Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Effect of tool microstructure on the white layer formation
2
  • Kształtowanie mikrostruktury i własności staliw nadeutektoidalnych
3
  • Program komputerowy przeznaczony do archiwizacji wizualizacji danych dylatometrycznych
4
  • Rola grafitu w tribologii wysokotemperaturowej stopów na osnowie żelaza na przykładzie mechanizmów zużywania się walców hutniczych
5
  • The kinetics of phase transformations during the tempering of HS18-0-1 high-speed steel
6
  • The kinetics of phase transformations during the tempering of HS6-5-2 high-speed steel
7
  • Wpływ jakości powierzchni, technologii wytwarzania i mikrostruktury na mechanizmy zużycia form wtryskowych
8
  • Wpływ szybkości chłodzenia podczas obróbki cieplnej na strukturę staliwa G200 $CrMoNi4-6-3$