Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Madej, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, * Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Badania modelowe walcowania grodzicy typu „Z” w wykrojach kształtowych[Modelling of preliminary rolling of “Z”-type piling section realized using shape passes] / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania modelowe walcowania wstępnego grodzicy typu „Z” w kształtowych wykrojach wieloprzepustowychModelling of preliminary rolling of Z-type piling section realized using multi-pass shape passes / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 11, s. 531–537. — Bibliogr. s. 537

 • słowa kluczowe: kalibrowanie, grodzice, walcowanie kształtowników

  keywords: roll pass design, physical modelling, section rolling, piling sections

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czułość wypełnienia wykroju na parametry reologiczne i współczynnik tarcia[Sensitivity of filling the groove on rheological parameters and coefficient of friction] / Jarosław NOWAK, Wiesław MADEJ // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 79–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Experimental and numerical investigation of cold rolling of ferritic-pearlitic steelsEksperymentalne i numeryczne badanie zachowania się stali ferrytyczno-perlitycznej podczas walcowania na zimno / Łukasz MADEJ, Roman Kuziak, Marcin MROCZKOWSKI, Wiesław MADEJ, Wojciech LIBURA // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2014 vol. 14 no. 2, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr., Streszcz.

 • keywords: cold rolling, conventional material model, industrial application

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Experimental validation of FE numerical model for ring rolling : [extended abstract] / M. PIETRZYK, Z. MALINOWSKI, W. MADEJ // W: Advanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 327–328. — Bibliogr. s. 328. — Pełny tekst w: 8\textsuperscript{th} ICTP 2005 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Technology of Plasticity : October 9–13, 2005 Verona, Italy / University of Padova. Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Experimental verification of the temperature computations in billet heating, forging and ring rolling processes / Z. MALINOWSKI, W. MADEJ, T. TELEJKO, J. Wcisło, Z. Hajduk, A. Musiał // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — ISBN10: 8876762116. — S. 935–938. — Bibliogr. s. 938, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Finite element model for efficient simulation of ring rolling / Z. MALINOWSKI, M. GŁOWACKI, M. PIETRZYK, W. MADEJ // W: MS&T 2004 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology 2004 : September 26–29, 2004, New Orleans, Louisiana : conference proceedings. :. Vol. 1, (AIST proceedings) : Development and application of hot rolled flat products ; High strain rate deformation and deformation mechanisms of structural steels ; Precipitation in steels – physical metallurgy and property development ; Primary operations and product quality ; Product application and development ; Roll technology ; The effects of microstructure and property homogeneity/variability on product performance ; Third international symposium on Railroad tank cars ; Use of bainitic-martensitic steels in current or developing applications. Vol. 2, (AIST/TMS proceedings) : Continuous casting fundamentals ; Engineered steel surfaces ; Modeling and computer applications in metal casting, shaping and forming processes / Association for Iron & Steel Technology, The Minerals, Metals & Materials Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : AIST ; TMS], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 397–401. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 401, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytyłowego po wybraniu opcji Vol. 2: (AIST/TMS proceedings)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Finite element modelling of 3–D rolling pricesses–experimental validation / Z. MALINOWSKI, W. MADEJ // W: Proceedings of the 2\textsuperscript{nd} ESAFORM Conference on Material forming : Guimarães, Portugal 1999 / ed. J. A. Covas ; University of  Minho. Department of Polymer Engineering. — Guimarães : [s. n.], 1999. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fizyczna i numeryczna symulacja procesu walcowania w wykrojach[Physical and numerical simulation of shape rolling process] / Wiesław MADEJ, Jan SIŃCZAK // W: Forming 2004 : plasticita materiálov : XI. medzinárodná konferencia : Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 09.–11. septembra 2004 / red.: Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra Tvárenia Materiálovotechnologická Fakulta Trnava, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Tváření Materiálu. — Bratislava : STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 166–171. — Bibliogr. s. 171, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Forge $3$ – przewidywanie mikrostruktury i własności wyrobówForge $3$ – prediction of microstructure and properties of products / W. WAJDA, J. KUSIAK, W. MADEJ // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Heat balance in the control volume as an important factor in the accuracy validation of the finite element solution to the steady convection-diffusion heat transport equation / Z. MALINOWSKI, B. HADAŁA, W. MADEJ // W: Computational methods for coupled problems in science and engineering III [Dokument elektroniczny] : Ischia, Italy, 08–10 June 2009 : programme and extended abstracts / eds. B. Schrefler, E. Oñate, M. Papadrakakis. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : International Center for numerical Methods in Engineering (CIMNE)], [2009]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-84-96736-65-8. