Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza przyczyn pęknięć w złączu rura płuczkowa–zwornik w wiertnictwie
2
 • Analiza przyczyn występowania wad kuźniczych w wyrobach ze stopu tytanu
3
 • Analiza zmian mikrostruktury odkuwki ze stopu Ti-6Al-4V wywołanych lokalnym nagrzaniem do temperatury występowania fazy $\beta$
4
 • Forging of 300M steel collar
5
 • Influence of non-metallic inclusions on the strength properties of screws made of 35B2+Cr steel after softening
6
 • Mikrostruktura odkuwek narzędzi chirurgicznych ze stopu tytanu
7
 • Projektowanie mikrostruktury materiału ze względu na własności tribologiczne
8
 • Projektowanie technologii przeróbki plastycznej pod kątem zmian w mikrostrukturze materiału
9
 • Strain induced recrystallization in hot forged Inconel 718 alloy
10
 • The analysis of forging of $Ti-6Al-4V$ alloy under various thermomechanical conditions
11
 • The analysis of forging of X20Cr13 steel in austenite-ferrite transformation temperature range
12
 • The influence of heat treatment on microstructure and tribological properties of resistance butt welds of a cast bainitic steel
13
 • The influence of thermomechanical processing on microstructure developmnet in surgical tools made of X20Cr13 steel
14
 • Tool life enhancement in warm forging of CV joint with utilization of the divided flow method
15
 • Własności tribologiczne stopów z układu $Ni-Ta-Al-M$ o dużej zawartości węgla
16
 • Wpływ obciążenia na tworzenie się pęknięć i zużycie stali szynowych w prostych odcinkach torowisk przy dużych prędkościach
17
 • Wpływ procesu kucia matrycowego na mikrostrukturę stopu $Ti-6Al-4V$
18
 • Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na rekrystalizację stopu Monel K-500 o niejednorodnej mikrostrukturze
19
 • Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na zmiany mikrostruktury stopu Inconel 625
20
 • Wysokotemperaturowe własności tribologiczne stopów $Fe-Al$
21
 • Zmiany w mikrostrukturze stopów na osnowie żelaza wywołane kontaktem tribologicznym ze stalą nagrzaną do zakresu występowania austenitu