Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza dylatometryczna zakresu występowania stopowego cementytu drugorzędowego w stalach nadeutektoidalnych
  AutorzyŁ. FROCISZ, J. KRAWCZYK, T. KOZIEŁ, M. DZIEDZIC
  ŹródłoXLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — S. 34–38
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, przemiany fazowe, badania dylatometryczne, cementyt stopowy, stal nadeutektoidalna

  keywords: microstructure, phase transformation, dilatometry, alloyed cementite, hypereutectoid steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza pasmowości mikrostruktury stalowych odkuwek motoryzacyjnych
  AutorzyŁ. FROCISZ, J. KRAWCZYK, E. ROŻNIATA, P. Bodio, T. TOKARSKI
  ŹródłoXLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — S. 61–64
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, segregacja składu chemicznego, odkuwka, przemysł samochodowy, pasmowość

  keywords: forging, microstructural banding, chemical composition segregation, automotive industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza procesu tłoczenia na gorąco w kontekście kształtowania elementów nadwozia samochodowego
  AutorzyPaweł Piasecki, Kacper Ogłoza, Janusz KRAWCZYK, Marek PAĆKO
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2015 nr 31, s. 197–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEffect of dynamic recrystallization on the hardness of selected alloys
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 5, s. 227–237
 • słowa kluczowe: stopy tytanu, rekrystalizacja dynamiczna, stopy niklu, stal, rekrystalizacja zwłoczna, twardosć

  keywords: steel, dynamic recrystallization, Ti-base alloy, Ni-base alloy, post-dynamic recrystallization, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.5.4

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEffect of secondary carbides precipitated in Widmanstatten shape on tribological properties of cast materials
  AutorzyŁukasz FROCISZ, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 7, s. 324–329
 • słowa kluczowe: współczynnik tarcia, staliwo, mikrostruktura Widmanstattena, cementyt drugorzędowy

  keywords: friction coefficient, cast steel, proeutectoid cementite, Widmanstatten microstructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15 199/67.2015.7.4

7
8
 • [referat, 2015]
 • TytułInfluence of the ageing temperature on the microstructure and selected mechanical properties of $Ti13Nb13Zr$ alloy
  AutorzyRobert DĄBROWSKI, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA
  ŹródłoICNFM 2015 : [2textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 51
 • keywords: mechanical properties, microstructure, ageing temperature, near beta titanium allom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMechanizm zużycia tribologicznego w aspekcie zmian w warstwie wierzchniej roboczych walców hutniczych po eksploatacji
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2015 R. 46 nr 3, s. 65–77
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, biała warstwa, walec hutniczy, stopy żelaza, nalepienie

  keywords: microstructure, white layer, mill roll, sticking, iron alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2015]
 • TytułMicrostructure and tribological properties of a material with cementite eutectic applied for metallurgical rolls
  AutorzyEdyta ROŻNIATA, Janusz KRAWCZYK, Robert DĄBROWSKI, Marcin MADEJ, Łukasz FROCISZ, Jerzy PACYNA
  ŹródłoICNFM 2015 : [2textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 127
 • keywords: microstructure, tribology, wear, cast steel, materials engineering, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułObecność fazy ciekłej w obszarze kontaktu narzędzia z odkuwką ze stopu tytanu jako źródło katastrofalnego mechanizmu zużycia
  AutorzyŁukasz FROCISZ, Janusz KRAWCZYK, Tomasz TOKARSKI, Grzegorz CIOS, Marek PAĆKO
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2015 R. 46 nr 4, s. 57–65
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, kucie matrycowe, Ti6A14V, mechanizm zużycia

  keywords: microstructure, Ti6Al4V, die forging, wear mechanism, thixotropic state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułOcena mikrostruktury odkuwki trzpienia endoprotezy stawu biodrowego ze stopu Ti6A14V
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoNM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — S. 96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena mikrostruktury odkuwki trzpienia endoprotezy stawu biodrowego ze stopu Ti6Al4V
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2015 R. 36 nr 5, s. 318–323
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, Ti6Al4V, jednorodność, trzpień endoprotezy

  keywords: microstructure, Ti6Al4V, homogeneity, endoprosthesis stem, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2015.5.25

