Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Satora, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem192116
2007211
2006422
2005312
2004312
2003211
200233
200022
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19811
200722
2006413
2005321
2004321
2003211
2002321
200022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19154
200722
2006413
200533
200433
200322
2002321
200022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19118
200722
2006413
200533
200433
200322
200233
200022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19118
2007211
200644
200533
200433
200322
200233
200022
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19514
2007211
2006413
200533
2004321
2003211
200233
2000221
 • Accuracy in the determination of particle size distribution by means of linear method / Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA // W: Stereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — ISBN10: 83-907892-0-5. — S. 123–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Coarsening of $Fe_{3}C$ particles in ferrite / Piotr MATUSIEWICZ, Kazimierz SATORA, Kurt WIENCEK // W: Proceedings S$^{4}$G : international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : Prague, June 26 to 29, 2006 / eds. R. Lechnerová, I. Saxl, V. Beneš. — [Prague] : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006. — ISBN10: 80-7015-037-8. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 310, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Description of non-uniform $Fe_{3}C$-dispersion in steel by Thomas cluster point field / Kurt WIENCEK, Kazimierz SATORA // W: Proceedings S$^{4}$G : international conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry : Prague, June 26 to 29, 2006 / eds. R. Lechnerová, I. Saxl, V. Beneš. — [Prague] : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006. — ISBN10: 80-7015-037-8. — S. 337–342. — Bibliogr. s. 342, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kinetyka sferoidyzacji perlituKinetics of pearlite spheroidization / Tadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 205–209. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koagulacja cementytu a mikrostruktura stali $Fe-0,67\%C$[Coarsening of cementite and the microstructure of $Fe-0,67\%C$ steel] / Piotr MATUSIEWICZ, Kazimierz SATORA, Kurt WIENCEK // Wiadomości Stereologiczne. — 2006 grudzień, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Krystalograficzna tekstura osnowy ferrytycznej sferoidytu w stanach odkształconym oraz zrekrystalizowanymCrystallographic texture of deformed and recrystallized ferrite of spheroidite / Piotr MATUSIEWICZ, Wiktoria RATUSZEK, Kazimierz SATORA // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 35, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mechanical properties of sintered manganese steels – statistical analysis of the data / SUŁOWSKI M., SATORA K., CIAŚ A. // W: DF PM 2002 : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic September 15–18, 2002, Vol. 2 / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger ; Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic. Institute of Materials Research, European Powder Matallurgy Association EPMA, Vienna University of Technology TU, Austria. — Košice : IMR SAS, 2002. — S. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — Toż. na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena gęstości cząstek $N_{v}$ stereologiczną metodą zliczania przekrojówEstimation of density particles $N_{v}$ by stereological method counting measurements / Kurt WIENCEK, Jerzy RYŚ, Kazimierz SATORA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 440–443. — Bibliogr. s. 443. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Quantitative microstructural analysis of Fe-30Ni alloy after martensitic transformation / Franciszek CIURA, Beata DUBIEL, Kazimierz SATORA // W: Proceedings of 9\textsuperscript{th} European Congress on Stereology and Image Analysis and 7\textsuperscript{th} international conference on Stereology and image analysis in materials science STERMAT : Zakopane, Poland, May 10–13, 2005, Vol. 1 / eds. Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar ; Polish Society for Stereology. — [Katowice] : Polish Society for Stereology, 2005. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: 9th ECSIA & 7th STERMAT. — ISBN10: 839178343X. — S. 187–197. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Quantitative microstructural characterisation of Fe-30Ni alloy after martensitic transformations by means of stereological and magnetic methods / Franciszek CIURA, Beata DUBIEL, Kazimierz SATORA // Materials Characterization : an International Journal on Materials Structure and Behavior ; ISSN 1044-5803. — 2006 vol. 56 iss. 4–5 spec. iss., s. 290–296. — Bibliogr. s. 296, Abstr.. — Joint Meeting of the 9th European-Congress-on-Stereology-and-ImageAnalysis/7th STERMAT International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science : Zakopane, POLAND, MAY 10-13, 2005. — tekst: https://goo.gl/ACwrXm

 • keywords: martensitic transformation, Fe-Ni alloys, composite like structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.matchar.2005.10.012

11
 • Spheroidization of cementite in pearliteSferoidyzacja cementu w perlicie stali eutektoidalnej / T. SKOWRONEK, W. RATUSZEK, K. CHRUŚCIEL, A. CZARSKI, K. SATORA, K. WIENCEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 961–971. — Bibliogr. s. 970–971

 • słowa kluczowe: ferryt, cementyt, sferoidyzacja cementu

  keywords: cementite, ferrite, spheroidization of cementite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stabilność mikrostruktury metali i stopówThe thermal stability of metals and alloys / Tadeusz SKOWRONEK, Piotr MATUSIEWICZ, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — ISBN10: 83-86256-70-2. — S. 215–222. — Bibliogr. s. 220–222, Streszcz.. — Toż. W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny]. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / AP im. KEN w Krakowie IT. - Kraków : IT AP im. KEN, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 214–221. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 219–221, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stabilność struktury płytkowejLamellar microstructure stability / Tadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10:  8391753913. — S. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Statistical methods in quality management – process capability analysisMetody statystyczne w zarządzaniu jakością – ocena zdolności jakosciowej procesu / Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA, Piotr MATUSIEWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2007 vol. 33 no. 2, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127–128, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/hEjSkU

 • słowa kluczowe: metody statystyczne, zarządzanie jakością, analiza zdolności procesu, statystyczne sterowanie procesem, SPC

  keywords: quality management, process capability analysis, statistical methods, SPC, statistical process control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Statistical techniques in Six Sigma / A. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, K. SATORA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 183–189. — Bibliogr. s. 189, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stereologia perlituPearlite stereology / Tadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 211–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The estimation of ${Fe_{3}C}$-particle density $N_{A}$ in steelEstymacja gęstości cząstek $N_{A}$ dyspersyjnej fazy ${Fe_{3}C}$ w stalach / Kurt WIENCEK, Kazimierz SATORA, Piotr MATUSIEWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: faza dyspersyjna, dwumianowe pole punktowe, estymacja statystyczna, gęstość cząstek, NA

  keywords: particle density, dispersion phase, binomial point field, statistical estimation, NA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The thermal stability of pearlite / Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA // W: Stereology and Image Analysis in Materials Science : STERMAT : proceedings of sixth international conference : Cracow, September 20–23, 2000 / eds. Leszek Wojnar, Krzysztof Rożniatowski ; Polish Society for Stereology ; Cracow University of Technology. Institute of Materials Science. — Kraków : FOTOBIT, 2000. — ISBN10: 83-907892-0-5. — S. 127–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ odkształcenia plastycznego na zimno na kinetykę procesu sferoidyzacjiThe influence of deformation on the kinetics of pearlite spheroidization / Tadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. -Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 5, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: