Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza przyczyn pęknięć w złączu rura płuczkowa–zwornik w wiertnictwie
  AutorzyBogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2012 R. 84 nr 6, s. 42–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza przyczyn występowania wad kuźniczych w wyrobach ze stopu tytanu
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK, Adrian Lipski
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2012 R. 33 nr 3, s. 142–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2012]
 • TytułForging of 300M steel collar
  AutorzySylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 179–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInfluence of non-metallic inclusions on the strength properties of screws made of 35B2+Cr steel after softening
  AutorzyJ. KRAWCZYK, B. PAWŁOWSKI
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2012 vol. 55 iss. 2, s. 721–726
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMikrostruktura odkuwek narzędzi chirurgicznych ze stopu tytanu
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Michał Karaś, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Piotr BAŁA, Tomasz ŚLEBODA, Sylwia BEDNAREK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2012 R. 33 nr 4, s. 288–291
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułProjektowanie mikrostruktury materiału ze względu na własności tribologiczne
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoDoskonalenie jakości procesów technologicznych : IV konferencja : Sromowce Niżne, 23–25 maja 2012 : monografia / pod red. Krzysztofa ŻABA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metali Nieżelaznych. Pracownia Inżynierii Produkcji. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012. — S. 273–280
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułProjektowanie technologii przeróbki plastycznej pod kątem zmian w mikrostrukturze materiału
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoDoskonalenie jakości procesów technologicznych : IV konferencja : Sromowce Niżne, 23–25 maja 2012 : monografia / pod red. Krzysztofa ŻABA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metali Nieżelaznych. Pracownia Inżynierii Produkcji. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012. — S. 85–93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2012]
 • TytułThe analysis of forging of $Ti-6Al-4V$ alloy under various thermomechanical conditions
  AutorzyAneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Marek WOJTASZEK
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 139–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2012]
 • TytułThe analysis of forging of X20Cr13 steel in austenite-ferrite transformation temperature range
  AutorzyPiotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Bogdan PAWŁOWSKI, Rafał DZIURKA
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 155–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułThe influence of heat treatment on microstructure and tribological properties of resistance butt welds of a cast bainitic steel
  AutorzyS. PARZYCH, J. KRAWCZYK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 261–264
 • keywords: heat treatment, bainitic cast steel, railway frogs, resistance butt welding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0020-9

13
 • [referat, 2012]
 • TytułThe influence of thermomechanical processing on microstructure developmnet in surgical tools made of X20Cr13 steel
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI, Piotr BAŁA, Marek PAĆKO
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 1163–1166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2012]
 • TytułTool life enhancement in warm forging of CV joint with utilization of the divided flow method
  AutorzyPiotr SKUBISZ, Janusz KRAWCZYK, Jan SIŃCZAK
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 235–238
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWłasności tribologiczne stopów z układu $Ni-Ta-Al-M$ o dużej zawartości węgla
  AutorzyPiotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2012 R. 43 nr 3, s. 21–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułWpływ obciążenia na tworzenie się pęknięć i zużycie stali szynowych w prostych odcinkach torowisk przy dużych prędkościach
  AutorzyW. Skuza, J. KRAWCZYK, M. Witaszek
  ŹródłoXL Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków, 24–27 IX 2012 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : [s. n.], 2012. — S. 221–225
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWpływ procesu kucia matrycowego na mikrostrukturę stopu $Ti-6Al-4V$
  AutorzyTomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Marek PAĆKO
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2012 R. 33 nr 4, s. 275–279
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułWpływ warunków odkształcenia plastycznego na rekrystalizację stopu Monel K-500 o niejednorodnej mikrostrukturze
  AutorzyJ. KRAWCZYK, T. ŚLEBODA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, P. BAŁA
  ŹródłoXL Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków, 24–27 IX 2012 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : [s. n.], 2012. — S. 409–415
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułWpływ warunków odkształcenia plastycznego na zmiany mikrostruktury stopu Inconel 625
  AutorzyJ. KRAWCZYK, T. ŚLEBODA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, P. BAŁA, Ł. Klusek
  ŹródłoXL Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków, 24–27 IX 2012 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : [s. n.], 2012. — S. 403–408
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWysokotemperaturowe własności tribologiczne stopów $Fe-Al$
  AutorzyTomasz ŚLEBODA, Janusz KRAWCZYK, Sławomir ZIMOWSKI, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2012 R. 43 nr 3, s. 209–215
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułZmiany w mikrostrukturze stopów na osnowie żelaza wywołane kontaktem tribologicznym ze stalą nagrzaną do zakresu występowania austenitu
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2012 R. 43 nr 4, s. 89–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: