Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sadowski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza termiczna w badaniach tworzyw metalurgicznych otrzymanych z drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych
2
 • Analiza termodynamiczna reakcji w układzie $Fe-Ti-O-C-N$
3
 • Application of secondary ion mass spectrometry in the investigation of diffusion in ceramics
4
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin
5
6
 • Composition of the gas phase during deposition of ${SiC}$ layers from reactive mixture ${CH_{3}SiCl_{3}+Ar+H_{2}}$
7
8
 • Dyfuzja objętościowa w procesie redukcji $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$
9
 • Ekologiczne aspekty utylizacji pyłów i szlamów metalicznych w procesie konwertorowym
10
 • Interpretacja redukcji tlenków żelaza z uwzględnieniem zmian porowatości w czasie procesu
11
 • Investigation of carbon block used for critical blast furnace area
12
 • Iron resistance of carbon refractories
13
 • Klasyfikacja systemów zasypu wsadu stosowanych na wielkim piecu nr 5 Huty im. Tadeusza Sendzimira
14
 • Komp'ûternaâ sistema kontrolâ i upravleniâ tehnologiej domennogo processa na metallurgičeskom zavode HTS S. A.
15
 • Komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej w HTS S. A.
16
 • Model namiarowania wsadu wielkopiecowego dla warunków Huty Sendzimira
17
 • Możliwości zastosowania odpadów poszlifierskich z produkcji łożysk jako wsadu w piecu łukowym
18
 • Namiarowanie wsadu wielkopiecowego w warunkach PHS-HTS
19
 • Przemiany związków tytanu w strefie suchej i ciekłej wielkiego pieca
20
 • Przepływ gazu w szybie wielkiego pieca
21
 • Przydatność i możliwość zastosowania brykietów z odpadów metalurgicznych w procesie wielkopiecowym
22
 • Reakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu
23
 • Redukcja $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$ – opis kinetyki procesu
24
 • Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivity
25
 • Stan techniczny Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach i zakres prac przygotowawczych do ekspozycji