Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKształtowanie mikrostruktury i własności staliw nadeutektoidalnych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2006 R. 73 nr 4, s. 170–177
2
 • [referat, 2006]
 • TytułMechanizm zużywania się grafityzowanego staliwnego walca hutniczego klasy ADAMIT
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Łukasz Kaczmarczyk, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała
  ŹródłoXI Konferencja naukowo-techniczna : tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : Ustroń–Jaszowiec, marzec 2006 / Huta Buczek Sp. z. o. o.. — Sosnowiec : Huta Buczek Sp. z. o. o., cop. 2006. — S. 17–30
3
 • [referat, 2006]
 • TytułMechanizmy zużywania się walca hutniczego wykonanego z połowicznego żeliwa sferoidalnego niklowo-krzemowo-molibdenowego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Justyna Karwat, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała
  ŹródłoSIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 99–105
4
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułProgram komputerowy przeznaczony do archiwizacji wizualizacji danych dylatometrycznych
  AutorzyArtur Fejklowicz, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2006 nr 11, s. 59–65
5
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułRola grafitu w tribologii wysokotemperaturowej stopów na osnowie żelaza na przykładzie mechanizmów zużywania się walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Robert DĄBROWSKI
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2006 R. 27 nr 3, s. 174–177
6
 • [referat, 2006]
 • TytułRola morfologii ledeburytu przemienionego i cementytu drugorzędowego w tribologii walców hutniczych
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała
  ŹródłoXI Konferencja naukowo-techniczna : tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców : Ustroń–Jaszowiec, marzec 2006 / Huta Buczek Sp. z. o. o.. — Sosnowiec : Huta Buczek Sp. z. o. o., cop. 2006. — S. 53–66
7
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułTribologia wysokotemperaturowa na przykładzie zużywania się rolek COS
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoPostęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — S. 107–112
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ jakości powierzchni, technologii wytwarzania i mikrostruktury na mechanizmy zużycia form wtryskowych
  AutorzyJ. KRAWCZYK, A. Krzysztof
  ŹródłoArchiwum Odlewnictwa. — 2006 R. 6 nr 21 (1/2), s. 435–442
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ szybkości chłodzenia podczas obróbki cieplnej na strukturę staliwa G200 $CrMoNi4-6-3$
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Edyta ROŻNIATA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2006 R. 27 nr 2, s. 45–52
10
 • [referat, 2006]
 • TytułWpływ współczynników rozszerzalności cieplnej na skłonność do pęknięć zmęczeniowo-cieplnych rolek COS
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Konrad Jura
  ŹródłoSIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 47–50