Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCharakterystyka stali stosowanych na rolki urządzenia COS w aspekcie odporności na utlenianie ciągłe
  AutorzyK. JURA, J. KRAWCZYK
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 312–317
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułInfluence of a matrix on properties of mottled cast iron applied for mill rolls
  AutorzyJ. KRAWCZYK, J. PACYNA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 iss. 3, s. 45–50
 • keywords: heat treatment, cast iron, pearlite, wear resistant alloys, mill rolls, bainite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułJakość złączy spawanych rurociągu wody chłodzącej wykonanego ze stali austenitycznej X6CrNiTi18-10
  AutorzyBogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH, Marek PAĆKO
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa. — 2010 R. 82 nr 4, s. 3–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium content
  AutorzyJerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 3, s. 243–246
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKinetics of phase transformations of undercooled austenite in $18CrNiMo7-6$ steel applied for toothed wheels
  AutorzyJ. KRAWCZYK, P. BAŁA, B. PAWŁOWSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 29–34
 • keywords: heat treatment, kinetics of phase transformations, CCT diagram, hardenability, steel for toothed wheels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKinetics of phase transformations of undercooled austenite in tool steels of a different chromium content
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Piotr BAŁA, Teresa SKRZYPEK, Adam KOKOSZA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 3, s. 247–251
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2010]
 • TytułKinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali $18CrNiMo7-6$ stosowanej na koła zębate
  AutorzyJ. KRAWCZYK, P. BAŁA, B. PAWŁOWSKI
  ŹródłoQuality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010. — S. 201–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKorozja wżerowa złączy spawanych stali austenitycznej X6CrNiTi18-10
  AutorzySławomir PARZYCH, Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa. — 2010 R. 82 nr 7, s. 14–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMetalograficzne aspekty uszkodzeń eksploatacyjnych złącza spawanego stali i staliwa austenitycznego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Bogdan PAWŁOWSKI, Sławomir KĄC
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa. — 2010 R. 82 nr 2, s. 21–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMicrostructure formation and properties of abrasion resistant cast steel
  AutorzyJ. KRAWCZYK, S. PARZYCH
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 spec. iss. 1, s. 295–300
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułNiezgodności spawalnicze w połączeniach spawanych stali ${X6CrNiTi18-10}$
  AutorzyMichał Wańczyk, Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2010 nr 20, s. 269–273
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułNowe materiały i nowe technologie obróbki cieplnej dla hutnictwa w ofercie AGH
  AutorzyJerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Adam KOKOSZA, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 160–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułRentgenowska analiza strukturalna warstwy wierzchniej po zużyciu tribologicznym stopu na osnowie żelaza
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Krzysztof Skrzypek, Grzegoz Dercz, Krzysztof ŻABA
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2010 nr 20, s. 137–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułRentgenowska analiza strukturalna warstwy wierzchniej żeliwa poddanego zużyciu tribologicznemu
  AutorzyJ. KRAWCZYK, K. Skrzypek, G. Dercz, K. ŻABA, A. KAWECKI
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 227–230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułThe effect of non-metallic inclusions on mechanical properties of a toughened hypoeutectoid low-alloy steel
  AutorzyB. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 117–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułThe kinetics of austenite grain growth in steel for wind power plant shafts
  AutorzyJ. KRAWCZYK, H. ADRIAN
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 91–99
 • keywords: austenite, carbonitrides, grain size, wind power plant shaft, lowalloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction studies of phase transformation during tempering in high-carbon tool steel
  AutorzyP. BAŁA, J. KRAWCZYK, A. Hanc, G. Dercz
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena. — 2010 vol. 163, s. 200–203. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.163.200.pdf
 • keywords: retained austenite, phase transformation, martensite, tempering, tool steel, Mossbauer spectroscopy CEMS, X-RAY diffraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.163.200

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWłasności tribologiczne wybranych stali konstrukcyjnych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2010 R. 41 nr 4, s. 223–233
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2010]
 • TytułWpływ mikrostruktury i obciążenia na własności tribologiczne staliwa $G155CrNiMo4-3-3$
  AutorzyJ. KRAWCZYK
  ŹródłoQuality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010. — S. 195–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułWpływ mikrostruktury oraz zawartości wtrąceń niemetalicznych na wytrzymałość zmęczeniową stali $35B2+Cr$
  AutorzyB. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK, G. Satoła
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 63–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułWpływ nacisku na zużywanie bainitycznej stali szynowej przy niewielkim poślizgu
  AutorzyJ. KRAWCZYK, M. Witaszek, K. Witaszek, W. Skuza, J. Rucki
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 222–226
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2010]
 • TytułWpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności staliwa austenitycznego
  AutorzyP. BAŁA, J. KRAWCZYK, B. PAWŁOWSKI
  ŹródłoQuality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010. — S. 7–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: