Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka płaskowników ze stali konstrukcyjnych S355J0, S235JR oraz LRAH36 z uwzględnieniem własności tribologicznych
2
 • Charakterystyki stali przeznaczonych na rolki urządzenia COS
3
 • Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów
4
 • Effect of the microstructure on tribological phenomena occurring on the surface of a mill roll made of SA5T cast iron (GJSL-HV600 – GJSL-330$NiMoCr$12-8-3)
5
 • Influence of the kinetics of phase transformations during tempering on the structure of high-speed steels
6
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali narzędziowej do pracy na gorąco
7
 • Morfologia wydzieleń grafitu jako przyczyna wyłamywania się czopów żeliwnych walców hutniczych produkcji włoskiej
8
 • Problematyka wydzieleń węglików wtórnych w żeliwnych walcach hutniczych produkcji włoskiej
9
 • Stale jako elementy pary ciernej w tłumikach drgań zawieszeń wagonów
10
11
 • Strukturalne przyczyny uszkodzenia żeliwnego walca hutniczego
12
 • TEM studies of the influence of the morphology of carbide precipitates in low-temperature tempered steels containing ${Ni}$ addition on their fracture toughness
13
 • The effect of non-metallic inclusions on the crack propagation impact energy of toughened 35B2+Cr steel
14
 • The high-temperature tribology of iron matrix hypoeutectic alloy after under-annealing normalizing
15
 • The Mössbauer spectroscopy studies of cementite precipitations during continuous heating from as-quenched state of high carbon ${Cr-Mn-Mo}$ steel
16
 • The Mössbauer spectroscopy studies of cementite precipitations during continuous heating from As-quenched state of high carbon $Cr-Mn-Mo$ steel
17
 • The Mössbauer spectroscopy studies of hypereutectoid cementite precipitation
18
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ carbides precipitation
19
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ to cementite carbides transformation during isothermal heating from As-quenched state of high carbon tool steel
20
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ to cementite carbides transformation during isothermal holding from as-quenched state of high carbon tool steel
21
 • The Mössbauer spectroscopy studies of $\varepsilon$ to cementite carbides transformation during tempering of high carbon tool steel
22
 • Wpływ mikrostruktury na zjawiska tribologiczne występujące na powierzchni walca hutniczego wykonanego z żeliwa SA5T (GJSL-HV600 – GJSL-X330${NiSiMoCr}$3-1.5-1-1)
23
 • Wpływ normalizowania niezupełnego staliwa G200$CrNiMo$4-3-3 na jego własności tribologiczne
24
 • Wpływ parametrów obróbki elektroerozyjnej na udarność stali narzędziowej
25
 • Wysoko- oraz niskotemperaturowa tribologia staliwa stopowego klasy ledeburytycznej po normalizowaniu niezupełnym