Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Satora, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułAccuracy in the determination of particle size distribution by means of linear method
  AutorzyAndrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoStereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — S. 123–126
2
 • [referat, 2006]
 • TytułCoarsening of $Fe_{3}C$ particles in ferrite
  AutorzyPiotr MATUSIEWICZ, Kazimierz SATORA, Kurt WIENCEK
  ŹródłoProceedings S$^{4}$G : international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : Prague, June 26 to 29, 2006 / eds. R. Lechnerová, I. Saxl, V. Beneš. — [Prague] : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006. — S. 305–310
3
 • [referat, 2006]
 • TytułDescription of non-uniform $Fe_{3}C$-dispersion in steel by Thomas cluster point field
  AutorzyKurt WIENCEK, Kazimierz SATORA
  ŹródłoProceedings S$^{4}$G : international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : Prague, June 26 to 29, 2006 / eds. R. Lechnerová, I. Saxl, V. Beneš. — [Prague] : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006. — S. 337–342
4
 • [referat, 2002]
 • TytułKinetyka sferoidyzacji perlitu
  AutorzyTadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoXXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 205–209
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKoagulacja cementytu a mikrostruktura stali $Fe-0,67%C$
  AutorzyPiotr MATUSIEWICZ, Kazimierz SATORA, Kurt WIENCEK
  ŹródłoWiadomości Stereologiczne. — 2006 grudzień, s. 33–36
6
 • [referat, 2004]
 • TytułKrystalograficzna tekstura osnowy ferrytycznej sferoidytu w stanach odkształconym oraz zrekrystalizowanym
  AutorzyPiotr MATUSIEWICZ, Wiktoria RATUSZEK, Kazimierz SATORA
  ŹródłoXXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — S. 29–36
7
 • [referat, 2002]
 • TytułMechanical properties of sintered manganese steels – statistical analysis of the data
  AutorzySUŁOWSKI M., SATORA K., CIAŚ A.
  ŹródłoDF PM 2002 : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic September 15–18, 2002, Vol. 2 / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger ; Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic. Institute of Materials Research, European Powder Matallurgy Association EPMA, Vienna University of Technology TU, Austria. — Košice : IMR SAS, 2002. — S. 27–30
8
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOcena gęstości cząstek $N_{v}$ stereologiczną metodą zliczania przekrojów
  AutorzyKurt WIENCEK, Jerzy RYŚ, Kazimierz SATORA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 440–443
9
 • [referat, 2005]
 • TytułQuantitative microstructural analysis of Fe-30Ni alloy after martensitic transformation
  AutorzyFranciszek CIURA, Beata DUBIEL, Kazimierz SATORA
  ŹródłoProceedings of 9textsuperscript{th} European Congress on Stereology and Image Analysis and 7textsuperscript{th} international conference on Stereology and image analysis in materials science STERMAT : Zakopane, Poland, May 10–13, 2005, Vol. 1 / eds. Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar ; Polish Society for Stereology. — [Katowice] : Polish Society for Stereology, 2005. — S. 187–197
10
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułQuantitative microstructural characterisation of Fe-30Ni alloy after martensitic transformations by means of stereological and magnetic methods
  AutorzyFranciszek CIURA, Beata DUBIEL, Kazimierz SATORA
  ŹródłoMaterials Characterization : an international journal on materials structure and behavior. — 2006 vol. 56 iss. 4–5 spec. iss., s. 290–296. — tekst: https://goo.gl/ACwrXm
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSpheroidization of cementite in pearlite
  AutorzyT. SKOWRONEK, W. RATUSZEK, K. CHRUŚCIEL, A. CZARSKI, K. SATORA, K. WIENCEK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 961–971
12
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułStabilność mikrostruktury metali i stopów
  AutorzyTadeusz SKOWRONEK, Piotr MATUSIEWICZ, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoProblemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — S. 215–222
13
 • [referat, 2003]
 • TytułStabilność struktury płytkowej
  AutorzyTadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoXXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — S. 137–142
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułStatistical methods in quality management – process capability analysis
  AutorzyAndrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA, Piotr MATUSIEWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2007 vol. 33 no. 2, s. 121–128. — tekst: https://goo.gl/hEjSkU
15
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułStatistical techniques in Six Sigma
  AutorzyA. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, K. SATORA
  ŹródłoProblems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007. — S. 183–189
16
 • [referat, 2002]
 • TytułStereologia perlitu
  AutorzyTadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoXXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 211–214
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułThe estimation of ${Fe_{3}C}$-particle density $N_{A}$ in steel
  AutorzyKurt WIENCEK, Kazimierz SATORA, Piotr MATUSIEWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 33–38
18
 • [referat, 2000]
 • TytułThe thermal stability of pearlite
  AutorzyAndrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoStereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — S. 127–133
19
 • [referat, 2005]
 • TytułWpływ odkształcenia plastycznego na zimno na kinetykę procesu sferoidyzacji
  AutorzyTadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA
  ŹródłoXXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — S. 65–70