Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Effect of tool microstructure on the white layer formation / J. KRAWCZYK, J. PACYNA // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2006 vol. 17 spec. iss. 1, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_amme06/1120.pdf

 • keywords: white layer, tool materials, mill rolls, high temperature tribology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kształtowanie mikrostruktury i własności staliw nadeutektoidalnychDesigning and controlling the microstructure and properties of hypereutectoid cast steels / Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 170–177. — Bibliogr. s. 176–177

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, wykres CTPc, cementyt drugorzędowy, staliwo nadeutektoidalne, struktura Widmannstättena

  keywords: heat treatment, CCT diagram, structure of Widmannstädtten type, pro-eutectoid cementite, hypereutectoid cast steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mechanizm zużywania się grafityzowanego staliwnego walca hutniczego klasy ADAMIT[The wear mechanism of graphitized cast steel mill roll of adamite class] / Janusz KRAWCZYK, Łukasz Kaczmarczyk, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała // W: XI Konferencja naukowo-techniczna : tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : Ustroń–Jaszowiec, marzec 2006 / Huta Buczek Sp. z. o. o.. — Sosnowiec : Huta Buczek Sp. z. o. o., cop. 2006. — S. 17–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanizmy zużywania się walca hutniczego wykonanego z połowicznego żeliwa sferoidalnego niklowo-krzemowo-molibdenowegoThe wear mechanisms of mottled-nodular Ni-Si-Mo cast iron mill roll / Janusz KRAWCZYK, Justyna Karwat, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 99–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Program komputerowy przeznaczony do archiwizacji wizualizacji danych dylatometrycznychComputer program for archiving and visualization of dilatometric data / Artur Fejklowicz, Janusz KRAWCZYK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 11, s. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — Opis częśc. wg okł.. — Artykuły laureatów XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza ; współpr.: Jadwiga Orewczyk, Andrzej Gołdasz ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rola grafitu w tribologii wysokotemperaturowej stopów na osnowie żelaza na przykładzie mechanizmów zużywania się walców hutniczychThe role of graphite in high temperature tribology on the example of wear mechanisms of mill rolls / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Robert DĄBROWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 3, s. 174–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : III krajowa konferencja = III domestic conference : Międzyzdroje, 28 maja – 1 czerwca 2006 / pod red. Jerzego Nowackiego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola morfologii ledeburytu przemienionego i cementytu drugorzędowego w tribologii walców hutniczych[The role of transformed ledeburite and hypereutectoid cementite morphology on mill roll tribology] / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała // W: XI Konferencja naukowo-techniczna : tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : Ustroń–Jaszowiec, marzec 2006 / Huta Buczek Sp. z. o. o.. — Sosnowiec : Huta Buczek Sp. z. o. o., cop. 2006. — S. 53–66. — Bibliogr. s. 64–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The kinetics of phase transformations during the tempering of HS18-0-1 high-speed steel / P. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2006 vol. 19 iss. 1, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol19_1/1302.pdf

 • keywords: tempering, carbides, high-speed steel, CHT - diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The kinetics of phase transformations during the tempering of HS6-5-2 high-speed steel / P. BAŁA, J. PACYNA, J. KRAWCZYK // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2006 vol. 18 spec. iss. 1–2, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.. — Toż na CD. — AMME'2006 : Achievements in Mechanical and Materials Engineering : proceedings of the fourteenth international scientific conference : 4th–8th June 2006 Gliwice–Wisła, Poland. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_amme06/191.pdf

 • keywords: retained austenite, tool materials, tempering, CHT - diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Tribologia wysokotemperaturowa na przykładzie zużywania się rolek COS : [streszczenie]High temperature tribology on the example of CCS rolls wear : [abstract] / Janusz KRAWCZYK // W: Ciągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne = III International conference on Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A.. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 35–36. — Toż na CD-ROMie. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Tribologia wysokotemperaturowa na przykładzie zużywania się rolek COSHigh temperature tribology on the example of CCS rolls wear / Janusz KRAWCZYK // W: Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — ISBN10: 8391828468. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ jakości powierzchni, technologii wytwarzania i mikrostruktury na mechanizmy zużycia form wtryskowychThe effect of surface quality, production technology and microstructure on wear mechanisms of injection mould / J. KRAWCZYK, A. Krzysztof // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 21 (1/2), s. 435–442. — Bibliogr. s. 442, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ szybkości chłodzenia podczas obróbki cieplnej na strukturę staliwa G200 $CrMoNi4-6-3$The infuence of the heat treatment and cooling rate on the structure of $Cr-Ni-Mo$ cast steel / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Edyta ROŻNIATA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 2, s. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ współczynników rozszerzalności cieplnej na skłonność do pęknięć zmęczeniowo-cieplnych rolek COSEffect of thermal expansion coefficients on the CCS rolls thermal fatigue / Janusz KRAWCZYK, Konrad Jura // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: