Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów
2
 • Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali nadeutektoidalnej stosowanej na robocze walce hutnicze
3
 • Materiały lane na osnowie żelaza jako element pary ciernej
4
 • Mechanizm oraz przyczyny korozji wkładki formującej butelkę PET
5
 • Mechanizm zużycia tribologicznego wybranych brązów w kontakcie ze stalą Hadfielda
6
 • Rola mikrostruktury w zużywaniu się żeliwnych walców hutniczych
7
 • Stale konstrukcyjne charakteryzujące się zbliżoną mikrostrukturą i twardością lecz różną hartownością lub temperaturą przemiany eutektoidalnej
8
 • Strukturalne przyczyny uszkodzeń czopów żeliwnych walców hutniczych
9
 • Strukturalne przyczyny uszkodzeń kołnierzy żeliwnych walców hutniczych
10
 • Weryfikacja technologii obróbki cieplnej matryc wykonanych ze stali W360
11
 • Wpływ normalizowania niezupełnego staliwa ledeburytycznego na jego mechanizm zużycia tribologicznego
12
 • Wpływ obciążenia na własności tribologiczne staliwa nadeutektoidalnego o pierwotnej mikrostrukturze krystalizacji
13
 • Wpływ obróbki cieplnej na współczynnik tarcia adamitowego staliwa ledeburytycznego w kontakcie ze stalą łożyskową
14
 • Wpływ składników strukturalnych na własności eksploatacyjne walców roboczych w walcowniach gorących
15
 • Wpływ sposobu przygotowania powierzchni odpuszczonych próbek stalowych na wyniki badań efektu Mössbauera
16
 • Wpływ współczynnika rozszerzalności cieplnej na tworzenie się pęknięć zmęczeniowo-cieplnych w staliwnych walcach hutniczych