Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Malinowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2862-7588 orcid iD

ResearcherID: D-2002-2013

Scopus: 6701661644

PBN: 5e70920b878c28a04738f0dc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem199159598
2022413
2021532
20205113
2019615
2018422
2017826
201617107
20151459
2014642
201344
201218810
20111064
20101587
20091239
20089243
2007312
2006523
2005101153
2004853
200311155
2002651
2001532
2000651
1999862
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem199978616
202244
20215131
2020523
2019624
20184121
2017844
201617287
201514410
2014624
2013422
201218972
20111055
201015123
20091239
2008981
2007312
200655
20051064
2004844
20031183
2002642
2001541
2000642
1999862
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19916237
2022422
2021532
2020541
2019642
2018431
2017862
201617143
201514131
2014651
201344
201218162
20111082
201015132
200912102
200899
2007321
200655
20051064
2004853
20031192
200266
200155
2000642
1999862
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19931168
2022431
2021514
202055
2019642
2018413
2017844
201617413
201514113
2014624
2013413
201218216
20111019
201015114
20091248
200899
200733
200655
20051010
2004817
20031111
200266
2001514
200066
199988
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19982117
202244
2021532
2020532
2019651
2018413
2017862
201617710
20151495
2014624
201344
201218108
20111046
20101596
20091293
2008945
2007321
200655
20051010
200488
20031111
200266
200155
200066
199988
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19910792
202244
2021541
2020541
2019651
2018422
2017862
201617710
20151495
2014624
201344
201218126
20111064
20101596
20091293
2008972
200733
2006514
20051028
2004826
20031147
2002615
2001523
2000633
19998261
 • 3D FEM model for the inverse determination of the heat flux distribution on the hot plate surface cooled by water / Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, B. HADAŁA, Z. CEBO-RUDNICKA // W: NHT 2012 : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Wrocław, Poland, 4–6 September, 2012 : book of abstracts / ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — ECCOMAS special interest conference. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-15-7. — S. 33–34. — Bibliogr. s. 34. — Pełny tekst W: NHT 2012 [Dokument elektroniczny] : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Gliwice–Wrocław, Poland, September 4–6, 2012 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; RECENT, Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, ITC. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 82–91. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 91, Abstr. — ECCOMAS special interest conference. — ISBN 978-83-61506-14-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 85 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Dzień Hutnika 2004 na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej[Eighty five years of Stanisław Staszic Mining and Metallurgy Academy at Cracow : Metallurgist's Day in the Department of Metallurgy and Materials Science] / Zbigniew MALINOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 86–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 87 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Dzień Hutnika 2006 na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowejeighty seven years of Stanisław Staszic Mining and Metalurgy Academy at Cracow : Metallurgist's Day 2006 / Zbigniew MALINOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 134–135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Accuracy of the finite element solution to steady convection-diffusion heat transport equation in continuous casting problemDokładność rozwiązania opartego o elementy skończone równania ustalonego stanu konwekcja-dyfuzja wymiany ciepła w procesie ciągłego odlewania stali / Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 2, s. 302–308. — Bibliogr. s. 307, Abstr., Streszcz.. — KomPlasTech 2009 : 16th conference : Computer methods in materials technology : Krynica-Zdrój, January 11–14, 2009 / eds. Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza pola odkształceń i naprężeń cieplnych powstających podczas obróbki cieplnej wału wiatrakaAnalysis of thermal stresses and strains developed during heat treating of windmill shaft / Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 173–174. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza pola temperatury podczas dogrzewania głowy krzepnącego wlewkaAnalysis of temperature distribution during the reheating process of solidification ingot top / Andrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI, Beata HADAŁA, Marcin RYWOTYCKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 11, s. 794–799. — Bibliogr. s. 799

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza pola temperatury, pola naprężeń i odkształceń w czasie obróbki cieplnej walców hutniczychThe analysis of the temperature field and the stress and strain field while heat treatment of the rolling mils rolls / Zbigniew MALINOWSKI, Agnieszka CEBO // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2009 z. 226, s. 111–116. — Bibliogr. s. 116. — FiMM 2009 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 14–16. 05. 2009 r. / Politechnika Warszawska. — Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza pola temperatury w czasie krzepnięcia i stygnięcia wlewka kuźniczegoAnalysis of the temperature field of $50 Mg$ ingot during solidification and cooling / A. GOŁDASZ, Z. MALINOWSKI // W: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza temperatury, naprężeń cieplnych i kryterium pękania wlewka płaskiego wyznaczonych na podstawie lokalnego i śreniego warunku brzegowych w strefach chłodzenia wtórnego : [streszczenie]Analysis of the slab temperature, thermal stresses and fractures computed with the implementation of local and average boundary conditions in the secondary cooling zones : [abstract] / Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$\div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne = Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requiremenets : VII international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, wodne chłodzenie natryskowe, lokalny współczynnik przewodzenia ciepła, przewidywania pęknięć

