Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2008]
 • TytułCharakterystyka płaskowników ze stali konstrukcyjnych S355J0, S235JR oraz LRAH36 z uwzględnieniem własności tribologicznych
  AutorzyJ. KRAWCZYK, Ł. Trzebuniak, M. MADEJ
  ŹródłoXXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008]. — S. 188–193
2
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCharakterystyki stali przeznaczonych na rolki urządzenia COS
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Konrad Jura
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2008 nr 15, s. 125–131
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Artur KAWECKI, Janusz KRAWCZYK, Władysław Stanisławski, Przemysław Październiak
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2008 R. 53 nr 1, s. 8–14
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEffect of the microstructure on tribological phenomena occurring on the surface of a mill roll made of SA5T cast iron (GJSL-HV600 – GJSL-330$NiMoCr$12-8-3)
  AutorzyJ. KRAWCZYK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2008 vol. 8 iss. 2, s. 170–174. — tekst: http://goo.gl/JsYgpv
5
 • [referat, 2008]
 • TytułInfluence of the kinetics of phase transformations during tempering on the structure of high-speed steels
  AutorzyP. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK
  ŹródłoEM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — S. 29
6
 • [referat, 2008]
 • TytułKinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali narzędziowej do pracy na gorąco
  AutorzyP. BAŁA, J. KRAWCZYK
  ŹródłoXXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008]. — S. 27–31
7
 • [referat, 2008]
 • TytułMorfologia wydzieleń grafitu jako przyczyna wyłamywania się czopów żeliwnych walców hutniczych produkcji włoskiej
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr Terczyński, Kazimierz Sikora
  ŹródłoTendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : XIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń, kwiecień 2008 / Huta Buczek Sp. z o. o.. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — S. 13–22
8
 • [referat, 2008]
 • TytułProblematyka wydzieleń węglików wtórnych w żeliwnych walcach hutniczych produkcji włoskiej
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Stanisław Grabowski, Kazimierz Sikora
  ŹródłoTendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : XIII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń, kwiecień 2008 / Huta Buczek Sp. z o. o.. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — S. 23–29
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułStale jako elementy pary ciernej w tłumikach drgań zawieszeń wagonów
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2008 R. 39 nr 3, s. 37–46
10
11
 • [referat, 2008]
 • TytułStrukturalne przyczyny uszkodzenia żeliwnego walca hutniczego
  AutorzyJ. KRAWCZYK
  ŹródłoWspółpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — S. [1–7]
12
 • [referat, 2008]
 • TytułTEM studies of the influence of the morphology of carbide precipitates in low-temperature tempered steels containing ${Ni}$ addition on their fracture toughness
  AutorzyJ. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. PACYNA
  ŹródłoEM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — S. 89
13
14
15
 • [referat, 2008]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of cementite precipitations during continuous heating from as-quenched state of high carbon ${Cr-Mn-Mo}$ steel
  AutorzyJ. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. Hanc
  ŹródłoOSSM-2008 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Koninki 8–11 czerwca 2008 : program. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 108
16
17
18
 • [referat, 2008]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of matrix changes during continuous heating from ${As}$-quenched state of high carbon tool steel
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta Hanc
  ŹródłoISIAME 2008 : international symposium on the Applications of the Mössbauer effect : 17–22 August 2008, Budapest, Hungary : program and book of abstracts. — [Hungary : s. n.], [2008]. — S. 77
19
 • [referat, 2008]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of retained austenite changes during isothermal holding from ${As}$-quenched state of high carbon tool steel
  AutorzyPiotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta Hanc
  ŹródłoISIAME 2008 : international symposium on the Applications of the Mössbauer effect : 17–22 August 2008, Budapest, Hungary : program and book of abstracts. — [Hungary : s. n.], [2008]. — S. 81
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of $varepsilon$ carbides precipitation
  AutorzyJ. KRAWCZYK, P. BAŁA, A. Hanc
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2008 vol. 53 iss. 3, s. 689–693. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol3_2008/artykuly/04_.pdf
21
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of $varepsilon$ to cementite carbides transformation during isothermal heating from As-quenched state of high carbon tool steel
  AutorzyP. BAŁA, J. KRAWCZYK, A. Hanc
  ŹródłoActa Physica Polonica. A. — 2008 vol. 114 no. 6, s. 1641–1650. — tekst: http://przyrbwn-1icm-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/APP/PDF/114/a114z621.pdf
22
 • [referat, 2008]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of $varepsilon$ to cementite carbides transformation during isothermal holding from as-quenched state of high carbon tool steel
  AutorzyPiotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Aneta Hanc
  ŹródłoOSSM-2008 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Koninki 8–11 czerwca 2008 : program. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 106
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of $varepsilon$ to cementite carbides transformation during tempering of high carbon tool steel
  AutorzyP. BAŁA, J. KRAWCZYK, A. Hanc
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2008 vol. 32 iss. 2, s. 95–98. — tekst: http://www-1archivesmse-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/vol32_2/3225.pdf
24
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ mikrostruktury na zjawiska tribologiczne występujące na powierzchni walca hutniczego wykonanego z żeliwa SA5T (GJSL-HV600 – GJSL-X330${NiSiMoCr}$3-1.5-1-1)
  AutorzyJ. KRAWCZYK
  ŹródłoWspółpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — S. [1–6]
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułWpływ normalizowania niezupełnego staliwa G200$CrNiMo$4-3-3 na jego własności tribologiczne
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2008 R. 39 nr 3, s. 27–35