Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 5e70920b878c28a04738f0cb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2014]
 • TytułCharacteristics of the G200CrNiMo4-3-3 cast steel in as cast state
  AutorzyEdyta ROŻNIATA, Janusz KRAWCZYK, Robert DĄBROWSKI, Jerzy PACYNA
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCharakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 351. Mechanika. — 2014 z. 103, s. 111–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2014]
 • TytułCharakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoProblemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXVII konferencja naukowa : Zakopane, 26–30 stycznia 2014 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. — [Opole : s. n.], [2014]. — S. [1-15]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2014]
 • TytułEffect of dynamic recrystallization on the hardness of the selected alloys
  AutorzyJ. KRAWCZYK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoEngineering, computer science and education, 2014 : 8textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułEffect of secondary carbides precipitated in widmanstatten shape on tribological properties of cast materials
  AutorzyŁ. FROCISZ, J. KRAWCZYK, M. MADEJ
  ŹródłoEngineering, computer science and education, 2014 : 8textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2014]
 • TytułInfluence of the ageing temperature on the selected mechanical properties of the $Ti6Al7Nb$ alloy
  AutorzyRobert DĄBROWSKI, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 108–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInterakcja pomiędzy tworzeniem się białej warstwy a oddziaływaniem adhezyjnym w warunkach tarcia stopów żelaza w wysokiej temperaturze
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2014 R. 45 nr 2, s. 101–110
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, biała warstwa, walec hutniczy, stopy żelaza, nalepienie

  keywords: microstructure, white layer, mill roll, sticking, iron alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułProcessing maps of the $Ti-6Al-4V$ alloy in a forging process design
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 110–111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2014]
 • TytułRola warunków eksploatacji oraz morfologii mikrostruktury w zużyciu staliwnych walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoWalcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — S. 57–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2014]
 • TytułThe influence of austenitic transformation on thermal fatigue in cast steel mill rolls
  AutorzyPAWŁOWSKI Bogdan, KRAWCZYK Janusz, BAŁA Piotr
  ŹródłoMetal 2014 : 23textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 112
 • keywords: thermal fatigue, cast steel, mill rolls, austenitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2014]
 • TytułThe role of the deformation conditions in the evolution of the microstructure of $Ti6Al2Sn4Zr6Mo$ alloy
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Robert DĄBROWSKI
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 32–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2014]
 • TytułThe role of microstructure in the formation of thermal fatigue cracks in cast steel metallurgical rolls
  AutorzyKRAWCZYK Janusz
  ŹródłoMetal 2014 : 23textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 126
 • keywords: cementite, wear, cast steel, graphite, metallurgical rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2014]
 • TytułThe SEM analysis of hydrogen-assisted cracking in toughened steel
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Tomasz TOKARSKI, Łukasz Frocisz, Bogdan PAWŁOWSKI
  ŹródłoEM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — S. 102–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułWpływ miejsca zarodkowania pęknięcia na zużycie pittingowe azotowanej stali 30CrMoV9
  AutorzyŁ. Frocisz, P. BAŁA, J. KRAWCZYK, W. Piekoszewski
  ŹródłoXLII szkoła inżynierii materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2014]. — S. 181–184
 • słowa kluczowe: zużycie, pitting, azotowanie, pękanie zmęczeniowe, miejsca zarodkowania

  keywords: wear, pitting, nitriding, fatigue cracking, initiation mechanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2014]
 • TytułWpływ pominięcia procesu odpuszczania na skłonność do pęknięć wodorowych śrub ocynkowanych do ulepszania cieplnego
  AutorzyŁukasz Frocisz, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Bogdan PAWŁOWSKI
  ŹródłoInnowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — S. 49–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ procesów obróbki cieplno-plastycznej na kształtowanie się mikrostruktury stopu tytanu pseudo-beta
  AutorzySławomir Jawień, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2014 nr 30, s. 107–111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułWpływ warunków odkształcania plastycznego na mikrostrukturę stopu $Ti-48Al-2Cr-2Nb$
  AutorzyA. Gradzik, J. KRAWCZYK
  ŹródłoXLII szkoła inżynierii materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2014]. — S. 379–383
 • słowa kluczowe: rekrystalizacja dynamiczna, stop Ti-48Al-2Cr-2Nb, odkształcanie plastyczne

  keywords: plastic deformation, dynamic recrystallization, Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: