Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Kształtowanie mikrostruktury i własności staliw nadeutektoidalnych
2
  • Mechanizm zużywania się grafityzowanego staliwnego walca hutniczego klasy ADAMIT
3
  • Mechanizmy zużywania się walca hutniczego wykonanego z połowicznego żeliwa sferoidalnego niklowo-krzemowo-molibdenowego
4
  • Program komputerowy przeznaczony do archiwizacji wizualizacji danych dylatometrycznych
5
  • Rola grafitu w tribologii wysokotemperaturowej stopów na osnowie żelaza na przykładzie mechanizmów zużywania się walców hutniczych
6
  • Rola morfologii ledeburytu przemienionego i cementytu drugorzędowego w tribologii walców hutniczych
7
  • Tribologia wysokotemperaturowa na przykładzie zużywania się rolek COS
8
  • Wpływ jakości powierzchni, technologii wytwarzania i mikrostruktury na mechanizmy zużycia form wtryskowych
9
  • Wpływ szybkości chłodzenia podczas obróbki cieplnej na strukturę staliwa G200 $CrMoNi4-6-3$
10
  • Wpływ współczynników rozszerzalności cieplnej na skłonność do pęknięć zmęczeniowo-cieplnych rolek COS