Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2005]
 • TytułKoncepcja obróbki cieplnej staliwa ledeburytycznego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Edyta ROŻNIATA, Katarzyna Rudnik
  ŹródłoX Konferencja naukowo techniczna : Kierunki rozwoju produkcji walców : Wisła, kwiecień 2005 / red. nauk. Henryk Dyja ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Huta Buczek. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2005. — S. 72–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMechanizm zużywania się matryc stalowych podczas odlewania elementów ze stopu $Zn-Al$
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Artur Krzysztof
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2005 nr 7, s. 163–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMechanizm zużywania się rolek w procesie ciągłego odlewania stali
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Artur Zakrzewski
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2005 R. 36 nr 1, s. 75–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2005]
 • TytułMechanizm zużywania się walca hutniczego wykonanego ze staliwa adamitowego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Piotr Grysak, Andrzej Szczygieł, Dariusz Latała
  ŹródłoXXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — S. 129–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułMikroskopia świetlna w badaniach mechanizmów zużywania się narzędzi i konstrukcji
  AutorzyJanusz KRAWCZYK
  ŹródłoProblemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — S. 195–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2005]
 • TytułNowe wielkogabarytowe walce staliwne produkowane przez Hutę Buczek Sp.  z o. o.
  AutorzyAdam KOKOSZA, Jerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoX Konferencja naukowo techniczna : Kierunki rozwoju produkcji walców : Wisła, kwiecień 2005 / red. nauk. Henryk Dyja ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Huta Buczek. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2005. — S. 6–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2005]
 • TytułOprogramowanie i modernizacja dylatometru bezwzględnego z piecem promiennikowym
  AutorzyArtur Fejklowicz, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoInżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — S. 19–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2005]
 • TytułStaliwa na walce hutnicze – modyfikacja własności
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Adam KOKOSZA, Grzegorz Mikulski, Paweł Grodowski
  ŹródłoX Konferencja naukowo techniczna : Kierunki rozwoju produkcji walców : Wisła, kwiecień 2005 / red. nauk. Henryk Dyja ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Huta Buczek. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2005. — S. 80–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2005]
 • TytułThe influence of hypereutectoid cementite morphology upon fracture toughness of chromium-nickel-molybdenum cast steel of ledeburite class
  AutorzyKRAWCZYK J., ROŻNIATA E., PACYNA J.
  ŹródłoCOMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — S. 151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2005]
 • TytułThe kinetics of phase transformations during the tempering of HS18-0-1 high-speed steel
  AutorzyBAŁA P., PACYNA J., KRAWCZYK J.
  ŹródłoCAM3S'2005 : CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : programme and abstracts of the eleventh international scientific conference : 6textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} December 2005 Gliwice–Zakopane / ed. L. A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. — Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. — S. 20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2005]
 • TytułThe role of transformed ledeburite in high temperature tribology on the example of adamite rolls
  AutorzyKRAWCZYK J., PACYNA J.
  ŹródłoCAM3S'2005 : CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : programme and abstracts of the eleventh international scientific conference : 6textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} December 2005 Gliwice–Zakopane / ed. L. A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. — Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułUkłady równowagi fazowej stopów dwuskładnikowych
  Autorzyoprac. Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoMetaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 131–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWarunki powstawania i własności białej warstwy
  AutorzyJerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2005 R. 72 nr 11, s. 545–553
 • słowa kluczowe: biała warstwa, walce hutnicze, ciemna warstwa, warstwa Beilby'ego, szyny kolejowe

  keywords: white layer, railway, mill rolls, dark layer, Beilby layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2005]
 • TytułWpływ drogi pękania na własności staliwa G200CrMoNi4-6-3 stosowanego na walce hutnicze
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Jarosław Radwan, Grzegorz Mikulski
  ŹródłoX Konferencja naukowo techniczna : Kierunki rozwoju produkcji walców : Wisła, kwiecień 2005 / red. nauk. Henryk Dyja ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; Huta Buczek. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2005. — S. 94–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2005]
 • TytułWpływ struktury stali X165Cr16 na mechanizm zużywania się form ciśnieniowych przy odlewaniu stopu ZnAl4Cu1
  AutorzyArtur Krzysztof, Janusz KRAWCZYK
  ŹródłoInżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — S. 63–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2005]
 • TytułWpływ szybkości chłodzenia na morfologię cementytu w układzie Widmannstättena w staliwie G155CrMoNi4-6-3
  AutorzyPaweł Tyrała, Janusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA
  ŹródłoInżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — S. 95–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWpływ szybkości chłodzenia na strukturę staliwa L155HNM stosowanego na walce hutnicze
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Edyta ROŻNIATA, Paweł Tyrała
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2005 nr 7, s. 171–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2005]
 • TytułZastosowanie spektroskopii Mössbauerowskiej do analizy zmian struktury stali podczas odpuszczania
  AutorzyKarol Gilewski, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA
  ŹródłoInżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — S. 23–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: