Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Krawiarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem28126172
2012211
201111
20094211
2008211
2007514
200611
2005422
200444
2003413
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2815112
201222
201111
2009431
2008211
2007514
200611
2005422
2004422
2003422
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem281810
201222
201111
2009431
2008211
2007514
200611
200544
2004431
2003422
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem28226
201222
201111
200944
200822
200755
200611
200544
200444
2003422
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem281018
201222
201111
2009422
2008211
2007541
200611
200544
200444
200344
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem281216
201222
201111
2009413
2008211
2007514
200611
2005413
2004422
2003431
200211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania makroskopowe tworzyw metalicznych[Macroscopic examination applicable to metalic materials] / oprac. Jerzy KRAWIARZ // W: Metaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0143). — S. 15–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania materiałów przy użyciu mikroskopu świetlnego[Materials examination by light optical microscopy] / oprac. Jerzy KRAWIARZ // W: Metaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0143). — S. 63–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania możliwości zastosowania nagniatania tocznego do obróbki wykańczającej kompozytów $Al-SiC$Research of the possibility of application of burnishing as a finishing process for $Al-SiC$ composites / Stefan SZCZEPANIK, Waldemar Polowski, Kazimierz Czechowski, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2007 nr 2, s. 87–92. — Bibliogr. s. 91–92

 • słowa kluczowe: struktura, wyciskanie, kompozyty Al-SiC, nagniatanie toczne

  keywords: extrusion, Al-SiC composites, structure, burnishing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania wpływu obróbki cieplnej połączonej z operacją kucia matrycowego spiekanej stali na jej strukturę i własności[The influence of heat treatment directly after closed – die forging of sintered steel on the structure and properties] / Bartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Gradient materials on aluminium alloy basis / S. SZCZEPANIK, J. KRAWIARZ // W: APNFM 2008 : Advanced Processing for Novel Functional Materials : 23–25 January 2008 Dresden, Germany : book of abstracts. — Dresden : Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung : Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, cop. 2008. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hot closed-die forging from powders of aluminium alloy based gradient materials / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: APNFM 2008 : Advanced Processing for Novel Functional Materials : 23–25 January 2008 : conference proceedings / eds. Yuri Grin, Bernd Kieback, Jürgen Schmidt. — Dresden : Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe : Fraunhofer Institut Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung, cop. 2009. — S. 271–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of the initial state and heating conditions of the Al-Cu-Si alloy on the evolution of the thixotropic structureWpływ stanu początkowego i warunków nagrzewania stopu Al-Cu-Si na rozwój struktury tiksotropowej / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ, Jerzy FRYDRYCH // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3, s. 550–554. — Bibliogr. s. 554, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłejClosed die forging of PM preforms from Al–Cu–Si alloy in semi-solid state / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy FRYDRYCH, Jerzy KRAWIARZ, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10-11, s. 473–479. — Bibliogr. s. 478–479, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Microstructure evolution in fully dense warm forged sintered ultrahigh carbon steel / S. SZCZEPANIK, S. C. Mitchell, A. S. Wronski, A. A. S. Abosbaia, P. NIKIEL, J. KRAWIARZ // Powder Metallurgy Progress : journal of science and technology of particle materials ; ISSN 1335-8987. — 2011 vol. 11 no. 1–2, s. 78–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.. — Toż W: DFPM 2011 [Dokument elektroniczny] : Deformation and Fracture in PM Materials 2011 : Stará Lesná, Slovak Republic, November 6–9, 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 78–84. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 84, Abstr. — (Powder Metallurgy Progress). — Streszczenie W: DF PM 2011 : Deformation and Fracture in PM materials : international conference : November 6–9, 2011, Stará Lesná, High Tatras, Slovak Repubublic : book of abstracts. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Microstructure — property relationship for iron aluminidesRelation entre la microstructure et les propriétés des aluminures de fer / Elżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Stanisław KOZIŃSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2003 vol. 28 suppl. 1, s. S187–S195. — Bibliogr. s. S194–S195, Abstr., Rés.. — 13th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : FPSRS 13 : Cluny, France, September 3–5, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena mechanizmu zużycia materiału trudnościeralnego metodą nieniszczącą przy pomocy przenośnego cyfrowego mikroskopu topograficznego : nowe możliwości badań nieniszczących w miejscach trudno dostępnych : [streszczenie]Wear mechanism analyzed by a portable digital scanning microscope : new applications for nondestructive testing in hardly accessible places / Leszek MAGALAS, Jerzy KRAWIARZ // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2005 nr 10, s. 32. — Pełny tekst W: 34 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących [Dokument elektroniczny] : Zakopane 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / PTBNiDT SIMP. — [Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2005]. — 1 dysk optyczny. — (Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; nr 10). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 192–197. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Abstr.. — 34 KKBN : 34 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Zakopane 25–27 października 2005 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Selecting technology and material for casting high abrasion resistance elements / Zenon Piorowski, Waldemar Uhl, Jerzy KRAWIARZ, Zbigniew Stefański, Władysław Madej, Zdzisław Żółkiewicz, Marek Żółkiewicz // Vìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal ; ISSN 2226-9150. Tehnìčnì nauki. — 2007 t. 2 no. 4, s. 187–189. — Bibliogr. s. 189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie[Alloy on iron warpof high grinding resistance] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Vesuvius Skawina, Materiały Ogniotrwałe Sp. z o. o., Skawina ; Instytut Odlewnictwa, Krakowów ; wynalazca: MAGALAS Leszek, KRAWIARZ Jerzy, KOKOSZA Adam [et al.]. — Int.Cl.: C22C 38/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384608 A1 ; Opubl. 2009-09-14. — Zgłosz. nr P.384608 z dn. 2008-03-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 19, s. 18–19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384608A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie[Alloy on iron warpof high grinding resistance] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Skawina ; Instytut Odlewnictwa, Kraków ; wynalazca: Leszek MAGALAS, Jerzy KRAWIARZ, Adam KOKOSZA [et al.]. — Int.Cl.: C22C 38/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210981 B1 ; Udziel. 2011-10-06 ; Opubl. 2012-03-30. — Zgłosz. nr P.384608 z dn. 2008-03-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210981B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Struktura i wybrane własności kompozytu z gradientem składu chemicznego otrzymanego z proszku aluminium i stopu $Al-Si-Fe-Cu-Mg$Structure and properties of powder metallurgy $Al/Al-Si-Fe-Cu-Mg$ composites with chemical composition gradient / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 369–374. — Bibliogr. s. 374

