Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Madej, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3939755

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Badania modelowe walcowania grodzicy typu „Z” w wykrojach kształtowych
2
 • Badania modelowe walcowania wstępnego grodzicy typu „Z” w kształtowych wykrojach wieloprzepustowych
3
 • Czułość wypełnienia wykroju na parametry reologiczne i współczynnik tarcia
4
 • Design of manufacturing of \emph {welding neck} type rings
5
 • Experimental and numerical investigation of cold rolling of ferritic-pearlitic steels
6
 • Experimental validation of FE numerical model for ring rolling
7
 • Experimental verification of the temperature computations in billet heating, forging and ring rolling processes
8
 • Finite element model for efficient simulation of ring rolling
9
 • Fizyczna i numeryczna symulacja procesu walcowania w wykrojach
10
 • Forge $3$ – przewidywanie mikrostruktury i własności wyrobów
11
 • Heat balance in the control volume as an important factor in the accuracy validation of the finite element solution to the steady convection-diffusion heat transport equation
12
 • Industrial validation of the microstructure evolution model for austenitic steel
13
 • Modelowanie numeryczne pól naprężeń i pękania wsadu w procesie prasowania przedkuwek do walcowania pierścieni
14
 • Multiscale model of dynamic recrystallization in hot rolling
15
 • Problemy kucia matrycowego ze stali nie przerobionej plastycznie
16
 • Process design and finite element modeling of tubes manufacturing in the ring roller plant
17
 • Projektowanie walcowania pierścieni kołnierzowych typu „welding neck”
18
 • Termiczno-mechaniczno-mikrostrukturalny model walcowania stali austenitycznych
19
 • Walcowanie nowych typów profili ciężkich
20
 • Walcowanie pierścieni kształtowych i tulei w walcarce promieniowo-osiowej
21
 • Walcownictwo'02
22
 • Walcownictwo 2005
23
 • Walcownictwo 2008
24
 • Weryfikacja modelu rozwoju mikrostruktury dla stali austenitycznych w procesie walcowania w wykrojach
25
 • Wieloskalowy model procesu walcowania na gorąco z uwzględnieniem dynamicznej rekrystalizacji