Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka stali stosowanych na rolki urządzenia COS w aspekcie odporności na utlenianie ciągłe
2
 • Influence of a matrix on properties of mottled cast iron applied for mill rolls
3
4
5
 • Jakość złączy spawanych rurociągu wody chłodzącej wykonanego ze stali austenitycznej X6CrNiTi18-10
6
 • Kinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium content
7
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in $18CrNiMo7-6$ steel applied for toothed wheels
8
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in tool steels of a different chromium content
9
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali $18CrNiMo7-6$ stosowanej na koła zębate
10
 • Korozja wżerowa złączy spawanych stali austenitycznej X6CrNiTi18-10
11
 • Metalograficzne aspekty uszkodzeń eksploatacyjnych złącza spawanego stali i staliwa austenitycznego
12
 • Microstructure formation and properties of abrasion resistant cast steel
13
 • Niezgodności spawalnicze w połączeniach spawanych stali ${X6CrNiTi18-10}$
14
 • Nowe materiały i nowe technologie obróbki cieplnej dla hutnictwa w ofercie AGH
15
 • Rentgenowska analiza strukturalna warstwy wierzchniej po zużyciu tribologicznym stopu na osnowie żelaza
16
 • Rentgenowska analiza strukturalna warstwy wierzchniej żeliwa poddanego zużyciu tribologicznemu
17
 • The effect of carbide precipitate morphology on fracture toughness on low-tempered steels containing Ni
18
 • The effect of non-metallic inclusions on mechanical properties of a toughened hypoeutectoid low-alloy steel
19
 • The kinetics of austenite grain growth in steel for wind power plant shafts
20
 • The Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction studies of phase transformation during tempering in high-carbon tool steel
21
 • Własności tribologiczne wybranych stali konstrukcyjnych
22
 • Wpływ mikrostruktury i obciążenia na własności tribologiczne staliwa $G155CrNiMo4-3-3$
23
 • Wpływ mikrostruktury oraz zawartości wtrąceń niemetalicznych na wytrzymałość zmęczeniową stali $35B2+Cr$
24
 • Wpływ nacisku na zużywanie bainitycznej stali szynowej przy niewielkim poślizgu
25
 • Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności staliwa austenitycznego