Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sadowski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza termiczna w badaniach tworzyw metalurgicznych otrzymanych z drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych
  AutorzyJadwiga OREWCZYK, Andrzej SADOWSKI, Marek HRYNIEWICZ
  ŹródłoCCTA 8 : 8textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — S. 45–46
2
 • [referat, 2006]
 • TytułAnaliza termodynamiczna reakcji w układzie $Fe-Ti-O-C-N$
  AutorzyA. ŁĘDZKI, R. STACHURA, P. MIGAS, A. KLIMCZYK, A. SADOWSKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 117–121
3
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of secondary ion mass spectrometry in the investigation of diffusion in ceramics
  AutorzyK. KOWALSKI, A. BERNASIK, A. SADOWSKI, J. JEDLIŃSKI
  ŹródłoMass and charge transport in inorganic materials: fundamentals to devices : international conference : May 28–June 2, 2000 Venice – Jesolo Lido : final programme & abstracts / eds. P. Vincenzini, V. Buscaglia. — [S. l : Techna Srl], [2000]. — S. 573–580
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin
  AutorzyStanisław SŁUPEK, Andrzej BUCZEK, Andrzej SADOWSKI
  ŹródłoArchiwum Ochrony Środowiska. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 33–41
5
6
 • [referat w czasopiśmie, 1995]
 • TytułComposition of the gas phase during deposition of ${SiC}$ layers from reactive mixture ${CH_{3}SiCl_{3}+Ar+H_{2}}$
  AutorzyS. JONAS, C. PALUSZKIEWICZ, W. S. PTAK, W. SADOWSKI
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 1995 vol. 349, s. 73–76
7
8
 • [referat, 2001]
 • TytułDyfuzja objętościowa w procesie redukcji $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$
  AutorzyAndrzej SADOWSKI
  ŹródłoNowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II [druga] międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, czerwiec 2001 / kol. red. Henryk Bala [et al.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2001. — S. 161–164
9
 • [referat, 1999]
 • TytułEkologiczne aspekty utylizacji pyłów i szlamów metalicznych w procesie konwertorowym
  AutorzyStanisław SŁUPEK, Andrzej SADOWSKI, Andrzej BUCZEK, Jan PASIERB, Czesław Balak
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy, 6–9.X.1999 r. / Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, 1999. — S. 281–290
10
 • [referat, 2000]
 • TytułInterpretacja redukcji tlenków żelaza z uwzględnieniem zmian porowatości w czasie procesu
  AutorzyAndrzej SADOWSKI
  ŹródłoNowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : sesja naukowa / red. nauk. Henryk Dyja. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2000. — S. 67–76
11
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułInvestigation of carbon block used for critical blast furnace area
  AutorzyTomala J., Gołąb J., SADOWSKI A.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 115–119
12
 • [referat, 2004]
 • TytułIron resistance of carbon refractories
  AutorzyA. SADOWSKI, P. MIGAS, J. Tomala, J. Mittag
  ŹródłoDevelopment and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1textsuperscript{st}/2textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 26
13
 • [referat, 2001]
 • TytułKlasyfikacja systemów zasypu wsadu stosowanych na wielkim piecu nr 5 Huty im. Tadeusza Sendzimira
  AutorzyMikołaj BERNASOWSKI, Andrzej SADOWSKI
  ŹródłoNowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II [druga] międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, czerwiec 2001 / kol. red. Henryk Bala [et al.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2001. — S. 23–26
14
 • [referat, 2004]
 • TytułKomp'ûternaâ sistema kontrolâ i upravleniâ tehnologiej domennogo processa na metallurgičeskom zavode HTS S. A.
  AutorzyŁĘDZKI A., STACHURA R., SADOWSKI A., BERNASOWSKI M., MIGAS P., KLIMCZYK A.
  ŹródłoTeoriâ i praktika proizvodstva čuguna : trudy meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii posvâŝennoj 70-letiû KGGMK “Krivorožstal”' : g. Krivoj Rog 24–27 maâ 2004 g. / red. kol. V. P. Lâlûk, I. G. Tovarovskij, A. K. Tarakanov ; Gosudarstvennyj Gorno-Metallurgičeskij Kombinat “Krivorožstal”' ; Nacional'naâ Metallurgičeskaâ Akademiâ Ukrainy. Institut Černoj Metallurgii Nacional'noj Akademii Nauk Ukrainy. — Krivoj Rog : KGGMK “Krivorožstal”', 2004. — S. 521–523
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKomputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej w HTS S. A.
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Arkadiusz KLIMCZYK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 3, s. 88–92
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułModel namiarowania wsadu wielkopiecowego dla warunków Huty Sendzimira
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Arkadiusz KLIMCZYK, Ryszard STACHURA, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Andrzej SADOWSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 10, s. 494–499
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMożliwości zastosowania odpadów poszlifierskich z produkcji łożysk jako wsadu w piecu łukowym
  AutorzyMirosław KARBOWNICZEK, Andrzej SADOWSKI, Marek HRYNIEWICZ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2005 R. 72 nr 7–8, s. 371–377
18
 • [referat, 2003]
 • TytułNamiarowanie wsadu wielkopiecowego w warunkach PHS-HTS
  AutorzyMikołaj BERNASOWSKI, Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI, Piotr MIGAS, Arkadiusz KLIMCZYK
  ŹródłoIron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 47–51
19
 • [referat, 2008]
 • TytułPrzemiany związków tytanu w strefie suchej i ciekłej wielkiego pieca
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Piotr MIGAS, Andrzej SADOWSKI, Hanna Krztoń
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — S. 15–18
20
 • [referat, 2006]
 • TytułPrzepływ gazu w szybie wielkiego pieca
  AutorzyM. BERNASOWSKI, A. KLIMCZYK, A. ŁĘDZKI, P. MIGAS, A. SADOWSKI, R. STACHURA
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 137–142
21
 • [referat, 2000]
 • TytułPrzydatność i możliwość zastosowania brykietów z odpadów metalurgicznych w procesie wielkopiecowym
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Andrzej SADOWSKI
  ŹródłoProblemy utylizacji odpadów w hutnictwie żelaza i stali : II konferencja naukowo-techniczna : Raba Niżna k/Rabki 7–9 czerwca 2000 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział w Krakowie [et al.]. — [Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica], 2000. — S. 83–88
22
 • [referat, 2006]
 • TytułReakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu
  AutorzyA. SADOWSKI, S. BUDZYŃ, A. DŁUGOSZ, R. STACHURA
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 167–172
23
 • [referat, 2002]
 • TytułRedukcja $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$ – opis kinetyki procesu
  AutorzyAndrzej SADOWSKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 243–249
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivity
  AutorzyAndrzej SADOWSKI, Stanisław BUDZYŃ, Aleksander DŁUGOSZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 467–477
25
 • [referat, 2001]
 • TytułStan techniczny Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach i zakres prac przygotowawczych do ekspozycji
  AutorzyIreneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI
  ŹródłoTradycje i perspektywy Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach : Starachowice 8–9 czerwca 2001 roku : materiały konferencji naukowej / eds. Ireneusz Suliga, Mirosław Karbowniczek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie ; Powiat Starachowicki ; Muzeum Historii Kultury Materialnej w Starachowicach. — Starachowice : Wydawnictwo P. U. Compus, 2001. — S. 47–58