Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali $18CrNiMo7-6$ stosowanej na koła zębate
2
  • Rentgenowska analiza strukturalna warstwy wierzchniej żeliwa poddanego zużyciu tribologicznemu
3
  • Wpływ mikrostruktury i obciążenia na własności tribologiczne staliwa $G155CrNiMo4-3-3$
4
  • Wpływ mikrostruktury oraz zawartości wtrąceń niemetalicznych na wytrzymałość zmęczeniową stali $35B2+Cr$
5
  • Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności staliwa austenitycznego
6
  • Wpływ osnowy na własności żeliwa połowicznego stosowanego na walce hutnicze