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The results of the investigation of thermomechanical processing of PM steel / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Jerzy KRAWIARZ // W: 10\textsuperscript{th} ESAFORM conference on Material forming : Zaragoza, Spain, 18–20 April 2007, Pt. A, B / eds. Elías Cueto, Francisco Chinesta. — Melville ; New York : American Institute of Physics, cop. 2007. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 907). — ISBN: 978-0-7354-0414-4. — S. 445–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Trial manufacture by the lost foam process of pilot castings of high abrasion resistance plates / Zdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, Marek Żółkiewicz, Zenon Pirowski, Waldemar Uhl, Zbigniew Stefański, Władysław Madej, Jerzy KRAWIARZ // Vìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal ; ISSN 2226-9150. Tehnìčnì nauki. — 2007 t. 2 no. 4, s. 192–196. — Bibliogr. s. 196, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Trial manufacture of pilot castings of high abrasion resistance plates using conventional moulding sands / Zbigniew Stefański, Władysław Madej, Zenon Pirowski, Waldemar Uhl, Zdzisław Żółkiewicz, Marek Żółkiewicz, Jerzy KRAWIARZ // Vìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal ; ISSN 2226-9150. Tehnìčnì nauki. — 2007 t. 2 no. 4, s. 190–192. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Trwałość eksploatacyjna odlewanych płytek wieloostrzowych ze stali SWV9 poddanych laserowemu przetapianiu powierzchniowemu[The influence of the laser surface resolidification on the exploitative durability of the indexable inserts made of SWV9 steel] / J. KUSIŃSKI, S. KĄC, J. KRAWIARZ // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 397–403. — Bibliogr. s. 402–403, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ temperatury wyciskania na strukturę i własności kompozytów otrzymanych z wyprasek z proszku stopu $Al8,84\%Cu6,33\%Si0,65\%Mg$ i cząstek węglika krzemuThe influence of extrusion temperature of preforms from $Al8,84\%Cu6,33\%Si0,65\%Mg$ alloy reinforced with $SiC$ particles on the structure and properties of the products / Stefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2004 R. 4 nr 12, s. 351–358. — Bibliogr. s. 357–358, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVIII_61.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, kompozyt, wyciskanie, osnowa, stop aluminium, faza ciekła, wypraska, faza umacniająca

  keywords: extrusion, mechanical properties, composite, liquid phase, perform, reinforced phase, aluminum alloy matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane własności kompozytów na osnowie proszku aluminium, umocnionych cząstkami SiC, otrzymanych przez wyciskanie na gorącoSome properties of hot extruded pm composites of aluminium reinforced with SiC particles / Stefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Piotr NIKIEL, Jerzy KRAWIARZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 12, s. 857–863. — Bibliogr. s. 863

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego ${Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr}$ i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorącoSome properties of the materials from PM ${Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr}$ alloy and mixture with aluminium powder after hot consolidation and closed-die forging / Stefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ, Jerzy FRYDRYCH // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 11, s. 711–716. — Bibliogr. s. 716. — Odkształcalność metali i stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: