Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Łędzki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 103, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
 • Absolute viscosity of iron blast furnace type synthetic slag in $CaO-SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO-TiO_{2}-(K_{2}O+Na_{2}O)$ system
2
 • Aerodynamika przepływu gazów w szybie wielkiego pieca
3
 • Algorytm przepływu gazów dla wielkiego pieca nr 5 w Mittal Steel Poland S. A. – oddział w Krakowie
4
 • Alkalia w procesie wielkopiecowym – warunki i możliwości usuwania ich z wielkiego pieca za pomocą żużla
5
 • Analiza możliwości ograniczenia emisji ${CO_{2}}$ z wielkiego pieca
6
 • Analiza możliwości stosowania w wielkim piecu grudek wytworzonych z odpadów hutniczych
7
 • Analiza możliwości wykorzystania szlamów hutniczych w procesach metalurgicznych
8
 • Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu na drodze do strefy mięknięcia do garu wielkiego pieca
9
 • Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu w strefie kawałkowej wielkiego pieca
10
 • Analiza termodynamiczna reakcji w układzie $Fe-Ti-O-C-N$
11
 • Analiza zjawisk towarzyszących zwiększeniu efektywności procesu wielkopiecowego
12
 • Badania w dziedzinie metalurgii surówki żelaza w Politechnice Częstochowskiej w ostatnich dwu dekadach
13
 • Basic structure of the fuel rate optimization model and its practical use at the blast furnace technology
14
 • Chemical and phase characteristics of titanium compounds produced in iron blast furnace dripping zone
15
 • Degrees of reduction-based simulation of fuel usage in iron blast furnace
16
 • Development and implementation of a computer-aided support system for AGH's blast-furnace technology
17
 • Dynamic viscosity of blast furnace primary and final slag with titanium and alkali admixtures
18
19
 • Fizykochemiczna charakterystyka przetworzonych odpadów żelazonośnych pod kątem ich przydatności do hutniczych procesów redukcyjnych
20
 • Influence of bosh gas composition on the degree of direct reduction at the blast furnace process
21
 • Informacja o stanie kadr i polityce zatrudnienia w AGH za ostatnie dziesięciolecie
22
 • "Kierunki rozwoju produkcji walców"
23
 • Koks a wdmuchiwanie pyłu węglowego do wielkiego pieca
24
 • Koks a wdmuchiwanie pyłu węglowego do wielkiego pieca
25
 • Kompleksowa analiza możliwości zagospodarowania zużytych opakowań plastikowych przy produkcji surówki w wielkim piecu