Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177 orcid iD

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 5e70920b878c28a04738f0cb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułContinuous heating from as-quenched state in a new hot-work steel
  AutorzyP. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2007 vol. 28 iss. 9, s. 517–524
2
 • [referat, 2007]
 • TytułDobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Artur KAWECKI, Janusz KRAWCZYK, Władysław Stanisławski, Przemysław Październiak
  ŹródłoOMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]
3
 • [referat, 2007]
 • TytułKinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali nadeutektoidalnej stosowanej na robocze walce hutnicze
  AutorzyJan Włodarski, Janusz KRAWCZYK
  Źródło85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — S. 180–183
4
 • [referat, 2007]
 • TytułMateriały lane na osnowie żelaza jako element pary ciernej
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [39–45]
5
 • [referat, 2007]
 • TytułMechanizm oraz przyczyny korozji wkładki formującej butelkę PET
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Maciej Grodzicki, Sławomir KĄC, Marta GÓRA
  ŹródłoSIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 322–329
6
 • [referat, 2007]
 • TytułMechanizm zużycia tribologicznego wybranych brązów w kontakcie ze stalą Hadfielda
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI
  ŹródłoSIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 342–347
7
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułRola mikrostruktury w mechanizmie zużycia tribologicznego staliwa $G200CrNiMo4-3-3$
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Sebastian Chaieb, Marcin MADEJ
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2007 nr 13, s. 91–98
8
 • [referat, 2007]
 • TytułRola mikrostruktury w zużywaniu się żeliwnych walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Radosław Fronczek, Krzysztof Juszczak
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [23–30]
9
 • [referat, 2007]
 • TytułStale konstrukcyjne charakteryzujące się zbliżoną mikrostrukturą i twardością lecz różną hartownością lub temperaturą przemiany eutektoidalnej
  AutorzyTomasz Goszczurny, Janusz KRAWCZYK
  Źródło85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — S. 120–123
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułStrukturalne przyczyny mechanizmów wadliwego zużywania się żeliwnych walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2007 R. 38 nr 2, s. 353–366
11
 • [referat, 2007]
 • TytułStrukturalne przyczyny uszkodzeń czopów żeliwnych walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Krzysztof Liwoch, Stanisław Grabowski, Krzysztof Juszczak
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [3–8]
12
 • [referat, 2007]
 • TytułStrukturalne przyczyny uszkodzeń kołnierzy żeliwnych walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Sławomir KĄC, Krzysztof Juszczak, Krzysztof Liwoch, Stanisław Grabowski
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [14–21]
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułTEM studies of tempered structural steels with Ni
  AutorzyJ. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. PACYNA
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2007 vol. 21 iss. 1, s. 59–62. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol21_1/1437S.pdf
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułThe kinetics of phase transformations during tempering in the new hot working steel
  AutorzyP. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2007 vol. 22 iss. 2, s. 15–18. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol22_2/1234.pdf
15
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułThe kinetics of phase transformations during tempering of Cr-Mo-V medium carbon steel
  AutorzyP. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2007 vol. 20 iss. 1–2 vol. spec., s. 79–82. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol20/1397S.pdf
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułThe kinetics of phase transformations during tempering of low alloy medium carbon steel
  AutorzyP. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2007 vol. 28 iss. 2, s. 98–104
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułThe Mössbauer spectroscopy studies of retained austenite
  AutorzyJ. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. Frąckowiak
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2007 vol. 28 iss. 10, s. 633–636
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułThe role of metallurgical defects and microstructure on failure formation in roll necks of cast iron rolls
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2007 vol. 33 no. 2, s. 89–96. — tekst: https://goo.gl/j1qRS2
19
 • [referat, 2007]
 • TytułWeryfikacja technologii obróbki cieplnej matryc wykonanych ze stali W360
  AutorzyPiotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoSIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 34–39
20
 • [referat, 2007]
 • TytułWpływ normalizowania niezupełnego staliwa ledeburytycznego na jego mechanizm zużycia tribologicznego
  AutorzyRafał Dziurka, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA
  Źródło85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — S. 112–115
21
 • [referat, 2007]
 • TytułWpływ obciążenia na własności tribologiczne staliwa nadeutektoidalnego o pierwotnej mikrostrukturze krystalizacji
  AutorzyTomasz Kozień, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ
  Źródło85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — S. 144–147
22
 • [referat, 2007]
 • TytułWpływ obróbki cieplnej na współczynnik tarcia adamitowego staliwa ledeburytycznego w kontakcie ze stalą łożyskową
  AutorzySebastian Chaieb, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ
  Źródło85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — S. 100–103
23
 • [referat, 2007]
 • TytułWpływ składników strukturalnych na własności eksploatacyjne walców roboczych w walcowniach gorących
  AutorzyJerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [10–12]
24
 • [referat, 2007]
 • TytułWpływ sposobu przygotowania powierzchni odpuszczonych próbek stalowych na wyniki badań efektu Mössbauera
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Janusz Frąckowiak
  ŹródłoSIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 24–29
25
 • [referat, 2007]
 • TytułWpływ współczynnika rozszerzalności cieplnej na tworzenie się pęknięć zmęczeniowo-cieplnych w staliwnych walcach hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Marcin Szarański
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [32–37]