Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Śleboda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6951-382X

ResearcherID: A-3484-2013

Scopus: 6505979323

PBN: 901400

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analysis of Ti6Al4V P/M properties under thermomechanical compression tests : [abstract] / Tomasz ŚLEBODA, Josh Fourie // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of Ti6Al4V P/M properties under thermomechanical compression tests / T. ŚLEBODA, J. Fourie // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 149–152. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cieplno-mechaniczna przeróbka stopów FeAlThermomechanical processing of FeAl alloys / Tomasz ŚLEBODA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 78 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 293). — Bibliogr. s. 73–78, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-626-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Design and verification of thermomechanical parameters of P/M Ti6Al4V alloy forging / Marek WOJTASZEK, Tomasz ŚLEBODA // W: ISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Isothermal forging of P/M FeAl alloys / ŚLEBODA Tomasz, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, BEDNAREK Sylwia // W: Metal 2013 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Metallurgy and materials : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} 2013, Brno : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2013. — ISBN: 978-80-87294-41-3. — S. 110. — Pełny tekst W: Metal 2013 [Dokument elektroniczny] : 22nd international conference on Metallurgy and materials : May 15th–17th, Brno : conference METAL 2013 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr. — ISBN 978-80-87294-39-0. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-80-87294-41-3. — S. 479-484. — Odmienna kolejność nazwisk autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Opracowanie i weryfikacja parametrów kucia matrycowego na gorąco wyprasek ze stopu Ti10V2Fe3AlDesign and verification of the parameters of hot forging of Ti10V2Fe3Al alloy compacts / Marek WOJTASZEK, Tomasz ŚLEBODA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 673–679. — Bibliogr. s. 678–679. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stop tytanu, metalurgia proszków, analiza numeryczna MES, kucie na gorąco

  keywords: titanium alloy, microstructure, powder metallurgy, hot forging, FE modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Opracowanie i weryfikacja parametrów kucia matrycowego na gorąco wyprasek ze stopu Ti10V3Fe2Al : [abstract][Design and verification of the parameters of hot forging of Ti10V2Fe3Al alloy compacts] / Marek WOJTASZEK, Tomasz ŚLEBODA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Quasi-static and dynamic tensile properties of Ti-6Al-4V alloyWłasności mechaniczne stopu Ti-6Al-4V w quasi-statycznych oraz dynamicznych warunkach odkształcenia / M. WOJTASZEK, T. ŚLEBODA, A. Czulak, G. Weber. W. A. Hufenbach // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1261–1265. — Bibliogr. s. 1265

 • keywords: titanium alloy, mechanical behaviour, quasi-static conditions, dynamic conditions, tensile tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0145

9
 • Thermomechanical processing of FeAl alloys / Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK // W: ISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Thermomechanical processing of P/M $Ti-6Al-4V$ alloy / WOJTASZEK Marek, ŚLEBODA Tomasz // W: Metal 2013 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Metallurgy and materials : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} 2013, Brno : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2013. — ISBN: 978-80-87294-41-3. — S. 48. — Pełny tekst W: Metal 2013 [Dokument elektroniczny] : 22nd international conference on Metallurgy and materials : May 15th–17th, Brno : conference METAL 2013 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr. — ISBN 978-80-87294-39-0. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-80-87294-41-3. — S.364–369

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ temperatury i intensywności odkształcenia na mikrostrukturę stopu Inconel 718 : [abstract][The influence of the temperature and equivalent strain on microstructure of Inconel 718 alloy] / Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ temperatury i intensywności odkształcenia na mikrostrukturę stopu Inconel 718The influence of the temperature and equivalent strain on microstructure of Inconel 718 alloy / Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 651–658. — Bibliogr. s. 657–658. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa: 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, stopy niklu, odkształcenie plastyczne, Inconel 718, faza δ

  keywords: recrystallization, nickel alloys, δ phase, plastic deformation, Inconel 718

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ temperatury odkształcania na mikrostrukturę stopu Inconel 718The influence of processing temperature on microstructure on Inconel 718 alloy / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, T. ŚLEBODA, D. Maruszak, A. Gradzik, T. SKOWRONEK // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 419–425. — Bibliogr. s. 424–425, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stopy niklu, rekrystalizacja dynamiczna, Inconel 718, faza δ

  keywords: nickel alloys, microstructure, dynamic recrystallisation, δ phase, Inconel 718

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ temperatury odkształcania na mikrostrukturę stopu Ti6Al4VThe effect of processing temperature on the microstructure of Ti6Al4V alloy / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, T. ŚLEBODA, P. Fiślak, A. Gradzik, T. SKOWRONEK // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 412–418. — Bibliogr. s. 418, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stopy tytanu, Ti6Al4V, rekrystalizacja dynamiczna

  keywords: Ti, microstructure, titanium alloys, dynamic recrystallisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ temperatury odkształcenia na rekrystalizację dynamiczną stopu Waspaloy : [abstract][The influence of deformation temperature on the dynamic recrystallization of Waspaloy alloy] / Janusz KRAWCZYK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ temperatury odkształcenia na rekrystalizację dynamiczną stopu WaspaloyThe influence of deformation temperature on the dynamic recrystallization of Waspaloy alloy / Janusz KRAWCZYK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 632–638. — Bibliogr. s. 637–638. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, stopy niklu, węglik Cr23C6, odkształcenie plastyczne, Waspaloy

  keywords: recrystallization, nickel alloys, plastic deformation, Cr23C6 carbides, Waspaloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17