  keywords: water spray cooling, local heat transfer coefficient, continuous casting of slabs, fracture predictions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza warunku brzegowego wymiany ciepła na granicy wlewek-wlewnicaAnalysis of a heat transfer coefficient at the ingot-ingot mould boundary / Andrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : X ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Cęstochowy 9.–11. 10. 2002 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A.. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2002. — S. 87–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza wpływu warunków brzegowych na pole temperatury wlewka ciągłegoInfluence of heat transfer boundary conditions on the temperature field of the continuous casting ingot / Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Beata HADAŁA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 77–87. — Bibliogr. s. 87. — Zbigniew Malinowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wpływu wybranych parametrów na dokładność wyznaczenia przewodności cieplnej stali z zastosowaniem rozwiązania odwrotnego równania przewodzenia ciepła[Analysis of the influence of various factors on the accuracy of thermal conductivity determination using the solution of inverse heat conduction problem] / Tadeusz TELEJKO, Zbigniew MALINOWSKI // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : IX ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 10–12. 10. 2001 / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A.. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2001. — S. 251–262. — Bibliogr. s. 262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of heat transfer and fluid flow in continuous steel castingAnaliza wymiany ciepła i ruchu ciekłej stali w procesie ciągłego odlewania stali / T. TELEJKO, Z. MALINOWSKI, M. RYWOTYCKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 837–844. — Bibliogr. s. 844

 • keywords: finite element method, numerical modeling, continuous steel casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of material flow in stainless steel screw forming process / M. PAĆKO, A. SKOŁYSZEWSKI, Z. MALINOWSKI, M. RUMIŃSKI // W: Metal Forming 2000 : proceedings of the 8th international conference : Kraków 3–7 September 2000 / eds.: Maciej Pietrzyk [et al.]. — Rotterdam : A. A. Balkema, 2000. — ISBN10: 90-5809-157-0. — S. 691–698. — Bibliogr. s. 698, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis of temperature fields in the tools during forging of axially symmetrical partsAnaliza pól temperatury narzędzi w czasie kucia odkuwek osiowosymetrycznych / Zbigniew MALINOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 93–118. — Bibliogr. s. 117–118, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of the slab temperature, thermal stresses and fractures computed with the implementation of local and average boundary conditions in the secondary cooling zones / B. HADAŁA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2027–2035. — Bibliogr. s. 2034–2035

 • keywords: water spray cooling, local heat transfer coefficient, continuous casting of slabs, fracture predictions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0327

17
18
19
 • Badania nad wpływem konstrukcji pieców i wyłożenia ogniotrwałego na straty ciepła do otoczenia[Research effect design of furnaces and refractory to the environment heat losses] / Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Andrzej GOŁDASZ, Marcin RYWOTYCKI // W: Konferencja metalurgiczna pt. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji ciężkich odkuwek swobodnie kutych w celu spełnienia szczególnych wymagań dotyczących czystości metalurgicznej oraz własności mechanicznych [Dokument elektroniczny] : 25.09.2015 Ostrowiec Świętkorzyski / Celsa Huta Ostrowiec. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — Opis na podst. płyty CD. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badanie bilansu ciepła w procesach walcowania kształtownikówStady of heat balance in the rolling process of bars / A. GOŁDASZ, B. HADAŁA, Z. MALINOWSKI // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Chłodzenie natryskiem wodnym – eksperymentalna weryfikacja warunków brzegowych wymiany ciepłaSpray cooling process – heat transfer boundary conditions and its experimental verification / Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Comparison of four models of radiative heat transfer between flat surface to evaluate the temperature field based on example of the continuous casting mouldPorównanie czterech modeli radiacyjnej wymiany ciepła pomiędzy powierzchniami płaskimi na pole temperatury na przykładzie krystalizatora COS / M. RYWOTYCKI, Z. MALINOWSKI, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, A. GOŁDASZ, B. HADAŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 209–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • keywords: heat transfer coefficient, continuous casting of steel, numerical models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0033

23
 • Comparison of the heat transfer coefficient for an air stream cooling of plates made of Armco and 1.4845 steel / JASIEWICZ K., MALINOWSKI Z., CEBO-RUDNICKA A. // W: HEFAT-ATE 2022 [Dokument elektroniczny] : 16th international conference on Heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics : [08–10 August 2022, virtual] : proceedings / ed. JP Meyer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : American Society of Thermal and Fluids Engineers, [2022]. — e-ISBN: 978-0-7972-1886-4. — S. 253–259. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://onedrive.live.com/?cid=c8b2b81032d987d1&id=C8B2B81032D987D1%2132465&ithint=file,pdf&authkey=!AMMQj099VovoBtY [2022-10-20]. — Bibliogr. s. 258–259, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Comparison of the temperature field prediction by 2D and 3D finite element models in the continues : [abstract] / MALINOWSKI Zbigniew, HADAŁA Beata, CEBO-RUDNICKA Agnieszka, GOŁDASZ Andrzej // W: METAL 2010 : 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 19\textsuperscript{th} International Metallurgical and Materials Conference : sborník konference = conference proceedings : 18.–20. května 2010 = May 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2010 Czech Republic / TANGER, spol. s r.o. [ect.]. — Ostrava : TANGER, spol. s r.o., cop. 2010. — ISBN: 978-80-87294-15-4. — S. 25. — Pełny tekst W: METAL 2010 [Dokument elektroniczny] : 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 19th International Metallurgical and Materials Conference : sborník konference = conference proceedings : 18.–20.5.2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : TANGER, spol. s r.o., cop. 2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — Pełny tekst pt.: Comparison of the temperature field prediction by 2D and 3D finite element models in the continuous casting process także W: METAL 2010 : 19th International Metallurgical and Materials Conference : May 18th–20th 2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd. [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2010. — ISBN 978-80-87294-17-8. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • keywords: continuous casting process, heat transfer, steel, mold

  cyfrowy identyfikator dokumentu: