Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Buczek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901280

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza porównawcza modeli promieniowania cieplnego w piecu przepychowym
2
 • Analiza pracy pieca pokrocznego pod kątem nierównomierności nagrzewania wsadu
3
 • Analiza równomierności nagrzewania rur w piecu pokrocznym
4
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin
5
 • Badanie współczynnika przejmowania ciepła w procesie hartowania z użyciem wybranych chłodziw
6
 • Badanie wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych
7
 • Combustion of deposits from liquid wastes of sewage – treatment plant
8
 • Determination of explosion limits for pulverised coal
9
 • Determination of heat transfer coefficient and thermal conductivity using the solution of inverse heat conduction problem
10
 • Dust and metallic sludge's utilization in oxygen converter process
11
 • Effect of coolant temperature and agitation on heat transfer coefficient during immersion steel quenching
12
 • Ekologiczne aspekty utylizacji pyłów i szlamów metalicznych w procesie konwertorowym
13
 • Ekologiczne i technologiczne aspekty wykorzystania powalcowniczych mułków zgorzelinowych w procesie wielkopiecowym
14
 • Emisja gazów toksycznych z procesu wypalania materiałów ogniotrwałych
15
 • Energy recovery from liquid wastes of a sewage-treatment plant
16
 • Flame emissivity of heavy liquid fuel
17
 • Identyfikacja nierównomierności pola temperatury wsadu wywołanej oddziaływaniem szyn ślizgowych
18
 • Identyfikacja współczynnika przejmowania ciepła podczas chłodzenia w olejach hartowniczych
19
 • Influence of soot and gaseous components on flame emissivity during combustion of heavy liquid fuel
20
 • Inverse determination of boundary conditions during boiling-water heat transfer
21
22
 • Investigation of the heat transfer coefficient during quenching in various cooling agents
23
 • Lower and upper explosion limits for pulverised coal
24
 • Metodyka określania temperatury spalin na wylocie z komina w obliczeniach propagacji zanieczyszczeń
25
 • Minimization of energy consumption in the blast furnace process