Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Krawiarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułBadania makroskopowe tworzyw metalicznych
  Autorzyoprac. Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoMetaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 15–37
2
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułBadania materiałów przy użyciu mikroskopu świetlnego
  Autorzyoprac. Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoMetaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 63–90
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania możliwości zastosowania nagniatania tocznego do obróbki wykańczającej kompozytów $Al-SiC$
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Waldemar Polowski, Kazimierz Czechowski, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoKompozyty. — 2007 nr 2, s. 87–92
4
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania wpływu obróbki cieplnej połączonej z operacją kucia matrycowego spiekanej stali na jej strukturę i własności
  AutorzyBartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 225–230
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCombustion synthesis and processing of $Fe-40$ at % $Al$ modified with alumina
  AutorzyE. GODLEWSKA, S. SZCZEPANIK, R. MANIA, B. TRYBALSKA, S. KOZIŃSKI, J. KRAWIARZ
  ŹródłoInternational Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. — 2004 vol. 13 no. 2, s. 131–136
6
 • [skrypt, 2003]
 • TytułĆwiczenia z materiałów metalicznych
  AutorzyJerzy PACYNA, Jerzy KRAWIARZ, Adam BUNSCH, Franciszek CIURA, Andrzej KASPRZYK, Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI, Anna RADOŃ, Janusz RYŚ
  DetailsKraków : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej, 2003. — 229 s.
7
8
 • [referat, 2008]
 • TytułGradient materials on aluminium alloy basis
  AutorzyS. SZCZEPANIK, J. KRAWIARZ
  ŹródłoAPNFM 2008 : Advanced Processing for Novel Functional Materials : 23–25 January 2008 Dresden, Germany : book of abstracts. — Dresden : Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung : Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, cop. 2008. — S. 167
9
 • [referat, 2009]
 • TytułHot closed-die forging from powders of aluminium alloy based gradient materials
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoAPNFM 2008 : Advanced Processing for Novel Functional Materials : 23–25 January 2008 : conference proceedings / eds. Yuri Grin, Bernd Kieback, Jürgen Schmidt. — Dresden : Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe : Fraunhofer Institut Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung, cop. 2009. — S. 271–275
10
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułInfluence of the initial state and heating conditions of the Al-Cu-Si alloy on the evolution of the thixotropic structure
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ, Jerzy FRYDRYCH
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2004 R. 25 nr 3, s. 550–554
11
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłej
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Jerzy FRYDRYCH, Jerzy KRAWIARZ, Bartosz WIŚNIEWSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2003 R. 48 nr 10-11, s. 473–479
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMicrostructure evolution in fully dense warm forged sintered ultrahigh carbon steel
  AutorzyS. SZCZEPANIK, S. C. Mitchell, A. S. Wronski, A. A. S. Abosbaia, P. NIKIEL, J. KRAWIARZ
  ŹródłoPowder Metallurgy Progress : journal of science and technology of particle materials. — 2011 vol. 11 no. 1–2, s. 78–84
13
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMicrostructure — property relationship for iron aluminides
  AutorzyElżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Stanisław KOZIŃSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoAnnales de Chimie Science des Matériaux. — 2003 vol. 28 suppl. 1, s. S187–S195
14
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOcena mechanizmu zużycia materiału trudnościeralnego metodą nieniszczącą przy pomocy przenośnego cyfrowego mikroskopu topograficznego : nowe możliwości badań nieniszczących w miejscach trudno dostępnych : [streszczenie]
  AutorzyLeszek MAGALAS, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoZeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2005 nr 10, s. 32
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułSelecting technology and material for casting high abrasion resistance elements
  AutorzyZenon Piorowski, Waldemar Uhl, Jerzy KRAWIARZ, Zbigniew Stefański, Władysław Madej, Zdzisław Żółkiewicz, Marek Żółkiewicz
  ŹródłoVìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal. Tehnìčnì nauki. — 2007 t. 2 no. 4, s. 187–189
16
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułStop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Vesuvius Skawina, Materiały Ogniotrwałe Sp. z o. o., Skawina ; Instytut Odlewnictwa, Krakowów ; wynalazca: MAGALAS Leszek, KRAWIARZ Jerzy, KOKOSZA Adam [et al.]
  DetailsInt.Cl.: C22C 38/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384608 A1 ; Opubl. 2009-09-14. — Zgłosz. nr P.384608 z dn. 2008-03-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 19, s. 18–19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384608A1.pdf
17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułStop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Skawina ; Instytut Odlewnictwa, Kraków ; wynalazca: Leszek MAGALAS, Jerzy KRAWIARZ, Adam KOKOSZA [et al.]
  DetailsInt.Cl.: C22C 38/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210981 B1 ; Udziel. 2011-10-06 ; Opubl. 2012-03-30. — Zgłosz. nr P.384608 z dn. 2008-03-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210981B1.pdf
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułStruktura i wybrane własności kompozytu z gradientem składu chemicznego otrzymanego z proszku aluminium i stopu $Al-Si-Fe-Cu-Mg$
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoKompozyty. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 369–374
19
 • [referat, 2007]
 • TytułThe results of the investigation of thermomechanical processing of PM steel
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Jerzy KRAWIARZ
  Źródło10textsuperscript{th} ESAFORM conference on Material forming : Zaragoza, Spain, 18–20 April 2007, Pt. A, B / eds. Elías Cueto, Francisco Chinesta. — Melville ; New York : American Institute of Physics, cop. 2007. — S. 445–450
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułTrial manufacture by the lost foam process of pilot castings of high abrasion resistance plates
  AutorzyZdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, Marek Żółkiewicz, Zenon Pirowski, Waldemar Uhl, Zbigniew Stefański, Władysław Madej, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoVìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal. Tehnìčnì nauki. — 2007 t. 2 no. 4, s. 192–196
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułTrial manufacture of pilot castings of high abrasion resistance plates using conventional moulding sands
  AutorzyZbigniew Stefański, Władysław Madej, Zenon Pirowski, Waldemar Uhl, Zdzisław Żółkiewicz, Marek Żółkiewicz, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoVìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal. Tehnìčnì nauki. — 2007 t. 2 no. 4, s. 190–192
22
 • [referat, 2002]
 • TytułTrwałość eksploatacyjna odlewanych płytek wieloostrzowych ze stali SWV9 poddanych laserowemu przetapianiu powierzchniowemu
  AutorzyJ. KUSIŃSKI, S. KĄC, J. KRAWIARZ
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 397–403
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułWpływ temperatury wyciskania na strukturę i własności kompozytów otrzymanych z wyprasek z proszku stopu $Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg$ i cząstek węglika krzemu
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoKompozyty. — 2004 R. 4 nr 12, s. 351–358. — tekst: http://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVIII_61.pdf
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWybrane własności kompozytów na osnowie proszku aluminium, umocnionych cząstkami SiC, otrzymanych przez wyciskanie na gorąco
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Piotr NIKIEL, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2012 R. 57 nr 12, s. 857–863
25
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWybrane własności materiałów z proszku stopowego ${Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr}$ i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ, Jerzy FRYDRYCH
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2009 R. 54 nr 11, s. 711–716