Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów[Selection of materials for elements of frictional dampers in freight car suspensions] / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Artur KAWECKI, Janusz KRAWCZYK, Władysław Stanisławski, Przemysław Październiak // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali nadeutektoidalnej stosowanej na robocze walce hutniczeThe kinetics of undercooled austenite phase transformation in hypereutectoid steel for working mill rolls / Jan Włodarski, Janusz KRAWCZYK // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 180–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Materiały lane na osnowie żelaza jako element pary ciernej[The cast materials on the iron matrix as the element of friction couple] / Janusz KRAWCZYK, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [39–45]. — Bibliogr. k. [45]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanizm oraz przyczyny korozji wkładki formującej butelkę PETMechanism and reason of corrosion of forming pad for PET bottle / Janusz KRAWCZYK, Maciej Grodzicki, Sławomir KĄC, Marta GÓRA // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 322–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mechanizm zużycia tribologicznego wybranych brązów w kontakcie ze stalą HadfieldaWear mechanism of chosen bronzes-Hadfield steel contact / Janusz KRAWCZYK, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 342–347. — Bibliogr. s. 346, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rola mikrostruktury w zużywaniu się żeliwnych walców hutniczych[The role of microstructure on wear of cast iron mill rolls] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Radosław Fronczek, Krzysztof Juszczak // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [23–30]. — Bibliogr. k. [28–30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Stale konstrukcyjne charakteryzujące się zbliżoną mikrostrukturą i twardością lecz różną hartownością lub temperaturą przemiany eutektoidalnejStructural steels of similar structure and hardness but different hardenability or eutectoid transformation temperature / Tomasz Goszczurny, Janusz KRAWCZYK // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Strukturalne przyczyny uszkodzeń czopów żeliwnych walców hutniczych[The structural reasons for domage of the neck of cast iron mill rolls] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Krzysztof Liwoch, Stanisław Grabowski, Krzysztof Juszczak // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [3–8]. — Bibliogr. k. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Strukturalne przyczyny uszkodzeń kołnierzy żeliwnych walców hutniczych[The structural reasons for damage of the flange of cast iron mill rolls] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Sławomir KĄC, Krzysztof Juszczak, Krzysztof Liwoch, Stanisław Grabowski // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [14–21]. — Bibliogr. k. [21]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Weryfikacja technologii obróbki cieplnej matryc wykonanych ze stali W360Verification of heat treatment procedures applied to dies made of W360 steel / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 34–39. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ normalizowania niezupełnego staliwa ledeburytycznego na jego mechanizm zużycia tribologicznegoThe influence of under-annealing normalizing of ledeburitic cast steel on the mechanism of its tribological wear / Rafał Dziurka, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 112–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ obciążenia na własności tribologiczne staliwa nadeutektoidalnego o pierwotnej mikrostrukturze krystalizacjiThe influence of loading on tribological properties of hypereutectoid cast steel of primary microstructure of crystallization / Tomasz Kozień, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ obróbki cieplnej na współczynnik tarcia adamitowego staliwa ledeburytycznego w kontakcie ze stalą łożyskowąThe influence of heat treatment on friction coefficient on adamite ledeburitic cast steel – bearing steel contact surface / Sebastian Chaieb, Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 100–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ składników strukturalnych na własności eksploatacyjne walców roboczych w walcowniach gorących[The influence of microstructural constituents on the working properties of the working rolls in the hot rolling mill] / Jerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [10–12]. — Bibliogr. k. [12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ sposobu przygotowania powierzchni odpuszczonych próbek stalowych na wyniki badań efektu MössbaueraThe influence of tempered steel samples surface preparation on the Mössbauer spectroscopy studies results / Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Janusz Frąckowiak // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 24–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ współczynnika rozszerzalności cieplnej na tworzenie się pęknięć zmęczeniowo-cieplnych w staliwnych walcach hutniczych[The influence of thermal expansion coefficient on the thermal cracks formation in the cast steel mill rolls] / Janusz KRAWCZYK, Marcin Szarański // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2007]. — K. [32–37]. — Bibliogr. k. [37]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: