Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sadowski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem311813
200811
200711
200633
200522
2004725
2003321
2002321
2001431
2000642
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem312191
200811
200711
200633
2005211
20047511
2003321
2002321
2001431
2000633
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem31238
200811
200711
200633
200522
2004743
200333
2002321
2001431
2000633
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem31526
200811
200711
200633
2005211
200477
2003312
2002312
200144
2000624
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem3131
200811
200711
200633
200522
200477
200333
200233
200144
200066
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem311021
200811
200711
200633
200522
2004734
2003312
2002312
2001413
2000624
1999111
 • Analiza termiczna w badaniach tworzyw metalurgicznych otrzymanych z drobnoziarnistych odpadów żelazonośnychThermal analyses in examination of metallurgic materials obtained from debris containing iron oxides / Jadwiga OREWCZYK, Andrzej SADOWSKI, Marek HRYNIEWICZ // W: CCTA 8 : 8\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — ISBN10: 83-912433-2-X. — S. 45–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza termodynamiczna reakcji w układzie $Fe-Ti-O-C-N$[Thermodynamic analysis of reactions in $Fe-Ti-O-C-N$ system] / A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, P. MIGAS, A. KLIMCZYK, A. SADOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of secondary ion mass spectrometry in the investigation of diffusion in ceramics / K. KOWALSKI, A. BERNASIK, A. SADOWSKI, J. JEDLIŃSKI // W: Mass and charge transport in inorganic materials: fundamentals to devices : international conference : May 28–June 2, 2000 Venice – Jesolo Lido : final programme & abstracts / eds. P. Vincenzini, V. Buscaglia. — [S. l : Techna Srl], [2000]. — (International Conferences Materials and Technologies). — S. 573–580. — Bibliogr. s. 580

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalinInvestigations of utilization possibilities of calcareous wastes from soda production process as sorbent for dry and wet combustion gasses desulfurization / Stanisław SŁUPEK, Andrzej BUCZEK, Andrzej SADOWSKI // Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Dyfuzja objętościowa w procesie redukcji $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$Bulk diffusion during the reduction process of $Fe_{3}O_{4}$ to $Fe_{1-y}O$ / Andrzej SADOWSKI // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II [druga] międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, czerwiec 2001 / kol. red. Henryk Bala [et al.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2001. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 19). — S. 161–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekologiczne aspekty utylizacji pyłów i szlamów metalicznych w procesie konwertorowym[Ecological aspects of dust and metallic sludges utilisation in metallurgical converters] / Stanisław SŁUPEK, Andrzej SADOWSKI, Andrzej BUCZEK, Jan PASIERB, Czesław Balak // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy, 6–9.X.1999 r. / Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, 1999. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 290

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Interpretacja redukcji tlenków żelaza z uwzględnieniem zmian porowatości w czasie procesu[Interpretation of iron oxides reduction in regard of porosity change during the process] / Andrzej SADOWSKI // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : sesja naukowa / red. nauk. Henryk Dyja. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2000. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 15). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-87745-80-4. — S. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Investigation of carbon block used for critical blast furnace areaVýskum uhlíkových blokov používaných na kritické miesta vysokej pece / Tomala J., Gołąb J., SADOWSKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 115–119. — Bibliogr. s. 119, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Iron resistance of carbon refractories / A. SADOWSKI, P. MIGAS, J. Tomala, J. Mittag // W: Development and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1\textsuperscript{st}/2\textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Klasyfikacja systemów zasypu wsadu stosowanych na wielkim piecu nr 5 Huty im. Tadeusza SendzimiraClassification of charging sequences of burden in blast furnace no. 5 Sendzimir Steel Plant / Mikołaj BERNASOWSKI, Andrzej SADOWSKI // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II [druga] międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, czerwiec 2001 / kol. red. Henryk Bala [et al.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2001. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 19). — S. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Komp'ûternaâ sistema kontrolâ i upravleniâ tehnologiej domennogo processa na metallurgičeskom zavode HTS S. A.[Computer supporting and controlling system of blast – furnace technological process in HTS steelworks] / ŁĘDZKI A., STACHURA R., SADOWSKI A., BERNASOWSKI M., MIGAS P., KLIMCZYK A. // W: Teoriâ i praktika proizvodstva čuguna : trudy meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii posvâŝennoj 70-letiû KGGMK “Krivorožstal”' : g. Krivoj Rog 24–27 maâ 2004 g. / red. kol. V. P. Lâlûk, I. G. Tovarovskij, A. K. Tarakanov ; Gosudarstvennyj Gorno-Metallurgičeskij Kombinat “Krivorožstal”' ; Nacional'naâ Metallurgičeskaâ Akademiâ Ukrainy. Institut Černoj Metallurgii Nacional'noj Akademii Nauk Ukrainy. — Krivoj Rog : KGGMK “Krivorožstal”', 2004. — S. 521–523. — Bibliogr. s. 523

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej w HTS S. A.Computer supporting system of blast-furnace technology in Sendzimir steelworks s. c. (HTS SA) / Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Arkadiusz KLIMCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 88–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Model namiarowania wsadu wielkopiecowego dla warunków Huty SendzimiraA model of blast-furnace burdening under conditions of Sendzimira steel plant / Andrzej ŁĘDZKI, Arkadiusz KLIMCZYK, Ryszard STACHURA, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Andrzej SADOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 10, s. 494–499. — Bibliogr. s. 498–499

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości zastosowania odpadów poszlifierskich z produkcji łożysk jako wsadu w piecu łukowymUsability of grinding waste material arising during bearing production as the arc furnace charge / Mirosław KARBOWNICZEK, Andrzej SADOWSKI, Marek HRYNIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 7–8, s. 371–377. — Bibliogr. s. 377

 • słowa kluczowe: brykietowanie, łożyska toczne, szlamy poszlifierskie, piec łukowy

  keywords: rolling bearing, briquetting, arc furnace, grinding sludge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Namiarowanie wsadu wielkopiecowego w warunkach PHS-HTSBlast furnace charge burdening in PHS-HTS conditions / Mikołaj BERNASOWSKI, Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI, Piotr MIGAS, Arkadiusz KLIMCZYK // W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przemiany związków tytanu w strefie suchej i ciekłej wielkiego piecaChanges of titanium compounds in dry and molten zone of blast furnace / Andrzej ŁĘDZKI, Piotr MIGAS, Andrzej SADOWSKI, Hanna Krztoń // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN: 978-83-7193-378-3. — S. 15–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przepływ gazu w szybie wielkiego pieca[Gas flow in blast furnace's shaft] / M. BERNASOWSKI, A. KLIMCZYK, A. ŁĘDZKI, P. MIGAS, A. SADOWSKI, R. STACHURA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przydatność i możliwość zastosowania brykietów z odpadów metalurgicznych w procesie wielkopiecowymUsability and applicability of briquettes from metallurgical refuses in blast furnace process / Andrzej ŁĘDZKI, Andrzej SADOWSKI // W: Problemy utylizacji odpadów w hutnictwie żelaza i stali : II konferencja naukowo-techniczna : Raba Niżna k/Rabki 7–9 czerwca 2000 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział w Krakowie [et al.]. — [Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica], 2000. — Wydawca ustalony na podst. bazy ISBN. — Opis wg okł.. — ISBN10: 83-913400-2-3. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Reakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu[Coke reactivity – the weight and effect on reduction in blast] / A. SADOWSKI, S. BUDZYŃ, A. DŁUGOSZ, R. STACHURA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Redukcja $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$ – opis kinetyki procesu[Reduction of $Fe_{3}O_{4}$ to $Fe_{1-y}O$ – kinetic description of the process] / Andrzej SADOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 243–249. — Bibliogr. s. 249, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivityRedukcja spieku w symulowanych warunkach wielkiego pieca z udziałem koksu o różnej reakcyjności / Andrzej SADOWSKI, Stanisław BUDZYŃ, Aleksander DŁUGOSZ // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 467–477. — Bibliogr. s. 477

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Stan techniczny Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach i zakres prac przygotowawczych do ekspozycjiThe current state of Blast Furnace Assembly at Starachowice and the scope of preliminary activities for its exposition / Ireneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI // W: Tradycje i perspektywy Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach : Starachowice 8–9 czerwca 2001 roku : materiały konferencji naukowej / eds. Ireneusz Suliga, Mirosław Karbowniczek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie ; Powiat Starachowicki ; Muzeum Historii Kultury Materialnej w Starachowicach. — Starachowice : Wydawnictwo P. U. Compus, 2001. — ISBN10: 8391582213. — S. 47–58. — Bibliogr. s. 54, Streszcz. Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25