16
 • [referat, 2015]
 • TytułPhase characterization of modified potentially hypereutectoid iron alloys synthesized in ArcMelter furnace
  AutorzyŁ. FROCISZ, J. KRAWCZYK, T. KOZIEŁ, M. KOPYŚCIAŃSKI
  ŹródłoXXIII CAC 2015 : Conference on Applied Crystallography : 20–24 September 2015, Krynica-Zdrój, Poland : programme & abstracts. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2015]. — S. 39
 • keywords: microstructure, rapid solidification, phase analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2015]
 • TytułRekrystalizacja dynamiczna w stopach tytanu : [abstrakt]
  AutorzyKRAWCZYK Janusz, TOKARSKI Tomasz, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, DĄBROWSKI Robert, ŚLEBODA Tomasz
  ŹródłoTytan i jego stopy - 2015 : XII ogólnopolska konferencja naukowa : 11–14 października 2015 roku, Zawiercie. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 16
 • słowa kluczowe: rekrystalizacja dynamiczna, zdrowienie, stopy tytanu bliskie beta, stopy tytanu dwufazowe alfa+beta, intermetalik gamma

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2015]
 • TytułRola modyfikacji we właściwościach tribologicznych staliwa ledeburytycznego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA, Robert DĄBROWSKI, Marcin MADEJ, Jerzy PACYNA
  ŹródłoOdlewnictwo : technologia – praktyka – ekologia : 25–27 marca 2015, Karpacz / Instytut Odlewnictwa. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 14–15
 • słowa kluczowe: właściwości tribologiczne, modyfikacja, walce hutnicze, staliwa stopowe, FeSi, FeB

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRola modyfikacji we właściwościach tribologicznych staliwa ledeburytycznego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA, Robert DĄBROWSKI, Marcin MADEJ, Jerzy PACYNA
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2015 vol. 55 no. 3, s. 71–79
 • słowa kluczowe: zużycie, modyfikacja, tribologia, staliwo

  keywords: tribology, wear, modification, cast steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2015.16

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułTechniczno-technologiczne aspekty procesu ciągnienia dwufazowych stopów tytanu
  AutorzyJerzy Dybich, Mariusz Skóra, Marek PAĆKO, Janusz KRAWCZYK, Tomasz ŚLEBODA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2015 t. 82 nr 1, s. 18–23
 • słowa kluczowe: ciągnienie, Ti6Al4V

  keywords: drawing, Ti6Al4V

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.1.3

22
23
 • [referat, 2015]
 • TytułThe effect of the microstructure on the tribological properties of the Monel K500 alloy
  AutorzyKRAWCZYK Janusz, FROCISZ Łukasz, MATUSIEWICZ Piotr, MADEJ Marcin
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 85–86
 • keywords: microstructure, wear, nickel alloy, grain size, monel K-500

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułThe influence of microstructure of 30MnB4 steel on hydrogen-assisted cracking
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Łukasz FROCISZ, Tomasz TOKARSKI, Bogdan PAWŁOWSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 171–180. — tekst: https://goo.gl/xUQajh
 • słowa kluczowe: cynkowanie, stal ulepszona cieplnie, pułapkowanie wodoru, pękanie wspomagane wodorem

  keywords: zinc coating, toughened steel, hydrogen trapping, hydrogen-assisted cracking

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.4.171

25
 • [referat, 2015]
 • TytułThe kinetics of phase transformations during continuous heating from as-quenched state of 17-4PH steel
  AutorzyBAŁA Piotr, KRAWCZYK Janusz, PAWŁOWSKI Bogdan, DZIURKA Rafał, CIOS Grzegorz
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 56
 • keywords: phase transformations, tempering, kinetics, CHT diagram, 17-4PH steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: