Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Malinowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2862-7588 orcid iD

ResearcherID: D-2002-2013

Scopus: 6701661644

PBN: 5e70920b878c28a04738f0dc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 199, z ogólnej liczby 200 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • Tytuł3D FEM model for the inverse determination of the heat flux distribution on the hot plate surface cooled by water
  AutorzyZ. MALINOWSKI, T. TELEJKO, B. HADAŁA, Z. CEBO-RUDNICKA
  ŹródłoNHT 2012 : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Wrocław, Poland, 4–6 September, 2012 : book of abstracts / ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — S. 33–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • Tytuł85 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Dzień Hutnika 2004 na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  AutorzyZbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 3, s. 86–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • Tytuł87 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Dzień Hutnika 2006 na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  AutorzyZbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2006 R. 73 nr 4, s. 134–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAccuracy of the finite element solution to steady convection-diffusion heat transport equation in continuous casting problem
  AutorzyBeata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2009 vol. 9 no. 2, s. 302–308
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza pola odkształceń i naprężeń cieplnych powstających podczas obróbki cieplnej wału wiatraka
  AutorzyAgnieszka CEBO-RUDNICKA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO
  ŹródłoPLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 173–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza pola temperatury podczas dogrzewania głowy krzepnącego wlewka
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI, Beata HADAŁA, Marcin RYWOTYCKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2009 R. 76 nr 11, s. 794–799
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza pola temperatury, pola naprężeń i odkształceń w czasie obróbki cieplnej walców hutniczych
  AutorzyZbigniew MALINOWSKI, Agnieszka CEBO
  ŹródłoPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika. — 2009 z. 226, s. 111–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza pola temperatury w czasie krzepnięcia i stygnięcia wlewka kuźniczego
  AutorzyA. GOŁDASZ, Z. MALINOWSKI
  ŹródłoKomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 81–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza temperatury, naprężeń cieplnych i kryterium pękania wlewka płaskiego wyznaczonych na podstawie lokalnego i śreniego warunku brzegowych w strefach chłodzenia wtórnego : [streszczenie]
  AutorzyBeata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 45
 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, wodne chłodzenie natryskowe, lokalny współczynnik przewodzenia ciepła, przewidywania pęknięć

  keywords: water spray cooling, local heat transfer coefficient, continuous casting of slabs, fracture predictions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza warunku brzegowego wymiany ciepła na granicy wlewek-wlewnica
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : X ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Cęstochowy 9.–11. 10. 2002 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A.. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2002. — S. 87–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza wpływu warunków brzegowych na pole temperatury wlewka ciągłego
  AutorzyZbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Beata HADAŁA
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — S. 77–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych parametrów na dokładność wyznaczenia przewodności cieplnej stali z zastosowaniem rozwiązania odwrotnego równania przewodzenia ciepła
  AutorzyTadeusz TELEJKO, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : IX ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 10–12. 10. 2001 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A.. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2001. — S. 251–262
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnalysis of heat transfer and fluid flow in continuous steel casting
  AutorzyT. TELEJKO, Z. MALINOWSKI, M. RYWOTYCKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 837–844
 • keywords: finite element method, numerical modeling, continuous steel casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2000]
 • TytułAnalysis of material flow in stainless steel screw forming process
  AutorzyM. PAĆKO, A. SKOŁYSZEWSKI, Z. MALINOWSKI, M. RUMIŃSKI
  ŹródłoMetal Forming 2000 : proceedings of the 8th international conference : Kraków 3–7 September 2000 / eds.: Maciej Pietrzyk [et al.]. — Rotterdam : A. A. Balkema, 2000. — S. 691–698
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnalysis of temperature fields in the tools during forging of axially symmetrical parts
  AutorzyZbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 93–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the slab temperature, thermal stresses and fractures computed with the implementation of local and average boundary conditions in the secondary cooling zones
  AutorzyB. HADAŁA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2027–2035
 • keywords: water spray cooling, local heat transfer coefficient, continuous casting of slabs, fracture predictions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0327

17
18
19
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania nad wpływem konstrukcji pieców i wyłożenia ogniotrwałego na straty ciepła do otoczenia
  AutorzyBeata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Andrzej GOŁDASZ, Marcin RYWOTYCKI
  ŹródłoKonferencja metalurgiczna pt. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji ciężkich odkuwek swobodnie kutych w celu spełnienia szczególnych wymagań dotyczących czystości metalurgicznej oraz własności mechanicznych [Dokument elektroniczny] : 25.09.2015 Ostrowiec Świętkorzyski / Celsa Huta Ostrowiec. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2008]
 • TytułBadanie bilansu ciepła w procesach walcowania kształtowników
  AutorzyA. GOŁDASZ, B. HADAŁA, Z. MALINOWSKI
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2014]
 • TytułChłodzenie natryskiem wodnym – eksperymentalna weryfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła
  AutorzyBeata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoPLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułComparison of four models of radiative heat transfer between flat surface to evaluate the temperature field based on example of the continuous casting mould
  AutorzyM. RYWOTYCKI, Z. MALINOWSKI, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, A. GOŁDASZ, B. HADAŁA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 209–213
 • keywords: heat transfer coefficient, continuous casting of steel, numerical models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0033

23
 • [referat, 2022]
 • TytułComparison of the heat transfer coefficient for an air stream cooling of plates made of Armco and 1.4845 steel
  AutorzyJASIEWICZ K., MALINOWSKI Z., CEBO-RUDNICKA A.
  ŹródłoHEFAT-ATE 2022 [Dokument elektroniczny] : 16th international conference on Heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics : [08–10 August 2022, virtual] : proceedings / ed. JP Meyer. — [USA] : American Society of Thermal and Fluids Engineers, [2022]. — S. 253–259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2021]
 • TytułComparison of the heat transfer efficiency of selected water cooling systems
  AutorzyJASIEWICZ E., JASIEWICZ K., HADAŁA B., CEBO-RUDNICKA A., MALINOWSKI Z.
  ŹródłoATE HEFAT 2021 [Dokument elektroniczny] : 15textsuperscript{th} international conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : virtual conference, 26–28 July 2021 : proceedings. — [S. l.] : HEFAT, 2021. — S. 493–498
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2010]
 • TytułComparison of the temperature field prediction by 2D and 3D finite element models in the continues : [abstract]
  AutorzyMALINOWSKI Zbigniew, HADAŁA Beata, CEBO-RUDNICKA Agnieszka, GOŁDASZ Andrzej
  ŹródłoMETAL 2010 : 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 19textsuperscript{th} International Metallurgical and Materials Conference : sborník konference = conference proceedings : 18.–20. května 2010 = May 18textsuperscript{th}–20textsuperscript{th} 2010 Czech Republic / TANGER, spol. s r.o. [ect.]. — Ostrava : TANGER, spol. s r.o., cop. 2010. — S. 25
 • keywords: continuous casting process, heat transfer, steel, mold

  cyfrowy identyfikator dokumentu: