Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali nadeutektoidalnej stosowanej na robocze walce hutnicze
2
  • Mechanizm zużycia tribologicznego wybranych brązów w kontakcie ze stalą Hadfielda
3
  • TEM studies of tempered structural steels with Ni
4
  • The influence of the kinetics of phase transformations during tempering on the structure development in a high carbon steel
5
  • The kinetics of phase transformations during tempering in the new hot working steel
6
  • The Mössbauer spectroscopy studies of retained austenite
7
  • The role of metallurgical defects and microstructure on failure formation in roll necks of cast iron rolls
8
  • Zależność pomiędzy współczynnikiem rozszerzalności cieplnej a zużywaniem się elementów konstrukcji i narzędzi
9
  • Zależność zużycia tribologicznego staliwa adamitowego od mikrostruktury