Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Madej, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN:

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4843212
201411
200911
20084121
200711
20058152
2004431
200311
2002716
2001532
2000422
199912183
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4831161
201411
200911
20084211
200711
2005862
2004431
200311
2002761
2001514
2000431
199912102
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem483117
201411
200911
2008431
200711
2005862
2004422
200311
200277
2001523
2000431
19991275
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem4848
201411
200911
200844
200711
200588
200444
200311
200277
200155
200044
19991212
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem48246
201411
200911
2008413
200711
200588
200444
200311
200277
200155
200044
19991212
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem481434
201411
200911
200844
200711
2005817
2004413
200311
200277
2001523
2000422
199912391
 • Badania modelowe walcowania grodzicy typu „Z” w wykrojach kształtowych[Modelling of preliminary rolling of “Z”-type piling section realized using shape passes] / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania modelowe walcowania wstępnego grodzicy typu „Z” w kształtowych wykrojach wieloprzepustowychModelling of preliminary rolling of Z-type piling section realized using multi-pass shape passes / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 11, s. 531–537. — Bibliogr. s. 537

 • słowa kluczowe: kalibrowanie, grodzice, walcowanie kształtowników

  keywords: roll pass design, physical modelling, section rolling, piling sections

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czułość wypełnienia wykroju na parametry reologiczne i współczynnik tarcia[Sensitivity of filling the groove on rheological parameters and coefficient of friction] / Jarosław NOWAK, Wiesław MADEJ // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 79–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Experimental and numerical investigation of cold rolling of ferritic-pearlitic steelsEksperymentalne i numeryczne badanie zachowania się stali ferrytyczno-perlitycznej podczas walcowania na zimno / Łukasz MADEJ, Roman Kuziak, Marcin MROCZKOWSKI, Wiesław MADEJ, Wojciech LIBURA // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2014 vol. 14 no. 2, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr., Streszcz.

