Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza mechanizmu zużycia podczas kontaktu tribologicznego wybranych stali ze stalą $80CrMoV4-3$The analysis of the mechanism of wear during tribological contact between chosen steels and $80CrMoV4-3$ steel / J. KRAWCZYK, M. KOT, S. ZIMOWSKI, M. MADEJ // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 242–249. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Banded microstructure in forged $18CrNiMo7-6$ steel / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI, Piotr BAŁA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 45–53. — Bibliogr. s. 53, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur04.pdf

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, koła zębate, kucie na gorąco, pasmowość w stali ferrytyczno-perlitycznej

  keywords: heat treatment, hot forging, toothed wheels, banded microstructure in ferritic-pearlitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of heat treatment on properties of hot-work tool steel / Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA // W: Metal 2009 : 18\textsuperscript{th} International conference on Metallurgy and materials : May 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} 2009, Hradec nad Moravici, Czech Republic : conference proceedings / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-80-87294-03-1 (CD-ROM). — ISBN: 978-80-87294-10-9. — S. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.. — Toż W: METAL 2009 : 18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 19.–21.5.2009 Hradec nad Moravicí : sborník přednášek = Proceedings Symposium B / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 19–26. — Bibliogr. s. 25–26. — ISBN 978-80-87294-04-8 ; Abstrakt W: METAL 2009 : 18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 19.–21.5.2009 Hradec nad Moravicí : sborník přednášek Proceedings Symposium B / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 31. — ISBN 978-80-87294-03-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of the cooling rate on the mottled cast iron microstructure designed for the mill rolls / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2009 vol. 35 no. 2, s. 101–110. — Bibliogr. s. 109–110, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-02/metalur02.pdf

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, perlit, grafit, żeliwo połowiczne, cementyt ledeburytyczny, bainit

  keywords: heat treatment, pearlite, graphite, bainite, ledeburitic cementite, mottled cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kształtowanie właściwości trybologicznych staliwa $G200CrNiMo4-3-3$ przez obróbkę cieplnąDesign of tribological properties of $G200CrNiMo4-3-3$ cast steel by heat treatment / Janusz KRAWCZYK, Rafał DZIURKA, Edyta RÓŻNIATA, Marcin MADEJ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 54 nr 4, s. 190–195. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Mössbauer spectroscopic investigation of retained–austenite content of high-carbon tool steel during isothermal tempering of as-quenched samples / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta Hanc // W: ISIAME 2008 : proceedings of the International Symposium on the Industrial Applications of the Mössbauer Effect (ISIAME 2008) held in Budapest, Hungary, 17–22 August 2008 / ed. E. Kuzmann, K. Lázár. — Dordrecht : Springer, 2009. — ISBN: 978-3-642-01369-0. — S. 205–210. — Bibliogr. s. 209–210, Abstr.. — Publikacja jest przedrukiem z czasopisma Hyperfine Interactions 2009 vol. 190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-01369-0_26

8
 • Optimalization of heat and thermo-chemical treatment of $50CrMoV18-30-6$ steel for hot forging diesOptymalizacja obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali $50CrMoV18-30-6$ na matryce do kucia na gorąco / J. KRAWCZYK, P. BAŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 233–239. — Bibliogr. s. 239. — 10th French-Polish Joint Symposium on Inhomogeneity of Deformation in Materials : Univ Paris Sud, Orsay, FRANCE : MAY 19-20, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Some factors influencing the determination of eutectoid transformation start and finish temperatures in hypoeutectoid steels / Bogdan PAWŁOWSKI, Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2009 vol. 35 no. 2, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127–128, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-02/metalur04.pdf

 • słowa kluczowe: stal podeutektoidalna, badania dylatometryczne, odległość międzypłytkowa, przemiana perlityczna, temperatury przemian

  keywords: hypoeutectoid steel, pearlitic transformation, dilatometric examinations, phase transformation temperatures, interlamellar spacing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Strukturalne przyczyny uszkodzeń rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa austenitycznegoStructural reasons of damages of centrifugally cast pipes of austenitic steel / Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Bogdan PAWŁOWSKI, Sławomir KĄC // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr 11–12, s. 604–610. — Bibliogr. s. 610, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The influence of microstructure of mottled cast iron for mill rolls on its properties / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA // W: Metal 2009 : 18\textsuperscript{th} International conference on Metallurgy and materials : May 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} 2009, Hradec nad Moravici, Czech Republic : conference proceedings / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-80-87294-03-1 (CD-ROM). — ISBN: 978-80-87294-10-9. — S. 266–272. — Bibliogr. s. 271–272. — Abstr. W: METAL 2009 : 18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 19.–21.5.2009 Hradec nad Moravící : sborník přednášek = Proceedings Symposium D / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 100–106. — Bibliogr. s. 105–106. — ISBN 978-80-87294-04-8 ; Abstrakt W: METAL 2009 : 18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 19.–21.5.2009 Hradec nad Moravící : sborník přednášek = Proceedings / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 64. — ISBN 978-80-87294-03-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The kinetics of phase transformations during the tempering of $HS6-5-2$ steel / P. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2009 vol. 35 iss. 2, s. 69–76. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2009-02-01

 • keywords: retained austenite, tool materials, tempering, CHT – diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The microstructure and properties of FeAl alloy strengthened with Yttrium oxideMikrostruktura oraz własności stopu FeAl umocnionego tlenkiem itru / T. ŚLEBODA, J. KRAWCZYK, M. MADEJ, M. PAĆKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1231-1237. — Bibliogr. s. 1236–1237. — tekst: http://imim.pl/files/archiwum/Vol4_2009/43.pdf

 • keywords: tribological properties, powder metallurgy, intermetallic, impact toughness, Yttrium oxide, FeAl alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • The Mössbauer spectroscopy studies of matrix changes during continuous heating from as-quenched state of high carbon tool steel / Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta Hanc // W: ISIAME 2008 : proceedings of the International Symposium on the Industrial Applications of the Mössbauer Effect (ISIAME 2008) held in Budapest, Hungary, 17–22 August 2008 / ed. E. Kuzmann, K. Lázár. — Dordrecht : Springer, 2009. — ISBN: 978-3-642-01369-0. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 187–188, Abstr.. — Publikacja jest przedrukiem z czasopisma Hyperfine Interactions 2009 vol. 190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Transformations during quenching and tempering of hot-work tool steel / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK // W: Metal 2009 : 18\textsuperscript{th} International conference on Metallurgy and materials : May 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} 2009, Hradec nad Moravici, Czech Republic : conference proceedings / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-80-87294-03-1 (CD-ROM). — ISBN: 978-80-87294-10-9. — S. 64–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.. — Toż W: METAL 2009 : 18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 19.–21.5.2009 Hradec nad Moravící : sborník přednášek = Proceedings Symposium B / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 34–41. — Bibliogr. s. 41. — ISBN 978-80-87294-04-8 ; Abstrakt W: METAL 2009 : 18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 19.–21.5.2009 Hradec nad Moravící : sborník přednášek = Proceedings / Tanger LTD., [etc.]. — Ostrava : Tanger Ltd., 2009. — S. 32. — ISBN 978-80-87294-03-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Własności tribologiczne stali stopowych nadeutektoidalnychTribological properties of hypereutectoid alloy steels / Janusz KRAWCZYK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2009 R. 40 nr 2, s. 39–51. — Bibliogr. s. 48–50, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ normalizowania niezupełnego na kinetykę mechanizmu zużycia tribologicznego staliwa ledeburytycznegoThe influence of under-annealing normalizing on the tribological wear kinetics of a ledeburitic cast steel / Janusz KRAWCZYK, Rafał DZIURKA, Edyta ROŻNIATA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 6, s. 399–404. — Bibliogr. s. 403–404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali ${35B2+Cr}$ w stanie ulepszonym cieplnieInfluence of non-metallic inclusions on the impact energy of ${35B2+Cr}$ steel after quenching and tempering treatment / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 9, s. 684–689. — Bibliogr. s. 689

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali ${35B2+Cr}$ w stanie wyżarzonymInfluence of non-metallic inclusions on the impact energy of ${35B2+Cr}$ steel after softening / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 4, s. 261–263. — Bibliogr. s. 263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: