Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Śleboda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6951-382X

ResearcherID: A-3484-2013

Scopus: 6505979323

PBN: 901400

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
4
 • FEM modelling and experimental research of die forging of $Ni-Mo-Fe$ alloy antenna componentsModelowanie MES i badania eksperymentalne procesu kucia matrycowego elementów konstrukcji anten ze stopu typu $Ni-Mo-Fe$ / M. WOJTASZEK, P. CHYŁA, T. ŚLEBODA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 627–635. — Bibliogr .s. 635

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0067-7

5
 • Grain refinement of $Fe-40a\%Al$ alloy by thermomechanical processing / Tomasz ŚLEBODA, Jason Kane, Roger Wright, David Duquette // JOM / The Minerals, Metals & Materials Society ; ISSN 1047-4838. — 2003 vol. 55 no. 11, s. 249–250. — TMS2004 : 133rd annual meeting & exhibition : March 15–18, 2004 Charlotte, North Carolina

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Influence of processing history on the mechanical behavior of P/M FeAl alloys / Tomasz ŚLEBODA // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 493–498. — Bibliogr. s. 498, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3

 • keywords: microstructure, thermomechanical processing, mechanical behavior, FeAl alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of thermomechanical parameters on forging of FeAl alloy / Tomasz ŚLEBODA, Maciej PIETRZYK, Marek PAĆKO // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 167–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Optimization of a bolt forming process by means of numerical simulation / Marek PAĆKO, Tomasz ŚLEBODA, Seweryn Macioł, Paweł PAĆKO // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 195–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Quasi-static and dynamic tensile properties of Ti-6Al-4V alloyWłasności mechaniczne stopu Ti-6Al-4V w quasi-statycznych oraz dynamicznych warunkach odkształcenia / M. WOJTASZEK, T. ŚLEBODA, A. Czulak, G. Weber. W. A. Hufenbach // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1261–1265. — Bibliogr. s. 1265

 • keywords: titanium alloy, mechanical behaviour, quasi-static conditions, dynamic conditions, tensile tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0145

12
 • Strain induced recrystallization in hot forged Inconel 718 alloyRekrystalizacja stopu Inconel 718 indukowana odkształceniem podczas kucia matrycowego / J. KRAWCZYK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, T. ŚLEBODA, P. BAŁA, S. BEDNAREK, M. WOJTASZEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 593–603. — Bibliogr. s. 603

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0063-y

13
 • The analysis of forging of $Ti-6Al-4V$ alloy under various thermomechanical conditions / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Marek WOJTASZEK // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The analysis of multistage deep drawing of AA5754 aluminum alloyAnaliza wielooperacyjnego procesu tłoczenia stopu aluminium AA5754 / M. PAĆKO, M. Dukat, T. ŚLEBODA, M. HOJNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 4, s. 1173–1184. — Bibliogr. s. 1184

 • keywords: finite element method, multistage deep drawing, friction conditions, AA5754 aluminum alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-010-0021-5

15
16
17
 • The microstructure and properties of FeAl alloy strengthened with Yttrium oxideMikrostruktura oraz własności stopu FeAl umocnionego tlenkiem itru / T. ŚLEBODA, J. KRAWCZYK, M. MADEJ, M. PAĆKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1231-1237. — Bibliogr. s. 1236–1237

 • keywords: tribological properties, powder metallurgy, impact toughness, intermetallic, FeAl alloy, Yttrium oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The possibilities of mechanical property control in fine grained structures / T. ŚLEBODA, K. MUSZKA, J. MAJTA, P. Hale, R. N. Wright // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2006 vol. 177 iss. 1–3 spec. iss., s. 461–464. — Bibliogr. s. 463–464, Abstr.. — Metal Forming 2006 : proceedings of the 11th international conference on Metal Forming : Birmingham, UK, 11–13 September 2006 / eds.: P. Hartley [et al.] ; University of Birmingham, Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2006. — tekst: https://goo.gl/umJMT7

 • keywords: nanocrystalline materials, strengthening mechanisms, Hall-Petch relationship

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jmatprotec.2006.03.202