Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Malinowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2862-7588 orcid iD

ResearcherID: D-2002-2013

Scopus: 6701661644

PBN: 5e70920b878c28a04738f0dc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 199, z ogólnej liczby 200 publikacji Autora


1
 • 3D FEM model for the inverse determination of the heat flux distribution on the hot plate surface cooled by water
2
 • 85 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
3
 • 87 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
4
 • Accuracy of the finite element solution to steady convection-diffusion heat transport equation in continuous casting problem
5
 • Analiza pola odkształceń i naprężeń cieplnych powstających podczas obróbki cieplnej wału wiatraka
6
 • Analiza pola temperatury podczas dogrzewania głowy krzepnącego wlewka
7
 • Analiza pola temperatury, pola naprężeń i odkształceń w czasie obróbki cieplnej walców hutniczych
8
 • Analiza pola temperatury w czasie krzepnięcia i stygnięcia wlewka kuźniczego
9
 • Analiza temperatury, naprężeń cieplnych i kryterium pękania wlewka płaskiego wyznaczonych na podstawie lokalnego i śreniego warunku brzegowych w strefach chłodzenia wtórnego
10
 • Analiza warunku brzegowego wymiany ciepła na granicy wlewek-wlewnica
11
 • Analiza wpływu warunków brzegowych na pole temperatury wlewka ciągłego
12
 • Analiza wpływu wybranych parametrów na dokładność wyznaczenia przewodności cieplnej stali z zastosowaniem rozwiązania odwrotnego równania przewodzenia ciepła
13
 • Analysis of heat transfer and fluid flow in continuous steel casting
14
 • Analysis of material flow in stainless steel screw forming process
15
 • Analysis of temperature fields in the tools during forging of axially symmetrical parts
16
 • Analysis of the slab temperature, thermal stresses and fractures computed with the implementation of local and average boundary conditions in the secondary cooling zones
17
 • Analysis of thermal stresses and strains developing during the heat treatment of windmill shaft
18
19
 • Badania nad wpływem konstrukcji pieców i wyłożenia ogniotrwałego na straty ciepła do otoczenia
20
 • Badanie bilansu ciepła w procesach walcowania kształtowników
21
 • Chłodzenie natryskiem wodnym – eksperymentalna weryfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła
22
 • Comparison of four models of radiative heat transfer between flat surface to evaluate the temperature field based on example of the continuous casting mould
23
 • Comparison of the heat transfer coefficient for an air stream cooling of plates made of Armco and 1.4845 steel
24
 • Comparison of the heat transfer efficiency of selected water cooling systems
25
 • Comparison of the temperature field prediction by 2D and 3D finite element models in the continues