 • keywords: cold rolling, conventional material model, industrial application

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Experimental validation of FE numerical model for ring rolling : [extended abstract] / M. PIETRZYK, Z. MALINOWSKI, W. MADEJ // W: Advanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 327–328. — Bibliogr. s. 328. — Pełny tekst w: 8\textsuperscript{th} ICTP 2005 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Technology of Plasticity : October 9–13, 2005 Verona, Italy / University of Padova. Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Experimental verification of the temperature computations in billet heating, forging and ring rolling processes / Z. MALINOWSKI, W. MADEJ, T. TELEJKO, J. Wcisło, Z. Hajduk, A. Musiał // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — ISBN10: 8876762116. — S. 935–938. — Bibliogr. s. 938, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Finite element model for efficient simulation of ring rolling / Z. MALINOWSKI, M. GŁOWACKI, M. PIETRZYK, W. MADEJ // W: MS&T 2004 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology 2004 : September 26–29, 2004, New Orleans, Louisiana : conference proceedings. :. Vol. 1, (AIST proceedings) : Development and application of hot rolled flat products ; High strain rate deformation and deformation mechanisms of structural steels ; Precipitation in steels – physical metallurgy and property development ; Primary operations and product quality ; Product application and development ; Roll technology ; The effects of microstructure and property homogeneity/variability on product performance ; Third international symposium on Railroad tank cars ; Use of bainitic-martensitic steels in current or developing applications. Vol. 2, (AIST/TMS proceedings) : Continuous casting fundamentals ; Engineered steel surfaces ; Modeling and computer applications in metal casting, shaping and forming processes / Association for Iron & Steel Technology, The Minerals, Metals & Materials Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : AIST ; TMS], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 397–401. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 401, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytyłowego po wybraniu opcji Vol. 2: (AIST/TMS proceedings)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Finite element modelling of 3–D rolling pricesses–experimental validation / Z. MALINOWSKI, W. MADEJ // W: Proceedings of the 2\textsuperscript{nd} ESAFORM Conference on Material forming : Guimarães, Portugal 1999 / ed. J. A. Covas ; University of  Minho. Department of Polymer Engineering. — Guimarães : [s. n.], 1999. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fizyczna i numeryczna symulacja procesu walcowania w wykrojach[Physical and numerical simulation of shape rolling process] / Wiesław MADEJ, Jan SIŃCZAK // W: Forming 2004 : plasticita materiálov : XI. medzinárodná konferencia : Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 09.–11. septembra 2004 / red.: Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra Tvárenia Materiálovotechnologická Fakulta Trnava, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Tváření Materiálu. — Bratislava : STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 166–171. — Bibliogr. s. 171, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Forge $3$ – przewidywanie mikrostruktury i własności wyrobówForge $3$ – prediction of microstructure and properties of products / W. WAJDA, J. KUSIAK, W. MADEJ // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Heat balance in the control volume as an important factor in the accuracy validation of the finite element solution to the steady convection-diffusion heat transport equation / Z. MALINOWSKI, B. HADAŁA, W. MADEJ // W: Computational methods for coupled problems in science and engineering III [Dokument elektroniczny] : Ischia, Italy, 08–10 June 2009 : programme and extended abstracts / eds. B. Schrefler, E. Oñate, M. Papadrakakis. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : International Center for numerical Methods in Engineering (CIMNE)], [2009]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-84-96736-65-8. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Industrial validation of the microstructure evolution model for austenitic steel / R. Kuziak, W. MADEJ, J. NOWAK, M. GŁOWACKI // W: ESAFORM : the 5th international conference on Material forming : Kraków, April 14–17, 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Zbigniew Mitura, Jacek Kaczmar. — Kraków : Publishing House „Akapit”, 2002. — S. 639–642. — Bibliogr. s. 642, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kalibrowanie szyn tramwajowych z wykorzystaniem wspólnych wykrojów kształtującychSizing of tram rails by using common shape passes / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Ryszard OKOŃ, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek, Andrzej Dziwisz // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 2, s. 68–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Model cieplno-mechaniczno-strukturalny walcowania na gorąco blach taśmowych ze stali OH18N9Thermal-mechanical-structural model of hot rolling OH18N9 steel strip / Roman Kuziak, Mirosław GŁOWACKI, Wiesław MADEJ, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 7–8, s. 356–363. — Bibliogr. s. 362–363, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie numeryczne pól naprężeń i pękania wsadu w procesie prasowania przedkuwek do walcowania pierścieniNumerical modeling of the stress field and material ductile fracture in preform upsetting for rings rolling / Z. MALINOWSKI, J. GIEŁŻECKI, W. MADEJ // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Multiscale model of dynamic recrystallization in hot rolling / J. GAWĄD, W. MADEJ, R. Kuziak, M. PIETRZYK // W: ESAFORM 2008 : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25 2008 / ESAFORM, INSA Lyon, LaMCoS. — [France] : Vincent Formica, [2008]. — S. [1]. — Abstr.. — Pełny tekst W: ESAFORM 2008 [Dokument elektroniczny] : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25, 2008 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — ESAFORM, INSA de Lyon, LaMCoS. — [France] : Springer, [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Numerical modelling and control of grain size during the steel strip rollingMatematické modelování válcování pásu z austenitické oceli / Wiesław MADEJ, Dmitry SVIETLICHNYJ, Maciej PIETRZYK // W: Ocelové pásy 2001 : 6. mezinárodní konferenc : 25. – 27. září–september 2001, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava, Česká republika = Steel strip 2001 : the 6th international conference / Společnost Ocelové pásy. — [Ostrava : SOP], [2001]. — S. 335–343. — Bibliogr. s. 342–343, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Określenie rozkładu własności mechanicznych odkuwek z wsadu COSDefinition of distribution mechanical properties of forgings made from CC charge / Jan SIŃCZAK, Wiesław MADEJ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2000 R. 67 nr 2, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Określenie rozkładu własności mechanicznych odkuwek z wsadu COS[Deformation of distribution mechanical properties of forgings made from CC charge] / Jan SIŃCZAK, Wiesław MADEJ // W: Forming 99 : sborník referátú z mezinárodní vědecké konference : 15.–17.9.1999 Zlaté Hory / Katedra Tváření Materiálu VŠB–Tschnická Univerzita Ostrava ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. — Katowice : KMiTPP PŚ, cop. 1999. — ISBN10: 83-910722-1-5. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • On-line model for control of hot rolling of austenitic steel strips / K. SOŁEK, B. GŁUT, J. NOWAK, W. MADEJ, M. PIETRZYK // W: COM 2000 : The Conference of Metallurgists : mathematical modelling in metal processing and manufacturing : a bright future through innovation : August 20–23, 2000 Ottawa, Ontario, [Vol. 1] / eds. P. Martin [et al.] ; MetSoc. — [USA : s. n.], [2000]. — S. 1–10 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Opracowanie i weryfikacja modeli opisujących właściwości stali 304L podczas walcowania na gorącoA development and validation of models describing properties of 304L steel during hot rolling / D. SVIETLICHNYJ, J. NOWAK, W. MADEJ, R. Kuziak // W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VII konferencji KomPlastTech '2000 : Krynica–Czarny Potok 16–19 stycznia 2000 / eds. Jan Kusiak [et al.]. — Kraków : „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-067-0. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Problemy kucia matrycowego ze stali nie przerobionej plastycznie[Die forging problems of rough steel] / Jan SIŃCZAK, Wiesław MADEJ, Zbigniew KUŹMIŃSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 323–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problemy walcowania stali automatowych w układach wykrojów wydłużających[The problems of roll pass design for rolling free-cutting steel] / Andrzej NOWAKOWSKI, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ // W: Forming 99 : sborník referátú z mezinárodní vědecké konference : 15.–17.9.1999 Zlaté Hory / Katedra Tváření Materiálu VŠB–Tschnická Univerzita Ostrava ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. — Katowice : KMiTPP PŚ, cop. 1999. — ISBN10: 83-910722-1-5. — S. 20–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Process design and finite element modeling of tubes manufacturing in the ring roller plant / Z. MALINOWSKI, W. MADEJ // W: COMPLAS IX : COMputational PLASticity : fundamentals and applications : [Barcelona, 5–7 September 2007], Pt. 2 / eds. Eugenio Oñate, Roger Owen, Benjamín Suárez ; International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). — Barcelona : CIMNE, cop. 2007. — ISBN 978-84-96736-27-6 (całość). — ISBN: 978-84-96736-29-0. — S. 783–786. — Bibliogr. s. 786, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: