Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Buczek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901280

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza porównawcza modeli promieniowania cieplnego w piecu przepychowym
2
 • Analiza pracy pieca pokrocznego pod kątem nierównomierności nagrzewania wsadu
3
 • Analiza równomierności nagrzewania rur w piecu pokrocznym
4
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin
5
 • Badanie współczynnika przejmowania ciepła w procesie hartowania z użyciem wybranych chłodziw
6
 • Badanie wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych
7
 • Ekologiczne aspekty utylizacji pyłów i szlamów metalicznych w procesie konwertorowym
8
 • Ekologiczne i technologiczne aspekty wykorzystania powalcowniczych mułków zgorzelinowych w procesie wielkopiecowym
9
 • Emisja gazów toksycznych z procesu wypalania materiałów ogniotrwałych
10
 • Identyfikacja nierównomierności pola temperatury wsadu wywołanej oddziaływaniem szyn ślizgowych
11
 • Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w wysokotemperaturowych piecach grzewczych
12
 • Identyfikacja współczynnika przejmowania ciepła podczas chłodzenia w olejach hartowniczych
13
 • Metodyka określania temperatury spalin na wylocie z komina w obliczeniach propagacji zanieczyszczeń
14
 • Modelowanie procesu ciągłego odlewania stali
15
 • Numeryczny model indukcyjnego nagrzewania rur
16
 • Numeryczny model indukcyjnego nagrzewania rur
17
 • Określenie przydatności odpadów wapiennych z procesu produkcji sody do odsiarczania spalin kotłowych
18
 • Opracowanie krzywych nagrzewania w piecu pokrocznym z wykorzystaniem systemu Datapaq Slab Reheat System
19
 • Pirolityczna utylizacja odpadów żywicznych
20
 • Pompy ciepła
21
 • Przewodność cieplna infiltrowanych kompozytów stosowanych na styki elektryczne
22
 • Stabilność rozwiązania brzegowego zagadnienia odwrotnego dla równania przewodnictwa ciepła
23
 • Technika cieplna
24
 • Technika cieplna
25
 • Termiczna utylizacja odpadów drzewnych