Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Madej, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3939755

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania modelowe walcowania grodzicy typu „Z” w wykrojach kształtowych
  AutorzyAndrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ
  ŹródłoWalcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 69–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania modelowe walcowania wstępnego grodzicy typu „Z” w kształtowych wykrojach wieloprzepustowych
  AutorzyAndrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 11, s. 531–537
 • słowa kluczowe: kalibrowanie, grodzice, walcowanie kształtowników

  keywords: roll pass design, physical modelling, section rolling, piling sections

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2005]
 • TytułCzułość wypełnienia wykroju na parametry reologiczne i współczynnik tarcia
  AutorzyJarosław NOWAK, Wiesław MADEJ
  ŹródłoWalcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 79–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułExperimental and numerical investigation of cold rolling of ferritic-pearlitic steels
  AutorzyŁukasz MADEJ, Roman Kuziak, Marcin MROCZKOWSKI, Wiesław MADEJ, Wojciech LIBURA
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2014 vol. 14 no. 2, s. 131–137
 • keywords: cold rolling, conventional material model, industrial application

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2005]
 • TytułExperimental validation of FE numerical model for ring rolling : [extended abstract]
  AutorzyM. PIETRZYK, Z. MALINOWSKI, W. MADEJ
  ŹródłoAdvanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 327–328
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2003]
 • TytułExperimental verification of the temperature computations in billet heating, forging and ring rolling processes
  AutorzyZ. MALINOWSKI, W. MADEJ, T. TELEJKO, J. Wcisło, Z. Hajduk, A. Musiał
  ŹródłoESAFORM : proceedings of the 6textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — S. 935–938
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2004]
 • TytułFinite element model for efficient simulation of ring rolling
  AutorzyZ. MALINOWSKI, M. GŁOWACKI, M. PIETRZYK, W. MADEJ
  ŹródłoMS&T 2004 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology 2004 : September 26–29, 2004, New Orleans, Louisiana : conference proceedings. :. Vol. 1, (AIST proceedings) : Development and application of hot rolled flat products ; High strain rate deformation and deformation mechanisms of structural steels ; Precipitation in steels – physical metallurgy and property development ; Primary operations and product quality ; Product application and development ; Roll technology ; The effects of microstructure and property homogeneity/variability on product performance ; Third international symposium on Railroad tank cars ; Use of bainitic-martensitic steels in current or developing applications. Vol. 2, (AIST/TMS proceedings) : Continuous casting fundamentals ; Engineered steel surfaces ; Modeling and computer applications in metal casting, shaping and forming processes / Association for Iron & Steel Technology, The Minerals, Metals & Materials Society. — [USA : AIST ; TMS], [2004]. — S. 397–401
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2004]
 • TytułFizyczna i numeryczna symulacja procesu walcowania w wykrojach
  AutorzyWiesław MADEJ, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoForming 2004 : plasticita materiálov : XI. medzinárodná konferencia : Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 09.–11. septembra 2004 / red.: Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra Tvárenia Materiálovotechnologická Fakulta Trnava, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Tváření Materiálu. — Bratislava : STU, 2004. — S. 166–171
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2002]
 • TytułForge $3$ – przewidywanie mikrostruktury i własności wyrobów
  AutorzyW. WAJDA, J. KUSIAK, W. MADEJ
  ŹródłoKomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — S. 87–94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2009]
 • TytułHeat balance in the control volume as an important factor in the accuracy validation of the finite element solution to the steady convection-diffusion heat transport equation
  AutorzyZ. MALINOWSKI, B. HADAŁA, W. MADEJ
  ŹródłoComputational methods for coupled problems in science and engineering III [Dokument elektroniczny] : Ischia, Italy, 08–10 June 2009 : programme and extended abstracts / eds. B. Schrefler, E. Oñate, M. Papadrakakis. — [Barcelona : International Center for numerical Methods in Engineering (CIMNE)], [2009]. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2002]
 • TytułIndustrial validation of the microstructure evolution model for austenitic steel
  AutorzyR. Kuziak, W. MADEJ, J. NOWAK, M. GŁOWACKI
  ŹródłoESAFORM : the 5th international conference on Material forming : Kraków, April 14–17, 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Zbigniew Mitura, Jacek Kaczmar. — Kraków : Publishing House „Akapit”, 2002. — S. 639–642
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2004]
 • TytułModelowanie numeryczne pól naprężeń i pękania wsadu w procesie prasowania przedkuwek do walcowania pierścieni
  AutorzyZ. MALINOWSKI, J. GIEŁŻECKI, W. MADEJ
  ŹródłoKomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — S. 99–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2008]
 • TytułMultiscale model of dynamic recrystallization in hot rolling
  AutorzyJ. GAWĄD, W. MADEJ, R. Kuziak, M. PIETRZYK
  ŹródłoESAFORM 2008 : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25 2008 / ESAFORM, INSA Lyon, LaMCoS. — [France] : Vincent Formica, [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2002]
 • TytułProblemy kucia matrycowego ze stali nie przerobionej plastycznie
  AutorzyJan SIŃCZAK, Wiesław MADEJ, Zbigniew KUŹMIŃSKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 323–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2007]
 • TytułProcess design and finite element modeling of tubes manufacturing in the ring roller plant
  AutorzyZ. MALINOWSKI, W. MADEJ
  ŹródłoCOMPLAS IX : COMputational PLASticity : fundamentals and applications : [Barcelona, 5–7 September 2007], Pt. 2 / eds. Eugenio Oñate, Roger Owen, Benjamín Suárez ; International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). — Barcelona : CIMNE, cop. 2007. — S. 783–786
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułProjektowanie walcowania pierścieni kołnierzowych typu „welding neck”
  AutorzyWiesław MADEJ, Zbigniew MALINOWSKI, Andrzej Musiał, Zygmunt Hajduk, Aleksander Wolski
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2005 R. 72 nr 10, s. 504–509
 • słowa kluczowe: kucie, komputerowe modelowanie, walcowanie pierścieni

  keywords: forging, computer modelling, ring rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2002]
 • TytułTermiczno-mechaniczno-mikrostrukturalny model walcowania stali austenitycznych
  AutorzyJarosław NOWAK, Wiesław MADEJ, Mirosław GŁOWACKI, Maciej PIETRZYK
  ŹródłoWalcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — S. 127–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2005]
 • TytułWalcowanie pierścieni kształtowych i tulei w walcarce promieniowo-osiowej
  AutorzyAndrzej Musiał, Zygmunt Hajduk, Aleksander Wolski, Wiesław MADEJ, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoWalcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 195–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [materiały konferencyjne (red.), 2002]
 • TytułWalcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń, 16–18 października 2002 r.
  Autorzyeds. Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — 255 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [materiały konferencyjne (red.), 2005]
 • TytułWalcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r.
  Autorzyeds. Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — 292 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • TytułWalcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r.
  Autorzyeds. Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Wiesław MADEJ, Zbigniew KUŹMIŃSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — 209 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2002]
 • TytułWeryfikacja modelu rozwoju mikrostruktury dla stali austenitycznych w procesie walcowania w wykrojach
  AutorzyW. MADEJ, J. NOWAK, Z. KĘDZIERSKI, M. GŁOWACKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 407–414
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2008]
 • TytułWieloskalowy model procesu walcowania na gorąco z uwzględnieniem dynamicznej rekrystalizacji
  AutorzyJerzy GAWĄD, Wiesław MADEJ, Roman Kuziak, Maciej PIETRZYK
  ŹródłoWalcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 161–167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: