Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sadowski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza termiczna w badaniach tworzyw metalurgicznych otrzymanych z drobnoziarnistych odpadów żelazonośnychThermal analyses in examination of metallurgic materials obtained from debris containing iron oxides / Jadwiga OREWCZYK, Andrzej SADOWSKI, Marek HRYNIEWICZ // W: CCTA 8 : 8\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — ISBN10: 83-912433-2-X. — S. 45–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza termodynamiczna reakcji w układzie $Fe-Ti-O-C-N$[Thermodynamic analysis of reactions in $Fe-Ti-O-C-N$ system] / A. ŁĘDZKI, R. STACHURA, P. MIGAS, A. KLIMCZYK, A. SADOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of secondary ion mass spectrometry in the investigation of diffusion in ceramics / K. KOWALSKI, A. BERNASIK, A. SADOWSKI, J. JEDLIŃSKI // W: Mass and charge transport in inorganic materials: fundamentals to devices : international conference : May 28–June 2, 2000 Venice – Jesolo Lido : final programme & abstracts / eds. P. Vincenzini, V. Buscaglia. — [S. l : Techna Srl], [2000]. — (International Conferences Materials and Technologies). — S. 573–580. — Bibliogr. s. 580

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalinInvestigations of utilization possibilities of calcareous wastes from soda production process as sorbent for dry and wet combustion gasses desulfurization / Stanisław SŁUPEK, Andrzej BUCZEK, Andrzej SADOWSKI // Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Composition of the gas phase during deposition of ${SiC}$ layers from reactive mixture ${CH_{3}SiCl_{3}+Ar+H_{2}}$ / S. JONAS, C. PALUSZKIEWICZ, W. S. PTAK, W. SADOWSKI // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 1995 vol. 349, s. 73–76. — Bibliogr. s. 76. — Paluszkiewicz C. – afiliacja: UJ. — 22nd European Congress on Molecular Spectroscopy - Molecular Spectroscopy and Molecular Structure 1994 : Essen, Germany, 11–16 September 1994

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/0022-2860(95)08712-5

7
8
 • Dyfuzja objętościowa w procesie redukcji $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$Bulk diffusion during the reduction process of $Fe_{3}O_{4}$ to $Fe_{1-y}O$ / Andrzej SADOWSKI // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II [druga] międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, czerwiec 2001 / kol. red. Henryk Bala [et al.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2001. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 19). — S. 161–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekologiczne aspekty utylizacji pyłów i szlamów metalicznych w procesie konwertorowym[Ecological aspects of dust and metallic sludges utilisation in metallurgical converters] / Stanisław SŁUPEK, Andrzej SADOWSKI, Andrzej BUCZEK, Jan PASIERB, Czesław Balak // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy, 6–9.X.1999 r. / Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, 1999. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 290

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Interpretacja redukcji tlenków żelaza z uwzględnieniem zmian porowatości w czasie procesu[Interpretation of iron oxides reduction in regard of porosity change during the process] / Andrzej SADOWSKI // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : sesja naukowa / red. nauk. Henryk Dyja. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2000. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 15). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-87745-80-4. — S. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Investigation of carbon block used for critical blast furnace areaVýskum uhlíkových blokov používaných na kritické miesta vysokej pece / Tomala J., Gołąb J., SADOWSKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 115–119. — Bibliogr. s. 119, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Iron resistance of carbon refractories / A. SADOWSKI, P. MIGAS, J. Tomala, J. Mittag // W: Development and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1\textsuperscript{st}/2\textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Klasyfikacja systemów zasypu wsadu stosowanych na wielkim piecu nr 5 Huty im. Tadeusza SendzimiraClassification of charging sequences of burden in blast furnace no. 5 Sendzimir Steel Plant / Mikołaj BERNASOWSKI, Andrzej SADOWSKI // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II [druga] międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, czerwiec 2001 / kol. red. Henryk Bala [et al.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2001. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 19). — S. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komp'ûternaâ sistema kontrolâ i upravleniâ tehnologiej domennogo processa na metallurgičeskom zavode HTS S. A.[Computer supporting and controlling system of blast – furnace technological process in HTS steelworks] / ŁĘDZKI A., STACHURA R., SADOWSKI A., BERNASOWSKI M., MIGAS P., KLIMCZYK A. // W: Teoriâ i praktika proizvodstva čuguna : trudy meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii posvâŝennoj 70-letiû KGGMK “Krivorožstal”' : g. Krivoj Rog 24–27 maâ 2004 g. / red. kol. V. P. Lâlûk, I. G. Tovarovskij, A. K. Tarakanov ; Gosudarstvennyj Gorno-Metallurgičeskij Kombinat “Krivorožstal”' ; Nacional'naâ Metallurgičeskaâ Akademiâ Ukrainy. Institut Černoj Metallurgii Nacional'noj Akademii Nauk Ukrainy. — Krivoj Rog : KGGMK “Krivorožstal”', 2004. — S. 521–523. — Bibliogr. s. 523

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej w HTS S. A.Computer supporting system of blast-furnace technology in Sendzimir steelworks s. c. (HTS SA) / Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Arkadiusz KLIMCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 88–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Model namiarowania wsadu wielkopiecowego dla warunków Huty SendzimiraA model of blast-furnace burdening under conditions of Sendzimira steel plant / Andrzej ŁĘDZKI, Arkadiusz KLIMCZYK, Ryszard STACHURA, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Andrzej SADOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 10, s. 494–499. — Bibliogr. s. 498–499

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości zastosowania odpadów poszlifierskich z produkcji łożysk jako wsadu w piecu łukowymUsability of grinding waste material arising during bearing production as the arc furnace charge / Mirosław KARBOWNICZEK, Andrzej SADOWSKI, Marek HRYNIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 7–8, s. 371–377. — Bibliogr. s. 377

 • słowa kluczowe: brykietowanie, łożyska toczne, szlamy poszlifierskie, piec łukowy

  keywords: rolling bearing, briquetting, arc furnace, grinding sludge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Namiarowanie wsadu wielkopiecowego w warunkach PHS-HTSBlast furnace charge burdening in PHS-HTS conditions / Mikołaj BERNASOWSKI, Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI, Piotr MIGAS, Arkadiusz KLIMCZYK // W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przemiany związków tytanu w strefie suchej i ciekłej wielkiego piecaChanges of titanium compounds in dry and molten zone of blast furnace / Andrzej ŁĘDZKI, Piotr MIGAS, Andrzej SADOWSKI, Hanna Krztoń // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN: 978-83-7193-378-3. — S. 15–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przepływ gazu w szybie wielkiego pieca[Gas flow in blast furnace's shaft] / M. BERNASOWSKI, A. KLIMCZYK, A. ŁĘDZKI, P. MIGAS, A. SADOWSKI, R. STACHURA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przydatność i możliwość zastosowania brykietów z odpadów metalurgicznych w procesie wielkopiecowymUsability and applicability of briquettes from metallurgical refuses in blast furnace process / Andrzej ŁĘDZKI, Andrzej SADOWSKI // W: Problemy utylizacji odpadów w hutnictwie żelaza i stali : II konferencja naukowo-techniczna : Raba Niżna k/Rabki 7–9 czerwca 2000 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział w Krakowie [et al.]. — [Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica], 2000. — Wydawca ustalony na podst. bazy ISBN. — Opis wg okł.. — ISBN10: 83-913400-2-3. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Reakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu[Coke reactivity – the weight and effect on reduction in blast] / A. SADOWSKI, S. BUDZYŃ, A. DŁUGOSZ, R. STACHURA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Redukcja $Fe_{3}O_{4}$ do $Fe_{1-y}O$ – opis kinetyki procesu[Reduction of $Fe_{3}O_{4}$ to $Fe_{1-y}O$ – kinetic description of the process] / Andrzej SADOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 243–249. — Bibliogr. s. 249, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivityRedukcja spieku w symulowanych warunkach wielkiego pieca z udziałem koksu o różnej reakcyjności / Andrzej SADOWSKI, Stanisław BUDZYŃ, Aleksander DŁUGOSZ // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 467–477. — Bibliogr. s. 477

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stan techniczny Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach i zakres prac przygotowawczych do ekspozycjiThe current state of Blast Furnace Assembly at Starachowice and the scope of preliminary activities for its exposition / Ireneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Ryszard STACHURA, Andrzej SADOWSKI // W: Tradycje i perspektywy Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach : Starachowice 8–9 czerwca 2001 roku : materiały konferencji naukowej / eds. Ireneusz Suliga, Mirosław Karbowniczek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie ; Powiat Starachowicki ; Muzeum Historii Kultury Materialnej w Starachowicach. — Starachowice : Wydawnictwo P. U. Compus, 2001. — ISBN10: 8391582213. — S. 47–58. — Bibliogr. s. 54, Streszcz. Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: