Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Sińczak, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kppm


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602666834

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 196, z ogólnej liczby 199 publikacji Autora


1
 • [journal paper, 2008]
 • TytułAdvanced estimation of tool life in backward extrusion by means of FEM simulation
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK
  ŹródłoSteel Research International. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2014]
 • TytułAnalityczne modelowanie i fizyczna weryfikacja procesu walcowania stopu Ni55Cr45
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK
  ŹródłoWalcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — S. 11–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [chapter, 2010]
 • TytułAnaliza operacji kucia swobodnego
  AutorzyJan SIŃCZAK
  ŹródłoPodstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — S. 622–627
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [article, 2011]
 • TytułAnaliza parametrów procesu kucia odkuwki matrycowej o złożonym kształcie
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 2, s. 173–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [proceedings, 2003]
 • TytułAnaliza procesu kucia matrycowego dużych odkuwek osiowosymetrycznych z zastosowaniem symulacji komputerowej : [streszczenie]
  AutorzyMarcin Kowalski, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoPTSK : X Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju : Kraków–Zakopane 10–12 września 2003 : streszczenia / Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej ; Politechnika Krakowska. Instytut Pojazdów Szynowych. — [Kraków] : Wydawnictwo ABRYS, 2003. — S. 45–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [chapter, 2011]
 • TytułAnaliza procesu kucia superstopu NiCrN
  AutorzyA. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 481–484
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [article, 2002]
 • TytułAnaliza procesu wytwarzania pierścieni metodą wykrawania i wygładzania tarciowego powierzchni cięcia
  AutorzyJan SIŃCZAK, Marek Kuczera
  ŹródłoObróbka Plastyczna Metali. — 2002 t. 13 nr 5, s. 5–12
 • słowa kluczowe: pierścień, wykrawanie, proces wytwarzania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [article, 2012]
 • TytułAnalysis of forging process of the NiCrN superalloy for motor boat driving shaft
  AutorzyA. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 719–725
 • keywords: NiCrN superalloy, closed die forging process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0078-4

10
11
12
 • [article, 2004]
 • TytułAnalysis of tool life
  AutorzyJan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Piotr SKUBISZ, Pavel A. Petrov
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 61–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [proceedings, 2004]
 • TytułBadania procesu przygotowania odkuwek do walcowania obręczy w walcarce promieniowo-osiowej
  AutorzyZbigniew KUŹMIŃSKI, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoForming 2004 : plasticita materiálov : XI. medzinárodná konferencia : Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 09.–11. septembra 2004 / red.: Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra Tvárenia Materiálovotechnologická Fakulta Trnava, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Tváření Materiálu. — Bratislava : STU, 2004. — S. 139–144
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2001]
 • TytułBadania procesu przygotowania wsadu do walcowania pierścieni i obręczy
  AutorzyZbigniew KUŹMIŃSKI, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoForming 2001 : medzinárodná vedecká konferencia : plasticita materiálov : Stará Lesná – Vysoké Tatry, Slovenská republika, 30.8.–2.9.2001 : zborník konferencie / red. Anton Ulík, Eugeniusz Hadasik, Ivo Schindler ; Slovenská technická univerzita, Trnava. Katedra tvárnenia ; Politechnika Śląska, Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Vysoká Škola Báňská, Ostrava. Katedra tváření materiálů. — Katowice : PŚ KMiTPP, [2001]. — S. 123–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [chapter, 2010]
 • TytułBadania wielkości ziarna wału ze stali $Cr-Mo$ po kuciu i chłodzeniu w powietrzu
  AutorzyP. SKUBISZ, J. SIŃCZAK, K. CELADYN, G. Kozieł, S. Dębakowski
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 44–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • [journal paper, 2004]
 • TytułComputer analysis of heavy axisymmetric forgings deformation
  AutorzyMarcin Kowalski, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2004 R. 25 nr 3, s. 525–527
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [article, 2011]
 • TytułControlled cooling of drop forged microalloyed-steel automotive crankshaft
  AutorzyP. SKUBISZ, H. ADRIAN, J. SIŃCZAK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 93–107
 • keywords: mechanical properties, numerical modelling, controlled cooling, thermomechanical treatment, drop forging, ductility, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0011-2

21
22
 • [article, 2002]
 • TytułDie impression extrusion process
  AutorzyJan SIŃCZAK, Piotr SKUBISZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2002 vol. 28 no. 2, s. 129–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [proceedings, 2011]
 • TytułDirect cooling of drop forged microalloyed steel with automated control of forced air velocity
  AutorzySKUBISZ P., SIŃCZAK J., MICEK P., RUMIŃSKI M.
  Źródło31$^{0}$ SENAFOR : 15$^{a}$ conferência internacional de forjamento – Brasil : Porto Alegre, 5–7 October, 2011 / eds. Lirio Schaeffer, Aleksandre sa Silva Rocha. — [Brasil : s. n.], 2011. — S. 168–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [proceedings, 2010]
 • TytułDobór warunków kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych bezpośrednio po kuciu
  AutorzyPiotr SKUBISZ, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 522–529
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [proceedings, 2008]
 • TytułDrop forging of HSLA steel with application of thermomechanical treatment
  AutorzyP. SKUBISZ, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. SIŃCZAK, S. BEDNAREK
  ŹródłoAutoMetForm 2008 : Advanced Metal Forming processes in Automotive industry : the 1textsuperscript{st} international Lower Silesia – Saxony conference : 6–9 May 2008, Wroclaw, Poland / ed. Zbigniew Gronostajski ; Wrocław University of Technology, Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Poland : WUT], [2008]. — S. 173–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: