Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Sińczak, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602666834

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1951317351273
201811
2017211
201511
20144112
2013523
2012131210
20111823211
20102036110
2009826
200819514
20071421110
20062014312
2005141112
200414410
200310127
20021138
20019144
2000523
1999743
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem195137544
201811
2017211
201511
201444
2013532
20121385
2011181431
201020191
2009853
200819118
200714113
200620119
2005141121
200414851
20031073
200211821
2001963
2000541
1999761
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19516926
201811
201722
201511
201444
2013541
201213112
201118162
20102020
200988
200819154
20071414
200620182
200514122
20041486
20031091
200211101
2001981
200055
1999752
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19515180
201811
2017211
201511
201444
201355
201213310
201118117
20102020
200988
200819514
200714113
200620218
20051414
20041414
20031010
20021111
200199
200055
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19583112
201811
201722
201511
2014431
201355
201213121
201118135
201020164
2009871
200819145
200714104
20062020
20051414
20041414
20031010
20021111
200199
200055
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19513362
201811
201722
201511
2014422
2013541
20121313
201118171
201020191
200988
200819154
200714104
200620614
20051495
20041468
20031064
20021156
2001936
2000532
19997341
 • Advanced estimation of tool life in backward extrusion by means of FEM simulation / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on metal Forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008+ CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne modelowanie i fizyczna weryfikacja procesu walcowania stopu Ni55Cr45Analytical modeling and physical verification of the rolling process of Ni55Cr45 alloy / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK // W: Walcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-51-3. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza operacji kucia swobodnego[Analysis of open-die forging operations] / Jan SIŃCZAK // W: Podstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — ISBN: 978-83-60958-72-8. — S. 622–627

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza parametrów procesu kucia odkuwki matrycowej o złożonym kształcieAnalysis of die-forging process parameters of complex shape forging / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 2, s. 173–177. — Bibliogr. s. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza procesu kucia matrycowego dużych odkuwek osiowosymetrycznych z zastosowaniem symulacji komputerowej : [streszczenie][Analysis of impression-die forging process of axi-symmetrical large parts with a use of a computer simulation : abstract] / Marcin Kowalski, Jan SIŃCZAK // W: PTSK : X Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju : Kraków–Zakopane 10–12 września 2003 : streszczenia / Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej ; Politechnika Krakowska. Instytut Pojazdów Szynowych. — [Kraków] : Wydawnictwo ABRYS, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8385827870. — S. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza procesu kucia superstopu NiCrNAnalyse of forging proces of NiCrN superalloy / A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 481–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: A. Świątoniowski – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza ; J. Sińczak, A. Łukaszek-Sołek – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza procesu wytwarzania pierścieni metodą wykrawania i wygładzania tarciowego powierzchni cięciaAnalysis of ring manufacturing process using the method of die shearing and frictional planishing of cutting faces / Jan SIŃCZAK, Marek Kuczera // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2002 t. 13 nr 5, s. 5–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pierścień, wykrawanie, proces wytwarzania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza przyczyn występowania wad kuźniczych w wyrobach ze stopu tytanuAnalysis of the causes of forging defects in titanium alloy products / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK, Adrian Lipski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 3, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of forging process of the NiCrN superalloy for motor boat driving shaftAnaliza procesu kucia superstopu NiCrN na wały napędowe śruby jednostki morskiej / A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 719–725. — Bibliogr. s. 724–725

 • keywords: NiCrN superalloy, closed die forging process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0078-4

10
 • Analysis of microstructure evolution in the forging process of a windmill main shaft / Jan SIŃCZAK, Piotr SKUBISZ, Maciej PIETRZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2006 vol. 77 no. 8, s. 583–589. — Bibliogr. s. 589. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-13

 • keywords: dynamic recrystallization, grain growth, stretch forming, recrystallized volume fraction, open die forging

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/srin.200606433

11
12
 • Analysis of tool lifeAnaliza trwałości matryc kuźniczych / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Piotr SKUBISZ, Pavel A. Petrov // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 61–69. — Bibliogr. s. 68–69, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Automated determination and on-line correction of emissivity coeficient in controlled cooling of drop forgings / Piotr SKUBISZ, Piotr MICEK, Jan SIŃCZAK, Marek Tumidajewicz // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2011 vol. 177: Control engineering in materials processing, s. 76–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr.. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.177.76.pdf

 • keywords: thermomechanical processing, controlled cooling, emissivity coefficient, direct cooling, drop forging, proportional-plus-integral algorithm, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.177.76

14
 • Badania procesu przygotowania odkuwek do walcowania obręczy w walcarce promieniowo-osiowej[Investigation of the blank preparing process to tyres rolling operation at ring rolling mill] / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Jan SIŃCZAK // W: Forming 2004 : plasticita materiálov : XI. medzinárodná konferencia : Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 09.–11. septembra 2004 / red.: Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra Tvárenia Materiálovotechnologická Fakulta Trnava, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Tváření Materiálu. — Bratislava : STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 143–144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania procesu przygotowania wsadu do walcowania pierścieni i obręczy[Investigation of the forings preparing process to tyres rolling operation] / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Jan SIŃCZAK // W: Forming 2001 : medzinárodná vedecká konferencia : plasticita materiálov : Stará Lesná – Vysoké Tatry, Slovenská republika, 30.8.–2.9.2001 : zborník konferencie / red. Anton Ulík, Eugeniusz Hadasik, Ivo Schindler ; Slovenská technická univerzita, Trnava. Katedra tvárnenia ; Politechnika Śląska, Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Vysoká Škola Báňská, Ostrava. Katedra tváření materiálů. — Katowice : PŚ KMiTPP, [2001]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 839107224X. — S. 123–130. — Bibliogr. s.  130, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania wielkości ziarna wału ze stali $Cr-Mo$ po kuciu i chłodzeniu w powietrzuGrain size characterization in $Cr-Mo$ steel air-cooled forged shaft / P. SKUBISZ, J. SIŃCZAK, K. CELADYN, G. Kozieł, S. Dębakowski // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 44–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Charakterystyka zużycia stempla podczas wyciskania stalowych elementówThe characteristics of the wear of the stamp used in backward extrusion of steel elements / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Tomasz ŚLEBODA, Piotr BAŁA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 153–161. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Closing the internal discontinuities of ingots in open die forging / Piotr SKUBISZ, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Józef KOWALSKI, Jan SIŃCZAK // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. iss. 1, s. 555–562. — Bibliogr. s. 562, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 1 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: steel ingot, cogging, voids closure, centreline porosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Computer analysis of heavy axisymmetric forgings deformationKomputerowa analiza procesu odkształcania dużych odkuwek osiowosymetrycznych / Marcin Kowalski, Jan SIŃCZAK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3, s. 525–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Controlled cooling of drop forged microalloyed-steel automotive crankshaftKontrolowane chłodzenie odkuwek matrycowych wału korbowego do samochodu / P. SKUBISZ, H. ADRIAN, J. SIŃCZAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 93–107. — Bibliogr. s. 106–107

 • keywords: mechanical properties, numerical modelling, controlled cooling, thermomechanical treatment, drop forging, ductility, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0011-2

21
 • Design of forging technology with using the cost – volume – profit model / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Piotr SKUBISZ // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3 suppl., s. 135–138. — Bibliogr. s. 138. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1 / eds.: Jan Kusiak [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków, University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Die impression extrusion process / Jan SIŃCZAK, Piotr SKUBISZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2002 vol. 28 no. 2, s. 129–135. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Direct cooling of drop forged microalloyed steel with automated control of forced air velocity / SKUBISZ P., SIŃCZAK J., MICEK P., RUMIŃSKI M. // W: 31$^{0}$ SENAFOR : 15$^{a}$ conferência internacional de forjamento – Brasil : Porto Alegre, 5–7 October, 2011 = 15$^{a}$ international forging conference – Brazil / eds. Lirio Schaeffer, Aleksandre sa Silva Rocha. — [Brasil : s. n.], 2011. — Konferencja wydawana cyklicznie: Anais da... Conferência internacional de forjamento ; ISSN 2178-3365. — S. 168–177. — Bibliogr. s. 177, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Dobór warunków kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych bezpośrednio po kuciu[Determination of controlled processing conditions in direct cooling of drop forgings] / Piotr SKUBISZ, Jan SIŃCZAK // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 522–529. — Bibliogr. s. 529, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Drop forging of HSLA steel with application of thermomechanical treatmentProces kucia matrycowego stali HSLA z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej / P. SKUBISZ, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. SIŃCZAK, S. BEDNAREK // W: AutoMetForm 2008 : Advanced Metal Forming processes in Automotive industry : the 1\textsuperscript{st} international Lower Silesia – Saxony conference : 6–9 May 2008, Wroclaw, Poland / ed. Zbigniew Gronostajski ; Wrocław University of Technology, Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Poland : WUT], [2008]. — S. 173–182. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: