Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza mechanizmu zużycia podczas kontaktu tribologicznego wybranych stali ze stalą $80CrMoV4-3$
2
 • Banded microstructure in forged $18CrNiMo7-6$ steel
3
 • Effect of heat treatment on properties of hot-work tool steel
4
 • Effect of the cooling rate on the mottled cast iron microstructure designed for the mill rolls
5
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali nadeutektoidalnej 90CrV6
6
 • Kształtowanie właściwości trybologicznych staliwa $G200CrNiMo4-3-3$ przez obróbkę cieplną
7
 • Mössbauer spectroscopic investigation of retained-austenite content of high-carbon tool steel during isothermal tempering of as-quenched samples
8
 • Mössbauer spectroscopic investigation of retained–austenite content of high-carbon tool steel during isothermal tempering of as-quenched samples
9
 • Optimalization of heat and thermo-chemical treatment of $50CrMoV18-30-6$ steel for hot forging dies
10
 • Some factors influencing the determination of eutectoid transformation start and finish temperatures in hypoeutectoid steels
11
 • Strukturalne przyczyny uszkodzeń rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa austenitycznego
12
 • The crystallography problems of Hardox steels surface layer after tribological contact
13
 • The influence of microstructure of mottled cast iron for mill rolls on its properties
14
 • The kinetics of phase transformations during the tempering of $HS6-5-2$ steel
15
 • The microstructure and properties of FeAl alloy strengthened with Yttrium oxide
16
 • The Mössbauer spectroscopy and x-ray diffraction studies of phase transformation during tempering in high-carbon tool steel
17
 • The Mössbauer spectroscopy studies of matrix changes during continuous heating from as-quenched state of high carbon tool steel
18
 • The Mössbauer spectroscopy studies of matrix changes during continuous heating from as-quenched state of high carbon tool steel
19
 • Transformations during quenching and tempering of hot-work tool steel
20
 • Własności tribologiczne stali stopowych nadeutektoidalnych
21
 • Wpływ normalizowania niezupełnego na kinetykę mechanizmu zużycia tribologicznego staliwa ledeburytycznego
22
 • Wpływ normalizowania niezupełnego staliwa G200CrNiMo4-3-3 na morfologię wydzieleń cementytu drugorzędowego i ledeburytycznego
23
 • Wpływ średnicy prętów zbrojeniowych na ich mikrostrukturę i własności po procesie Tempcore
24
 • Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali ${35B2+Cr}$ w stanie ulepszonym cieplnie
25
 • Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali ${35B2+Cr}$ w stanie wyżarzonym