Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAnaliza mechanizmu zużycia podczas kontaktu tribologicznego wybranych stali ze stalą $80CrMoV4-3$
  AutorzyJ. KRAWCZYK, M. KOT, S. ZIMOWSKI, M. MADEJ
  ŹródłoXXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — S. 242–249
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBanded microstructure in forged $18CrNiMo7-6$ steel
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI, Piotr BAŁA
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 45–53. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur04.pdf
 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, koła zębate, kucie na gorąco, pasmowość w stali ferrytyczno-perlitycznej

  keywords: heat treatment, hot forging, toothed wheels, banded microstructure in ferritic-pearlitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2009]
 • TytułEffect of heat treatment on properties of hot-work tool steel
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA
  ŹródłoMetal 2009 : 18textsuperscript{th} International conference on Metallurgy and materials : May 19textsuperscript{th}–21textsuperscript{st} 2009, Hradec nad Moravici, Czech Republic : conference proceedings / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 57–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEffect of the cooling rate on the mottled cast iron microstructure designed for the mill rolls
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2009 vol. 35 no. 2, s. 101–110. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-02/metalur02.pdf
 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, perlit, grafit, żeliwo połowiczne, cementyt ledeburytyczny, bainit

  keywords: heat treatment, pearlite, graphite, bainite, ledeburitic cementite, mottled cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKształtowanie właściwości trybologicznych staliwa $G200CrNiMo4-3-3$ przez obróbkę cieplną
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Rafał DZIURKA, Edyta RÓŻNIATA, Marcin MADEJ
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2009 t. 54 nr 4, s. 190–195
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2009]
 • TytułMössbauer spectroscopic investigation of retained–austenite content of high-carbon tool steel during isothermal tempering of as-quenched samples
  AutorzyPiotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta Hanc
  ŹródłoISIAME 2008 : proceedings of the International Symposium on the Industrial Applications of the Mössbauer Effect (ISIAME 2008) held in Budapest, Hungary, 17–22 August 2008 / ed. E. Kuzmann, K. Lázár. — Dordrecht : Springer, 2009. — S. 205–210
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-01369-0_26

8
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOptimalization of heat and thermo-chemical treatment of $50CrMoV18-30-6$ steel for hot forging dies
  AutorzyJ. KRAWCZYK, P. BAŁA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 233–239
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSome factors influencing the determination of eutectoid transformation start and finish temperatures in hypoeutectoid steels
  AutorzyBogdan PAWŁOWSKI, Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2009 vol. 35 no. 2, s. 121–128. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-02/metalur04.pdf
 • słowa kluczowe: stal podeutektoidalna, badania dylatometryczne, odległość międzypłytkowa, przemiana perlityczna, temperatury przemian

  keywords: hypoeutectoid steel, pearlitic transformation, dilatometric examinations, phase transformation temperatures, interlamellar spacing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułStrukturalne przyczyny uszkodzeń rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa austenitycznego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Bogdan PAWŁOWSKI, Sławomir KĄC
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2009 t. 59 nr 11–12, s. 604–610
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2009]
 • TytułThe influence of microstructure of mottled cast iron for mill rolls on its properties
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA
  ŹródłoMetal 2009 : 18textsuperscript{th} International conference on Metallurgy and materials : May 19textsuperscript{th}–21textsuperscript{st} 2009, Hradec nad Moravici, Czech Republic : conference proceedings / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 266–272
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułThe kinetics of phase transformations during the tempering of $HS6-5-2$ steel
  AutorzyP. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2009 vol. 35 iss. 2, s. 69–76
 • keywords: retained austenite, tool materials, tempering, CHT – diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułThe microstructure and properties of FeAl alloy strengthened with Yttrium oxide
  AutorzyT. ŚLEBODA, J. KRAWCZYK, M. MADEJ, M. PAĆKO
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1231-1237. — tekst: http://imim.pl/files/archiwum/Vol4_2009/43.pdf
 • keywords: tribological properties, powder metallurgy, intermetallic, impact toughness, Yttrium oxide, FeAl alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2009]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of matrix changes during continuous heating from as-quenched state of high carbon tool steel
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta Hanc
  ŹródłoISIAME 2008 : proceedings of the International Symposium on the Industrial Applications of the Mössbauer Effect (ISIAME 2008) held in Budapest, Hungary, 17–22 August 2008 / ed. E. Kuzmann, K. Lázár. — Dordrecht : Springer, 2009. — S. 183–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2009]
 • TytułTransformations during quenching and tempering of hot-work tool steel
  AutorzyPiotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoMetal 2009 : 18textsuperscript{th} International conference on Metallurgy and materials : May 19textsuperscript{th}–21textsuperscript{st} 2009, Hradec nad Moravici, Czech Republic : conference proceedings / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 64–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWłasności tribologiczne stali stopowych nadeutektoidalnych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2009 R. 40 nr 2, s. 39–51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ normalizowania niezupełnego na kinetykę mechanizmu zużycia tribologicznego staliwa ledeburytycznego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Rafał DZIURKA, Edyta ROŻNIATA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2009 R. 76 nr 6, s. 399–404
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali ${35B2+Cr}$ w stanie ulepszonym cieplnie
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2009 R. 76 nr 9, s. 684–689
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali ${35B2+Cr}$ w stanie wyżarzonym
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2009 R. 30 nr 4, s. 261–263
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: