Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Badanie wpływu chromu na przemianę bainityczną w stalach z wysoką zawartością krzemu
2
  • Charakterystyka odkuwki ze stopu Inconel 625 w odniesieniu do warunków odkształcenia plastycznego
3
  • Czynniki konstrukcyjne oraz materiałowe skutkujące uszkodzeniem walca hutniczego w obszarze przejścia rozety w czop
4
  • Geneza powstania wad kształtownika C180
5
  • Mechanizm powstania wady powierzchniowej “odbicia na „+”” podczas tłoczenia blachy karoseryjnej
6
  • Ocena mechanizmu dekohezji w walcach hutniczych walcowni zimnych
7
  • Rola warunków kucia oraz wyjściowej mikrostruktury w kształtowaniu odkuwki ze stopu Monel K-500