Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 5e70920b878c28a04738f0cb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Characteristics of the G200CrNiMo4-3-3 cast steel in as cast state
2
 • Charakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
3
 • Charakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
4
 • Effect of dynamic recrystallization on the hardness of the selected alloys
5
 • Effect of secondary carbides precipitated in widmanstatten shape on tribological properties of cast materials
6
 • Influence of the ageing temperature on the selected mechanical properties of the $Ti6Al7Nb$ alloy
7
 • Interakcja pomiędzy tworzeniem się białej warstwy a oddziaływaniem adhezyjnym w warunkach tarcia stopów żelaza w wysokiej temperaturze
8
 • Processing maps of the $Ti-6Al-4V$ alloy in a forging process design
9
 • Rola warunków eksploatacji oraz morfologii mikrostruktury w zużyciu staliwnych walców hutniczych
10
11
 • The influence of austenitic transformation on thermal fatigue in cast steel mill rolls
12
 • The role of the deformation conditions in the evolution of the microstructure of $Ti6Al2Sn4Zr6Mo$ alloy
13
 • The role of microstructure in the formation of thermal fatigue cracks in cast steel metallurgical rolls
14
 • The SEM analysis of hydrogen-assisted cracking in toughened steel
15
 • Wpływ miejsca zarodkowania pęknięcia na zużycie pittingowe azotowanej stali 30CrMoV9
16
 • Wpływ pominięcia procesu odpuszczania na skłonność do pęknięć wodorowych śrub ocynkowanych do ulepszania cieplnego
17
 • Wpływ procesów obróbki cieplno-plastycznej na kształtowanie się mikrostruktury stopu tytanu pseudo-beta
18
 • Wpływ warunków odkształcania plastycznego na mikrostrukturę stopu $Ti-48Al-2Cr-2Nb$