Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177 orcid iD

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 5e70920b878c28a04738f0cb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Continuous heating from as-quenched state in a new hot-work steel
2
 • Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów
3
 • Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali nadeutektoidalnej stosowanej na robocze walce hutnicze
4
 • Materiały lane na osnowie żelaza jako element pary ciernej
5
 • Mechanizm oraz przyczyny korozji wkładki formującej butelkę PET
6
 • Mechanizm zużycia tribologicznego wybranych brązów w kontakcie ze stalą Hadfielda
7
 • Rola mikrostruktury w mechanizmie zużycia tribologicznego staliwa $G200CrNiMo4-3-3$
8
 • Rola mikrostruktury w zużywaniu się żeliwnych walców hutniczych
9
 • Stale konstrukcyjne charakteryzujące się zbliżoną mikrostrukturą i twardością lecz różną hartownością lub temperaturą przemiany eutektoidalnej
10
 • Strukturalne przyczyny mechanizmów wadliwego zużywania się żeliwnych walców hutniczych
11
 • Strukturalne przyczyny uszkodzeń czopów żeliwnych walców hutniczych
12
 • Strukturalne przyczyny uszkodzeń kołnierzy żeliwnych walców hutniczych
13
 • TEM studies of tempered structural steels with Ni
14
 • The kinetics of phase transformations during tempering in the new hot working steel
15
 • The kinetics of phase transformations during tempering of Cr-Mo-V medium carbon steel
16
 • The kinetics of phase transformations during tempering of low alloy medium carbon steel
17
 • The Mössbauer spectroscopy studies of retained austenite
18
 • The role of metallurgical defects and microstructure on failure formation in roll necks of cast iron rolls
19
 • Weryfikacja technologii obróbki cieplnej matryc wykonanych ze stali W360
20
 • Wpływ normalizowania niezupełnego staliwa ledeburytycznego na jego mechanizm zużycia tribologicznego
21
 • Wpływ obciążenia na własności tribologiczne staliwa nadeutektoidalnego o pierwotnej mikrostrukturze krystalizacji
22
 • Wpływ obróbki cieplnej na współczynnik tarcia adamitowego staliwa ledeburytycznego w kontakcie ze stalą łożyskową
23
 • Wpływ składników strukturalnych na własności eksploatacyjne walców roboczych w walcowniach gorących
24
 • Wpływ sposobu przygotowania powierzchni odpuszczonych próbek stalowych na wyniki badań efektu Mössbauera
25
 • Wpływ współczynnika rozszerzalności cieplnej na tworzenie się pęknięć zmęczeniowo-cieplnych w staliwnych walcach hutniczych