Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Krawczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7893-1177

ResearcherID: M-2100-2018

Scopus: 7006604060

PBN: 901331

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Koncepcja obróbki cieplnej staliwa ledeburytycznego
2
 • Mechanizm zużywania się matryc stalowych podczas odlewania elementów ze stopu $Zn-Al$
3
 • Mechanizm zużywania się rolek w procesie ciągłego odlewania stali
4
 • Mechanizm zużywania się walca hutniczego wykonanego ze staliwa adamitowego
5
 • Mikroskopia świetlna w badaniach mechanizmów zużywania się narzędzi i konstrukcji
6
 • Nowe wielkogabarytowe walce staliwne produkowane przez Hutę Buczek Sp.  z o. o.
7
 • Oprogramowanie i modernizacja dylatometru bezwzględnego z piecem promiennikowym
8
 • Staliwa na walce hutnicze – modyfikacja własności
9
 • The influence of hypereutectoid cementite morphology upon fracture toughness of chromium-nickel-molybdenum cast steel of ledeburite class
10
 • The influence of hypereutectoid cementite morphology upon fracture toughness of chromium-nickel-molybdenum cast steel of ledeburite class
11
 • The kinetics of phase transformations during the tempering of HS18-0-1 high-speed steel
12
 • The role of transformed ledeburite in high temperature tribology on the example of adamite rolls
13
 • Układy równowagi fazowej stopów dwuskładnikowych
14
 • Warunki powstawania i własności białej warstwy
15
 • Wpływ drogi pękania na własności staliwa G200CrMoNi4-6-3 stosowanego na walce hutnicze
16
 • Wpływ struktury stali X165Cr16 na mechanizm zużywania się form ciśnieniowych przy odlewaniu stopu ZnAl4Cu1
17
 • Wpływ szybkości chłodzenia na morfologię cementytu w układzie Widmannstättena w staliwie G155CrMoNi4-6-3
18
 • Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę staliwa L155HNM stosowanego na walce hutnicze
19
 • Zastosowanie spektroskopii Mössbauerowskiej do analizy zmian struktury stali podczas odpuszczania