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Industrial validation of the microstructure evolution model for austenitic steel / R. Kuziak, W. MADEJ, J. NOWAK, M. GŁOWACKI // W: ESAFORM : the 5th international conference on Material forming : Kraków, April 14–17, 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Zbigniew Mitura, Jacek Kaczmar. — Kraków : Publishing House „Akapit”, 2002. — S. 639–642. — Bibliogr. s. 642, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kalibrowanie szyn tramwajowych z wykorzystaniem wspólnych wykrojów kształtującychSizing of tram rails by using common shape passes / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Ryszard OKOŃ, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek, Andrzej Dziwisz // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 2, s. 68–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Model cieplno-mechaniczno-strukturalny walcowania na gorąco blach taśmowych ze stali OH18N9Thermal-mechanical-structural model of hot rolling OH18N9 steel strip / Roman Kuziak, Mirosław GŁOWACKI, Wiesław MADEJ, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 7–8, s. 356–363. — Bibliogr. s. 362–363, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie numeryczne pól naprężeń i pękania wsadu w procesie prasowania przedkuwek do walcowania pierścieniNumerical modeling of the stress field and material ductile fracture in preform upsetting for rings rolling / Z. MALINOWSKI, J. GIEŁŻECKI, W. MADEJ // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Multiscale model of dynamic recrystallization in hot rolling / J. GAWĄD, W. MADEJ, R. Kuziak, M. PIETRZYK // W: ESAFORM 2008 : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25 2008 / ESAFORM, INSA Lyon, LaMCoS. — [France] : Vincent Formica, [2008]. — S. [1]. — Abstr.. — Pełny tekst W: ESAFORM 2008 [Dokument elektroniczny] : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25, 2008 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — ESAFORM, INSA de Lyon, LaMCoS. — [France] : Springer, [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Numerical modelling and control of grain size during the steel strip rollingMatematické modelování válcování pásu z austenitické oceli / Wiesław MADEJ, Dmitry SVIETLICHNYJ, Maciej PIETRZYK // W: Ocelové pásy 2001 : 6. mezinárodní konferenc : 25. – 27. září–september 2001, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava, Česká republika = Steel strip 2001 : the 6th international conference / Společnost Ocelové pásy. — [Ostrava : SOP], [2001]. — S. 335–343. — Bibliogr. s. 342–343, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Określenie rozkładu własności mechanicznych odkuwek z wsadu COSDefinition of distribution mechanical properties of forgings made from CC charge / Jan SIŃCZAK, Wiesław MADEJ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2000 R. 67 nr 2, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Określenie rozkładu własności mechanicznych odkuwek z wsadu COS[Deformation of distribution mechanical properties of forgings made from CC charge] / Jan SIŃCZAK, Wiesław MADEJ // W: Forming 99 : sborník referátú z mezinárodní vědecké konference : 15.–17.9.1999 Zlaté Hory / Katedra Tváření Materiálu VŠB–Tschnická Univerzita Ostrava ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. — Katowice : KMiTPP PŚ, cop. 1999. — ISBN10: 83-910722-1-5. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • On-line model for control of hot rolling of austenitic steel strips / K. SOŁEK, B. GŁUT, J. NOWAK, W. MADEJ, M. PIETRZYK // W: COM 2000 : The Conference of Metallurgists : mathematical modelling in metal processing and manufacturing : a bright future through innovation : August 20–23, 2000 Ottawa, Ontario, [Vol. 1] / eds. P. Martin [et al.] ; MetSoc. — [USA : s. n.], [2000]. — S. 1–10 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Opracowanie i weryfikacja modeli opisujących właściwości stali 304L podczas walcowania na gorącoA development and validation of models describing properties of 304L steel during hot rolling / D. SVIETLICHNYJ, J. NOWAK, W. MADEJ, R. Kuziak // W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VII konferencji KomPlastTech '2000 : Krynica–Czarny Potok 16–19 stycznia 2000 / eds. Jan Kusiak [et al.]. — Kraków : „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-067-0. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Problemy kucia matrycowego ze stali nie przerobionej plastycznie[Die forging problems of rough steel] / Jan SIŃCZAK, Wiesław MADEJ, Zbigniew KUŹMIŃSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 323–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problemy walcowania stali automatowych w układach wykrojów wydłużających[The problems of roll pass design for rolling free-cutting steel] / Andrzej NOWAKOWSKI, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ // W: Forming 99 : sborník referátú z mezinárodní vědecké konference : 15.–17.9.1999 Zlaté Hory / Katedra Tváření Materiálu VŠB–Tschnická Univerzita Ostrava ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. — Katowice : KMiTPP PŚ, cop. 1999. — ISBN10: 83-910722-1-5. — S. 20–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Process design and finite element modeling of tubes manufacturing in the ring roller plant / Z. MALINOWSKI, W. MADEJ // W: COMPLAS IX : COMputational PLASticity : fundamentals and applications : [Barcelona, 5–7 September 2007], Pt. 2 / eds. Eugenio Oñate, Roger Owen, Benjamín Suárez ; International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). — Barcelona : CIMNE, cop. 2007. — ISBN 978-84-96736-27-6 (całość). — ISBN: 978-84-96736-29-0. — S. 783–786. — Bibliogr. s. 786, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: