Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rzeszowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem13427
200711
2006211
200411
2003312
200233
200111
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1313
200711
200622
200411
200333
200233
200111
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1313
200711
200622
200411
200333
200233
200111
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1313
200711
200622
200411
200333
200233
200111
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem13112
200711
200622
200411
200333
200233
200111
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1358
200711
2006211
200411
2003321
200233
200111
1999221
 • Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa[Steel Industry Scientific and Economic Society] / Marek RZESZOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 61, s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty techniczno-technologiczne i ekonomiczne warunkujące możliwość rentowności hutnictwa; problemy ochrony rynku i uzgodnień z Unią Europejską w aspekcie przyjętych założeń oraz realizacji naprawy sektora : materiały konferencji : Kielce, 11–12 marca 2002[Technical/technological and economic aspects conditioning potential profitability of steel-making industry; issues related to market protection and settlements with the European Union in terms of adopted assumptions and implementation of industry rehabilitation program] / oprac. Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI. — [Kraków] : Wydawnictwo Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, [2002]. — 65, 2, [54] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa wybranych elementów pieca kadziowegoConstruction of choose elements of ladle furnace / RZESZOWSKI Marek, WCISŁO Zygmunt, ZIELIŃSKI Krzysztof // W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 365–368. — Bibliogr. s. 368, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hutnictwo polskie w świetle uzgodnień z Unią Europejską, perspektywy koncernowej transformacji PHS oraz jego prywatyzacji, ocena szans powodzenia realizacji programu restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości hut będących poza PHS : materiały konferencji : Zakopane, 12–13 grudnia 2002[Polish steel-making industry in the light of settlements with the European Union, prospects for PHS transformation into a concern and its privatisation; estimate of prospects for successful industry restructuring, in particular consideration of the future of steel-making plants outside PHS structures] / oprac. Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI. — [Kraków] : Wydawnictwo Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, [2002]. — 76, [8] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metody odzysku żelaza z żużli hutniczych i możliwości jego wykorzystaniaMethods iron recovery from metallurgical slags and possibilities of its utilization / Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Artur Chachlowski, Władysław Mostowik // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 1, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, utylizacja odpadów, żużle stalownicze, odpady produkcyjne, złom

  keywords: environment protection, waste products, steelmaking slag, utilization of scrap material, scrap

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Międzynarodowa Konferencja „Hutnictwo Europejskie – Dzisiaj i w Przyszłości”[International conference „European Metallurgy – Today and in the Future”] / Marek RZESZOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 61, s. 21. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/61/21_61.htm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne oraz logistyczne w produkcji wyrobów przemysłu hutniczego : Dzień Hutnika '2002 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 16–17 maja 2002 r.[Modern technical, technological and logistic solution in the metal producting industry] / oprac. red. Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : „Kunszt”, 2002. — 100 s.. — Na k. tyt. dod.: 80-lecie WMiIM AGH im. St. Staszica w Krakowie. — Na okł. dodatkowo: Jubileuszowy Dzień Hutnika AGH 1922–2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych – osiągnięcia oraz zagrożenia w realizacji programu : Dzień Hutnika '2001 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 17–18 maja 2001 r. / oprac. red.: Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Kazimierz LATAŁA ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], 2001. — 90 s.. — Bibliogr. przy wybranych ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ dodatku związków tytanu do wsadu wielkopiecowego na trwałość agregatu i przebieg procesu wytwarzania surówkiThe influence of titanium compounds addition to blast-furnace charge on the unit life and proceed of pig iron production / Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Marek RZESZOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 7, s. 305–308. — Bibliogr. s. 308. — Opis częśc. wg okł.. — XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Produkcja i Zarządzanie w hutnictwie” : Szczyrk, 28. 06–1. 07. 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.] — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ osłony strumienia metalu i budowy kadzi pośredniej na czystość metalurgiczną i jakość wyrobów gotowychThe influence of screen of metal stream and tundish construction on metallurgical cleannes and quality finished products / Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Jadwiga Ptasińska, Dariusz Mendak // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 2, s. 60–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wykorzystanie odpadów hutniczych w przemyśle cementowymUtilizing of metallurgical waste at the cement industry / Krzysztof ZIELIŃSKI, Marek RZESZOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 610–615. — Bibliogr. s. 615

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zagospodarowanie niektórych odpadów hutniczych w procesie spiekania rudApplying of some metallurgical scraps materials in iron ore sintering process / Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie żużli hutniczych jako topnika w produkcji spieku rud i surówki żelazaApplication of metallurgical slag as flux in production of ore sinter and pig iron / Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 6, s. 260–265. — Bibliogr. s. 264–265

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady poprodukcyjne, utylizacja odpadów, żużle stalownicze

  keywords: environment protection, waste products, steelmaking slag, utilization of scrap material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: