Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza dylatometryczna zakresu występowania stopowego cementytu drugorzędowego w stalach nadeutektoidalnych
2
 • Analiza pasmowości mikrostruktury stalowych odkuwek motoryzacyjnych
3
 • Influence of the ageing temperature on the microstructure and selected mechanical properties of $Ti13Nb13Zr$ alloy
4
 • Microstructure and tribological properties of a material with cementite eutectic applied for metallurgical rolls
5
 • Ocena mikrostruktury odkuwki trzpienia endoprotezy stawu biodrowego ze stopu Ti6A14V
6
 • Phase characterization of modified potentially hypereutectoid iron alloys synthesized in ArcMelter furnace
7
 • Rekrystalizacja dynamiczna w stopach tytanu
8
 • Rola modyfikacji we właściwościach tribologicznych staliwa ledeburytycznego
9
 • White etching layer – extreme properties of steel in micro-scale
10
 • Własności tribologiczne stopów tytanu w odniesieniu do ich mikrostruktury
11
 • Wpływ temperatury przesycania na mikrostrukturę i twardość stopu Ti24Nb4Zr8Sn
12
 • Wpływ warunków odkształcania i smarowania na parametry siłowe procesu ciągnienia oraz charakterystykę prętów ze stopu Ti6Al4V