Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Buczek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901280

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza modeli promieniowania cieplnego w piecu przepychowym
2
 • Analiza pracy pieca pokrocznego pod kątem nierównomierności nagrzewania wsadu
3
 • Analiza równomierności nagrzewania rur w piecu pokrocznym
4
 • Application of a factorial design method to determine the accuracy of a solution to an inverse heat conduction problem
5
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin
6
 • Badanie współczynnika przejmowania ciepła w procesie hartowania z użyciem wybranych chłodziw
7
 • Badanie wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych
8
 • Combustion of deposits from liquid wastes of sewage – treatment plant
9
 • Determination of explosion limits for pulverised coal
10
 • Determination of heat transfer coefficient and thermal conductivity using the solution of inverse heat conduction problem
11
 • Determination of thermal characteristics of monometallic double side finned heat exchanger by Wilson method
12
 • Dust and metallic sludge's utilization in oxygen converter process
13
 • Effect of coolant temperature and agitation on heat transfer coefficient during immersion steel quenching
14
 • Ekologiczne aspekty utylizacji pyłów i szlamów metalicznych w procesie konwertorowym
15
 • Ekologiczne i technologiczne aspekty wykorzystania powalcowniczych mułków zgorzelinowych w procesie wielkopiecowym
16
 • Emisja gazów toksycznych z procesu wypalania materiałów ogniotrwałych
17
 • Energy recovery from liquid wastes of a sewage-treatment plant
18
 • Flame emissivity of heavy liquid fuel
19
 • Identyfikacja nierównomierności pola temperatury wsadu wywołanej oddziaływaniem szyn ślizgowych
20
 • Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w wysokotemperaturowych piecach grzewczych
21
 • Identyfikacja współczynnika przejmowania ciepła podczas chłodzenia w olejach hartowniczych
22
 • Influence of soot and gaseous components on flame emissivity during combustion of heavy liquid fuel
23
 • Inverse determination of boundary conditions during boiling-water heat transfer
24
25